10 sinif biyoloji 2 donem 2 yazili

Okuma Süresi:3 Dakika, 22 Saniye

2.DÖNEM 10SINIF BİYOLOJİ DERSİ ORTAK SINAV SORULARIDIR. ( B GRUBU )

1- Fotosentezin ışıklı evreleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kloroplastların stromasında gerçekleşir.

B) Mutlaka ışık gereklidir.

C) Klorofil kullanılır.

D) E.T.S. görev yapar.

E) Fotofosforilasyon gerçekleşir.

2- Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarının aşağıdaki özelliklerden hangisi sıcaklık değişimlerine duyarlı olmasının temel nedeni nedir?

A) Son ürün olarak glikozun oluşması

B) Ribuloz di fosfatın reaksiyonlara katılması

C) Enzimlerin kontrolünde gerçekleşmesi

D) Ara reaksiyonlarda üç karbonlu bileşiklerin oluşması

E) Karbondioksitin kullanılması

3- Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?

A) Oksijen üretilmesi

B) ATP sentezlenmesi

C) Suyun ayrıştırılıp elektronların klorofile iletilmesi

D) Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması

E) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi

4- Fotosentezle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Glukoz üretilir.

B) Oksijen kullanılır.

C) Enzim Kullanılır.

D) Su Kullanılır.

E) Klorofil kullanılır.

5- Fotosentezin karanlık evresinde aşağıdakilerden hangilerine ihtiyaç duyulur?

A) H2O – CO2

B) H2O – ATP

C) NAPH2 – ATP

D) NAPH2 – ATP – CO2

E) H2O – CO2 – C6H12O6

6- I- Glikoz monofosfat II- Fruktoz 1-6 difosfat III-Glikoz Yukarıda verilen moleküller , yıkımlarında harcanarak ATP miktarının en az olanından en çok olanına doğru nasıl sıralanır?

A) III -I-II

B) II -I-III

C) I -III-II

D) II -III-I

E) III-II-I

7- I-Devirli fotofosforilasyon II- Kemosentetik fosforilasyon III- Substrat düzeyinde fosforilasyon IV -Oksidatif fosforilasyon V- Devirsiz fotofosforilasyon Yukarıdaki olayların hangilerinde ışık enerjisine gerek olmadan ATP sentezi başarılır?

A) I ve IV

B) II ve IV

C) II -III ve V

D) II -III -IV

E) I-II-III-IV ve V

8 Oksijenli solunum yapan bir hücrede, bu tepkime sırasında 18 ATP harcandığına göre, kaç glikoz kullanılmış ve kaç toplam ATP sentezlenmiştir? Glikoz ATP

A) 9 360

B) 3 360

C) 3 720

D) 8 360

E) 18 720

9- Aşağıdaki olaylardan hangisi fotosentezin karanlık evreleri sırasında gerçekleşmez?

A) ATP harcanması

B) Glikoz sentezi

C) Suyun fotolizi

D) NADPH2 nin yükseltgenmesi

E) C02 kullanımı

10- İlk elektron yakalayıcısı NAD+ olan bir ETS den 6 hidrojen atomu oksijene aktarılsa, toplam kaç ATP elde edilir?

A) 12

B) 3

C) 6

D) 9

E) 18

11- Aşağıdaki olaylardan hangisinin gözlenmesi, gerçekleşmekte olan tepkimenin oksijensiz solunum tepkimesi değil, oksijenli solunum tepkimesi olduğunu kanıtlar?

A) NAD+ nın indirgenmesi

B) Pirüvik asit oluşumu

C) Asetil Co-A oluşumu

D) C02 oluşumu

E) Ortam PH sının düşmesi

12- Aşağıdaki kalıtsal faktörlerden hangisinin artışı bitkinin fotosentezini azaltır.

A) Kloroplast sayısı

B) Yaprak sayısı

C) Stoma sayısı

D) Kutikula kalınlığı

E) Enzim miktarı

13- İnsanın vücut hücresindeki oksijenli solunum olayında; I- PGAL II-Sitrik asit III-Asetil Co-A Olaylarının gerçekleşme sırası nasıldır?

A) I-II-III

B) I-III-II

C) II-III-I

D) II-I-III

E) III-II-I

14- Aşağıdakilerden hangisi fotosentezi etkileyen genetik faktörlerden biridir?

A) Klorofil miktarı

B) Toprağın su miktarı

C) Karbondioksit miktarı

D) Gün uzunluğu

E) Işık şiddeti

15- Fotosentez reaksiyonları sonunda 1 molekül maltoz sentezleyebilmek için aydınlık evre reaksiyonları sırasında sentezlenmesi gereken ATP ve NADPH2sayıları ne olmalıdır? ATP NADPH2

A) 36 18

B) 24 36

C) 24 12

D) 18 12

E) 36 24

16- Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin oluşması ile krebs devrinin gerçekleştiği anlaşılır?

A) ADP

B) Pürivik asit

C) Glikoz mono fosfat

D) PGAL

E) Sitrik asit

17- Bir canlının 02 kullanarak enerji ürettiği olayda, başlangıç tepkimeleri için 10 ATP tüketiliyor.Buna göre, kaç molekül ATP üretiliyor?

A) 100

B) 200

C) 300

D) 400

E) 500

18- Bir ortamda bira mayasının fermantasyon olayını gerçekleştirdiği nasıl anlaşılır?

A) Oksijen üretilmesinden

B) Karbondioksit ve etil alkol oluşmasından

C) Glikozun sentezinden

D) Işık enerjisinin kullanılmasından

E) Karbondioksit ve su oluşmasından

19- Aşağıdaki bileşiklerden hangisini solunum reaksiyonuna katmak için daha az aktivasyon enerjisi gerekir?

A) Galaktoz

B) Maltoz

C) Glikoz

D) Fruktoz mono fosfat

E) Sakkaroz

20- ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Yapısında riboz şekeri bulunur.

B) Aktivasyon enerjisini sağlamak amacıyla kullanılır.

C) Üç tane yüksek enerjili fosfat bağı içerir.

D) Sentezlenmesine fosforilasyon denir.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: