Germen

10 Sinif Cografya 1 Donem 2 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:3 Dakika, 28 Saniye

10.SINIF (FEN-D. 1.D. 2.Y.) SINAVI (AA)

1.Nüfus sayımıyla bir ülkenin hangi özellikleri belirlenir.

2. Dünya nüfusundaki hızlı artışın ikinci büyük sıçrama dönemi ne zaman ve hangi olay üzerine gerçekleşmiştir?

3. 1970 yılı sonrası dünya nüfusu artmasına rağmen artış hızında azalmalar başlamıştır. Bunun nedenlerini yazınız.

4. A) 1950 yıllarından günümüze Avrupa kıtasındaki nüfus artışının nedeni…………………………………

B) Genel olarak gelişmiş ülkelerin doğal nüfus artışı ……… C) Az gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı …………

D) Bir ülkenin doğal nüfus artışının gerçek nüfus artışından fazla olması o ülkenin ……………….. verdiğini gösterir

E) Gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus ……………………….

5. A) Dünyada modern anlamda ilk nüfus sayımı …………. ………………………… ülkelerinde gerçekleşmiştir.

B) Nüfus bilimine ……………………………… denir.

C) Nüfusun kısa sürede aşırı artış göstermesine ……………. ………………………………… denir.

D) Dünya üzerinde nüfusu en fazla olan kıta ……………’dır.

E) Gelişmiş ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süresi daha ……………………………………..

6. A) Vadilerin akarsuyun getirdiği malzemeyle kapanması sonucu oluşan çukurlukta suların birikmesi ile oluşan göllere …………………………………………………. denir.

B) Sularını denizlere ulaştıramayıp göl veya toprak altında kaybolan akarsulara ………………………….. akarsu denir.

Bu tür akarsulara …………………………………… örnektir.

7. Boşlukları doldurunuz

* İntra zonal topraklarda …… ve C horizonları oluşmuştur

*. …. Horizonu birikme katmanıdır.

*Azonal topraklarda horizonlar ………………..

*…… Horizonu ana kayanın iri unsurlar şeklinde parçalandığı katmandır

*…. Horizonu mineral madde yönünden zengindir.

8. A) Sert karasal iklim bölgelerinde soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara ……………………adı verilir.

B) Teak ağacı ……………………… ormanlarının tipik ağaç türüdür.

C) Ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsünün kuşaklar oluşturmasının nedeni ………………………………….. dır.

D) Mermer ve elmas ……………………… taşlarına örnektir

E) Tor topografyası …………………… bloklardan oluşur.

9.

Sıcaklık ve yağış grafiğini inceleyerek cevaplayınız.

A) Grafik hangi iklime aittir? ……………………………….

B) Bu iklimin özelikleri …………………………………….

C) Bitki örtüsü nedir? ……………………………………….

D) Dünyada görüldüğü yerlerden örnek yazınız …………

E) Bu iklimdeki akarsu rejimi ………………………………

10.Aşağıda açıklanan toprakların adlarını boşluklara yazınız.

A) Humus bakımından fakir nemli bölge topraklarıdır

………………………………………………………………

B) Akdeniz iklim bölgesinde gelişen topraklardır

………………………………………………………………

C) Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklardır

………………………………………………………………

D) Nemli orta kuşağın humus bakımından zengin topraklarıdır

………………………………………………………………

E) Kurak bölgelerdeki tuzlu topraklardır

………………………………………………………………

11. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bitki örtülerinin yamaç boyunca kuşaklara ayrılmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Sıcaklığın azalması B) Nem oranının azalması

C) Yağış miktarının azalması D) Toprak türlerinin değişmesi E) Doğal bitki örtüsünün değişmesi

12. – Şiddetli depremler görülür

– Gayzer adı verilen sıcak su kaynaklarına rastlanır

– Aktif volkanlar levha sınırlarına paralel olrak uzandığı için “ateş çemberi” olarak adlandırılır

Yukarıda özellikleri belirtilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hint Okyanusu kıyıları B) Arabistan Yarımadası

C) İskandinavya kıyıları D) Büyük Okyanus kıyıları

E) Atlas Okyanusu kıyıları

13. Kayaçlardan bazıları yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle zamanla biçim ve özelik değiştirmekte ve yeni kayaç türüne dönüşmektedir. Bu tür kayaçlara başkalaşım kayaçları denir.

Buna göre: I. Mermer II. Kalker III. Granit IV. Gnays kayaçlarından hangilerinin oluşum şekli yukarıdaki açıklamada verildiği gibi değildir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) II ve IV

14. Aşağıdaki topraklardan hangisi bulunduğu bölgenin iklm ve bitki örtüsü hakkında daha az bilgi verir?

A) Terra – Rosa B) Kahverengi orman C) Çernozyom D) Laterit E) Alüvyal

15. Akarsuyun bir bölümünden 1 saniyede geçen su miktarına ne ad verilir?

A) Kaynak B) Rejim C) Debi (Akım) D) Su bölümü E) Havza

16. Yukarıdaki haritada numaralan-dırılarak gösterilen yerlerin hangisinde kimyasal ayrışma en fazladır?

A) I B) II C) III D) IV

E) V

17. – Kanada, Avrupa ve Asya’nın kuzey kıyılarında görülen,

– En sıcak ay ortalaması 10°C’yi geçmeyen,

– Yılık yağış ortalaması 200- 250 mm civarında olan

İklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Step B) Tundra C) Savan D) Maki E) Kaktüs

18. Bir bölgede yer alan ormanlarda ağaç türlerinin çok fazla olması, aşağıdaki etkenlerden hangisi ile daha fazla ilgilidir?

A) Sıcaklık ve nemlilik B) Toprak türü ve enlem

C) Nemlilik ve yer altı suları D) Toprak özellikleri ve sıcaklık E) Toprak özellikleri ve denizellik

19. Yukarıdaki haritada numaralan-dırılarak taranan alanların hangisinde, deprem olayları ve volkanik alanlar görülmez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

20. Levha sınırlarına uzak alanlarda;

I. Yıkıcı depremler

II. Yanardağ faaliyetleri

III. Sıcak su kaynakları

olgularından hangilerinin yaygın olarak görülmesi beklenmez?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: