Read Time:5 Minute, 36 Second

10 sinif temel dini bilgiler 2 donem 2 sinav

 

1)İslam'da insan haklarına verilen değeri anlayabilmek için, dünyanın İslam'dan önceki durumuna kısaca bir göz atarsak aşağıdakilerden hangisini göremeyiz?

A) İnsanlar sınıflara ayrılmıştı.

B) Kölelik en vahşi bir şekilde uygulanıyordu.

C) İnsanlar ırklarına göre farklı muamelelere maruz kalırdı.

D) Temel hak ve hürriyetler sorunsuz bir şekilde uygulanırdı.

E) Hukukun temel prensipleri ayaklar altındaydı.

 

2) Hz. Peygamber (s.a.v) Vedâ haccında bütün müslümanlara hitaben, "Bu gün, bu ay ve bu belde nasıl kutsal ve masûn ise, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylesine masûndur" (Buhârî, "İlim", 37, "Hac", 132, Müslim, "Hac", 147) buyurarak neyin önemine dikkat çekmek istemiştir?

A) Hayat hakkı      B) Çalışma hakkı    C) Din hakkı

D) İslamın Akla verdiği önem     E) Çalışma hakkı

 

3)  “Dinde zorlama yoktur.”(Bakara, 2/256), “Sizin dinizin size benim dinim bana…” (Kafirun, 109/6) mealindeki ayetlerde hangi konuya vurgu yapılmıştır?

A) Mal edinme hakkı     B) Neslin Korunması    C) Can güvenliği

D) Din ve vicdan özgürlüğü    E) Akıl Özgürlüğü

 

4) Ashab-ı Kiram'ın bulunduğu bir mecliste, Sa'd bin Ebi Vakkas, sahabenin ileri gelenlerinden bazılarına neseplerini (soylarını) saymalarını teklif etti. Kendisi de bu arada kendi soyunu baştan sona sıraladı. Topluluğun içinde İran asıllı Selman-ı Farisi de vardı. Onun, Kureyş ileri gelenleri gibi övünebileceği meşhur bir nesebi yoktu. Soyunu teferruatlı olarak da bilmiyordu. Hz. Sa'd, ona da nesebini saymasını teklif edince, O, bu teklifi son derece yadırgamış ve cevaben şöyle demişti: "Ben İslamoğlu Selman'ım.. Nesebimi sizin gibi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, o da Allah'ın beni İslam ile şereflendirdiğidir…"

Sa'd'ın lüzumsuz, aynı zamanda cahiliyet devri zihniyetini andıran bu nesep sayma teklifinden Hz. Ömer de rahatsız olmuştu. Selman'ın bu manidar cevabı o kadar hoşuna gitti ki, "Ben de İslam oğlu Ömer'im" diyerek Hz. Selman'ın cevabına nazire yaptı.İslamiyet bu olaydaki hangi davranışı yasaklamıştır?

A)Mal ile övünme    B) Can ile övünme  C)Nesil ile övünme

D)Soy sop ile övünme      E)Makam ile övünme

 

5) Kur’an-ı Kerim’de “Düşününüz!”, “Hala düşünmez misiniz?”, “Onlar hiç düşünmezler mi?”, “Bakınız!”, “Bakmazlar mı?”, “Ey akıl sahipleri ibret alınız!” gibi ikazlar vardır.Bu ikazlar bizlere neyin önemini hatırlatır

A) Malın  B) Canın   C)Aklın    D)Dünyanın     E)Cennetin

 

6) İslam, yeryüzünün halifesi olan insanın, insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmesi istemektedir. İslam zenginliğe karşı değildir. Zenginliğin belli bir kesim arasında dolaşan bir güç olmamasını fertler arasında yaygınlaşmasını öngörmektedir.Bu bilgilerden yola çıkarak İslamiyet’in hangi özgürlüğe önem verdiğini söyleyebiliriz?

A)Mal Mülk edinme özgürlüğü   B)Çalışma Özgürlüğü

D)Din ve Vicdan Özgürlüğü        E)Akıl özgürlüğü

 

7) "Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bunlardan biri de, haklı durumlar müstesna, Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaktır"(Buhârî, "Vesâyâ", 23; "Tıb", 48; "Hudûd", 44; Müslim, "Îmân", 144; Ebû Dâvûd, "Vesâyâ", 10)Peygamberimiz bu hadiste neyin önemine dikkat çekmiştir.

A)Canın kutsallığı   B)Mal güvenliği     C)Soy sop üstünlüğü

D)Din ve vicdan özgürlüğü    D)Neslin sağlıklı olması

 

8) Savaş halinde bile savaşa katılmayan kadın, çocuk, yaşlı, din adamı gibi kişilerin öldürülmesi yasaklanmıştır. Ayrıca bir insanın başkasını öldürmesi yasaklandığı gibi kişinin intihar yoluyla kendisini öldürmesi de yasaklanmış ve en büyük günahlar içerisinde sayılmıştır. Yukarıdaki bilgiye bakılarak Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)İslam can güvenliğine önem vermiştir B)İntihar yasaklanmıştır

C)Savaşta herkes öldürülebilir                D)Hayat hakkı kutsaldır.

E)Savaşlarda önümüze geleni öldüremeyiz.

 

9)Aşağıdaki ayetlerden hangisi din ve vicdan özgürlüğünden bahseder?

A)Rabbin için namaz kıl kurban kes    B)Elbiseni temiz tut.

C)Düşünmez misiniz, akletmez misiniz? D)Sizin dininiz size benim dinim bana.     E)Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

 

10) Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanları bir erkek ile bir dişiden yarattığını, sonra sayıları çoğalınca birbirleriyle kolayca tanışıp yardımlaşsınlar, ünsiyet ve ülfet etsinler diye onları kavim ve kabilelere, ırk ve milletlere ayırdığını açıklar. (el-Hucurat, 13)Bu ayetten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

A)İslam dini ırkçılığı yasaklamıştır.

B)İnsanları ırklarından ötürü aşağılayabiliriz.

C)Anne babamızı seçmek bizim elimizdedir.

D)Derimizin renginin beyaz olması üstün olduğumuzu gösterir.

E)Bazı insanlar ve milletler bazılarından üstündür.

NOT:SÜRE 20 DAKİKA HER SORU 10 PUANDIR

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın