10 Sinif Felsefe 1 Donem 2 Yazili

Okuma Süresi:2 Dakika, 57 Saniye

FELSEFE DERSİ I.DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARI

1.Kuhn paradigmaların değişimini, aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklar?

A)Mutasyon

B)Doğrudan doğrulama

C)Dolaylı doğrulama

D)Algı Dönüşümü

E)Seleksiyon

2. Platon’un varlık felsefesinin temelinde iki farklı dünya anlayışı vardır. Bunlardan biri İdealar Dünyası, diğeri ise Görünüşler Dünyasıdır. İdealar dünyasındaki varlıklar asıl gerçek olan varlıklardır. Görünüşler dünyasındaki varlıklar ise sıradan görünüşlerdir ve zamanla değişim gösterip yok olurlar.

Buna göre aşağıdaki varlıklardan hangisi görünüşler dünyasında yer alan varlıklardan biridir?

A)Güzellik

B)Cesaret

C)İyilik

D)Adalet

E)İyi insan

3. “Bilim Nedir?” Sorusuna “Bilim bir üründür” şeklinde cevap veren Reichenbach’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bilimsel metinleri çözümlemek için mantık dilini kullanmalıyız

B)Bir önerme doğrulanabiliyor ya da yanlışlanabiliyor ise o önerme anlamlıdır.

C)Yalnızca anlamlı önermeler bilimsel önerme olabilir.

D)Bilimi anlamak için bitmiş eserlere bakılmalıdır.

E)Bilimi anlamak için bilim adamlarının etkinliklerini incelemek gerekir

4. Herakleitos “Bir nehirde iki kez yıkanılamaz” sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A)İnsanın duyuları yoluyla doğruyu bulabileceğini

B)Düşüncelerimizin su gibi geçici olduğunu

C)Varlığın ana maddesinin su olduğunu

D)Evrende her şeyin sürekli değişim ve oluş içersinde olduğunu

E)Evrendeki tüm varlıklar gibi nehirlerin de sabit ve durağan olduğunu

5. “İnsan her şeyden şüphe etmelidir; şüphe ettiğinden de şüphe etmelidir.”

Septik düşünceyi anlatan bu sözde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan sezgi ile elde ettiği bilgiden şüphe etmemelidir

B)Gerçek bilgiye akılla ulaşılır

C)İnsan genel-geçer bilgileri doğuştan kazanır

D)İnsan gerçek bilgiye ulaşamaz

E)İnsan verdiği kararlarda şüpheye düşmemelidir

6. Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok mu? Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte, “Kaf Dağı var, onun ardında da Zümrüdüanka kuşu var.” Diyorsam bu bilgiler benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.

Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi felsefesi ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?

A)Kuşkuculuk

B)Pragmatizm

C)Empirizm

D)Sezgicilik

E)Fenomenoloji

7. Felsefe, yaşam üzerinde üretilen düşüncelerden oluşur.

Bu görüşe göre, “Dünyanın anlamı yaşamın amacı nedir?” sorusuna yanıt arayan bir kişiye felsefe nasıl yardımcı olur?

A)Ünlü filozofların yaşamları ile ilgili bilgiler sağlayarak

B)Toplumsal yaşamı istenilen biçimde düzenleyerek

C)Okuma ve çalışma becerisinin geliştirilmesi için ortam hazırlayarak

D)Yaşamla ilgili çeşitli görüşleri sunup bunları inceleme olanağı sağlayarak

E)Bilimsel araştırma tekniklerinin gelişmesine katkıda bulunarak

8. İdeal Varlıklar’ın 3 özelliğini aşağıdaki boşluklara yazınız.

a)……………………………………..

b)……………………………………..

c)………………………………………

9. “Savaş Her Şeyin Babasıdır” sözü ile varlığın sebebinin doğadaki çatışmalar ve karşıtlıklar olduğunu savunan filozof………………………………..dır.

10. “Hiçbir şey var olamaz, var olsaydı bile bilinemezdi, bilinseydi bile aktarılamazdı.” Diyerek varlığı reddeden filozof …………………………………dır.

11. Toulmin’in bilime bakışını açıklayınız.

12. Aristoteles’e göre bir varlığın varlığa gelebilmesi için kaç sebebe ihtiyacı vardır? Heykeltıraş örneği ile açıklayınız.

13. “Biyolojik evrime göre çevreye uyum sağlayabilen canlılar türlerini devam ettirirler. Uyum sağlayamayanlar ise doğal ayıklanmaya uğrar. Aynı şey bilim için de geçerlidir. Canlılar nasıl uyum sağlamak için mutasyona uğruyorsa, kuramlar da ortaya çıkan yeni durumları açıklayabilmek için değişime uğrarlar. Bu değişimi sağlayamayanlar ise seleksiyona uğrarlar.”

Bu görüşleri dile getiren düşünür kimdir? ……………………

14. “Felsefeye merak duyanlar öncelikle, onun ortaya koyduğu sonuçlara bakarlar. Onlar için kullanılan yöntemler, tutumlar, etkinlikler önemli değildir. Felsefeye ilk adım atanlar için, felsefenin önemi, verdiği sonuçlara bağlıdır. Bu kişiler felsefeden kesin ve hazır cevaplar bulmayı umut ederler. Eğer bekledikleri cevapları bulamazlarsa felsefeden uzaklaşıp, onu sevmezler. Ancak bilgeliğin kazanılması kolay bir iş değildir.”

Sizce felsefenin önemi hakkında, sunduğu sonuçlara bakılarak karar verilmeli midir? Parçadan yola çıkarak görüşlerinizi belirtiniz.

BAŞARILAR DİLERİM

Felsefe Grubu Öğretmeni

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: