Read Time:6 Minute, 47 Second

10 sinif girisimcilik 2 donem 1 yazili

10 sinif girisimcilik 2 donem 1 yazili

 

SORU 1- Mal ve hizmetlerin çeşitli araçlar kullanılarak, ücret karşılığında tanıtılması işlemlerinin tümüne ne ad verilir?

A)Pazarlama B)Gösteri C) Neşriyat D)Reklam

SORU: 2 Bir işletmeyi kurmak için ortaya konulan emek, para, makine ve teçhizatların tümüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mal  B) Varlık C) Sermaye D) İstihdam

SORU:3 Aşağıdakilerden hangisi bir reklam

aracı değildir? A) Promosyonlar B) Medya 

C) web siteleri  D) Mal ve hizmetler

SORU:4. Mal ve  hizmetlerin beğenilme, sağlamlık ve istenilen özellikleri taşıması durumlarının toplamına ne ad verilir?

A)İsteklilik  B) Talep C) Kalite D)İstikrar

SORU 5 Aşağıdakilerden hangisi reklamın tüketici üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İnandırıcılık B) Güven sağlamak C) Alma arzusu oluşturmak D) kaliteyi arttırmak

SORU: 6 Bir işletmeye belli bir dönem içerisinde giren paranın toplam miktarına ne ad verilir?

A) Nakit gelir akışı. B) Toplan nakit akışı.

C) Nakit akışı. D) Para akışı

SORU: 7 Bir dönem içerisinde bir işletmeye gelen ve giden paralar toplamına ne ad verilir? A) Nakit akışı. B) Nakit akış tahmini

C) Gelir ve giderler D) Toplam giderler

SORU: 8 Bir işletmenin mallarını müşteri veya müşterilere sunan, müşterinin malı alması hususunda hizmet veren personele ne ad verilir? A) Reklam elemanı. B) Personel. C) Satış elemanı. D) Tanıtıcı

SORU: 9 Aşağıdakilerden hangisi nakit gelir akışı içinde yer almaz? A) Peşin satışlar.

 B) Alacak tahsili. C) Banka kredileri.

 D) Kredili satışlar.

SORU: 10 Bir işletmenin taşınmayan malları toplamına ne ad verilir? A) Menkul varlıkları.

 B) Gayrimenkul varlıkları.  C) Mal varlığı.

D) Duran varlıkları

SORU: 11 Kuruluş döneminde ortakların koydukları paralar, mallar, haklar, hisse senetleri toplamına ne ad verilir? A) Fon kaynakları.

B) İç Fon kaynakları. C) Dış fon kaynakları.

D) İşletme varlıkları.

SORU: 12 Bir işletmenin planlarını yapmadan önce yapılacak olan iş ile ilgili olarak yapılan tüm araştırma, veri toplama ve toplanan verileri ortaya koyan bilgiler bütününe ne ad verilir.

A) Araştırma. B) Proje. C) Plan D) Program

SORU: 13.Aşağıdakilerden hangisi Satış elemanında bulunması zorunlu özelliklerden biri değildir? A) düzgün görüntü ve hoşgörü

B) Ürün hakkında bilgi. C) Müşteri ile iyi irtibat kurma becerisi. D)Amirlerine karşı saygılı olmak

SORU: 14. Aşağıdakilerden hangisi  iş planı içinde yer alır? A) Kurulacak işin temel nitelikleri. B) Kurulacak işletmenin teknik sistemleri. C) İşletmenin tahmini üretim ve satış planı.   D) Yukarıdakilerin tamamı.

SORU: 15. Aşağıdakilerden hangisi Kalite kontrolün sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Ürünün kalitesini arttırır. B) Verim artışı sağlanır. C) Mal ve hizmetlerin daha düzenli pazarlanmasını ve hizmete sunulmasını sağlar. D) Üretici firmalar arasındaki rekabeti azaltır.

SORU: 16. Kalite kontrol sistemi kuruluşlarının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplam kalitenin arttırılması.

B) Mal satışlarının arttırılması. C) Firmaların karlarının arttırılması. D) Müşterilerin haklarının korunması.

SORU: 17.Aşağıdakilerden hangisi üretici açısından reklamın temel amacını oluşturur.

A) Malları tüketiciye tanıtmak. B) Rekabet piyasasında öne geçmek. C) Satışları arttırarak kar artışı sağlamak. D) Piyasada tanınmak

SORU: 18. Bir malın belli bir kalitede olduğunu belirten, bazı kurumlar tarafından tespit edilen kurallara ne ad verilir. A) kalite. B) Müşteri talepler. C) Standartlar. D)Ürün özellikleri

SORU 19. Bir işi, para kazanmak amacıyla, işletme kurarak veya kurmadan yapan kişilere ne denir?A)işletmeci B)tüccar.C) Girişimci.D)Esnaf

SORU : 20.Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrolün faydalarından biri değildir?

A)Ürünlerin kalitesi artar. B) Genel verim artar. C) Tüketicinin alım gücünü düşürür  

D) Maliyetlerde düşüşler olur.

 

SORU: 1Bir işletmenin planlarını yapmadan önce yapılacak olan iş ile ilgili olarak yapılan tüm araştırma, veri toplama ve toplanan verileri ortaya koyan bilgiler bütününe ne ad verilir.

A) Araştırma. B) Proje. C) Plan. D) Program

SORU: 2.Aşağıdakilerden hangisi Satış elemanında bulunması zorunlu özelliklerden biri değildir? A) düzgün görüntü ve hoşgörü

B) Ürün hakkında bilgi. C) Müşteri ile iyi irtibat kurma becerisi. D)Amirlerine karşı saygılı olmak

SORU: 3. Aşağıdakilerden hangisi  iş planı içinde yer alır? A) Kurulacak işin temel nitelikleri. B) Kurulacak işletmenin teknik sistemleri. C) İşletmenin tahmini üretim ve satış planı.   D) Yukarıdakilerin tamamı.

SORU: 4. Aşağıdakilerden hangisi Kalite kontrolün sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Ürünün kalitesini arttırır. B) Verim artışı sağlanır. C) Mal ve hizmetlerin daha düzenli pazarlanmasını ve hizmete sunulmasını sağlar. D) Üretici firmalar arasındaki rekabeti azaltır.

SORU: 5. Kalite kontrol sistemi kuruluşlarının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplam kalitenin arttırılması.

B) Mal satışlarının arttırılması. C) Firmaların karlarının arttırılması. D) Müşterilerin haklarının korunması.

SORU: 6.Aşağıdakilerden hangisi üretici açısından reklamın temel amacını oluşturur.

A) Malları tüketiciye tanıtmak. B) Rekabet piyasasında öne geçmek. C) Satışları arttırarak kar artışı sağlamak. D) Piyasada tanınmak

SORU: 7. Bir malın belli bir kalitede olduğunu belirten, bazı kurumlar tarafından tespit edilen kurallara ne ad verilir. A) Kalite. B) Müşteri talepler. C) Standartlar. D) Ürün özellikleri

SORU 8. Bir işi, para kazanmak amacıyla, işletme kurarak veya kurmadan yapan kişilere ne denir?A)işletmeci B)tüccar.C) Girişimci.D)Esnaf

SORU : 9.Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrolün faydalarından biri değildir?

A)Ürünlerin  kalitesi artar. B) Genel verim artar. C) Tüketicinin alım gücünü düşürür 

D) Maliyetlerde düşüşler olur.

SORU 10- Mal ve hizmetlerin çeşitli araçlar kullanılarak, ücret karşılığında tanıtılması işlemlerinin tümüne ne ad verilir?

A)Pazarlama B) Gösteri C) Neşriyat D)Reklam

SORU:11 Bir işletmeyi kurmak için ortaya konulan emek, para, makine ve teçhizatların tümüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mal  B) Varlık C) Sermaye D) İstihdam

SORU12 Aşağıdakilerden hangisi bir reklam

aracı değildir? A) Promosyonlar B) Medya 

C) web siteleri  D) Mal ve hizmetler

SORU:13. Mal ve  hizmetlerin beğenilme, sağlamlık ve istenilen özellikleri taşıması durumlarının toplamına ne ad verilir?

A)Sağlamlık B) Talep C) Kalite D)İstikrar

SORU 14 Aşağıdakilerden hangisi reklamın tüketici üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İnandırıcılık B) Güven sağlamak C) Alma arzusu oluşturmak D) kaliteyi arttırmak

SORU: 15 Bir işletmeye belli bir dönem içerisinde giren paranın toplam miktarına ne ad verilir?

A) Nakit gelir akışı. B) Toplan nakit akışı.

C) Nakit akışı. D) Para akışı

SORU: 16 Bir dönem içerisinde bir işletmeye gelen ve giden paralar toplamına ne ad verilir? A) Nakit akışı. B) Nakit akış tahmini

C) Gelir ve giderler D) Toplam giderler

SORU: 17 Bir işletmenin mallarını müşteri veya müşterilere sunan, müşterinin malı alması hususunda hizmet veren personele ne ad verilir? A) Reklam elemanı. B) Personel. C) Satış elemanı. D) Tanıtıcı

SORU: 18 Aşağıdakilerden hangisi nakit gelir akışı içinde yer almaz? A) Peşin satışlar.

 B) Alacak tahsili. C) Banka kredileri.

 D) Kredili satışlar.

SORU: 19 Bir işletmenin taşınmayan malları toplamına ne ad verilir? A) Menkul varlıkları.

 B) Gayri menkul varlıkları. C) Mal varlığı.

D) Duran varlıkları

SORU: 20 Kuruluş döneminde ortakların koydukları paralar, mallar, haklar, hisse senetleri toplamına ne ad verilir? A) Fon kaynakları.

B) İç Fon kaynakları. C) Dış fon kaynakları.

D) İşletme varlıkları.

 

 

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın