11 sinif biyoloji 2 donem 1 yazili

11 sinif biyoloji 2 donem 1 yazili

 

1)  I. Beyin        II. Omurilik           III. Beyincik      IV. Sempatik sinirler          V. Parasempatik sinirler

Yukarıda verilenlerden hangileri merkezi sinir sistemi içerisinde yeralmaz?

A) I ve II                 B) I ve III         C)II ve III           D) III ve IV             E) IV ve V

2) Aşağıdakilerden hangisi bir insanda, beynin kontrolünde başlayıp omuriliğin kontrolünde devam eden olaylardan biri değildir?

A) Problem çözme                              

B) Örgü örme       

C) Piyano çalma

D) Bildiği bir dansı yapma               

E) Araba kullanma

3) Aşağıdakilerden hangisi insanda denge ile ilgili olan yapılardan biri değildir?

A) Kesecik       B) Tulumcuk         C) Korti organı     D) Yarım daire kanalları    E) Beyincik

4) Aşağıda verilen canlıların hangisinde diğerlerine göre daha gelişmiş bir sinir sistemi bulunur?

A) Planarya           B) Arı          C) Serçe         D) Toprak solucanı           E) Hidra

 

5)  I. Bisiklet kullanılması                                     

II.Müzikle bilinen bir dansın yapılması

III. Diz kapağının altına vurulunca ayağın ileri fırlaması

IV. Ateşe dokunan elin hızla çekilmesi

Yukarıda belirtilen işlevlerden hangileri beynin kontrolü olmadan omurilik tarafından yönetilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) I ve II         D) III ve IV             E) I, II, III ve IV

6) Sempatik ve parasempatik sinirler;

I. Mide bezleri     II. İdrar torbası

III. Tükürük bezleri             IV. Kalp

yapılarından hangileri antagonist etki gösterirler?

A) II ve III            B) III ve IV             C) I, II ve III          D) II, III, ve IV       E) I, II, III ve IV

7) Gözde görme reseptörlerinin bulunduğu yapı aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Retina     B) Kornea      C) Damar tabaka   D) Göz merceği    E) Göz bebeği

8) Aşağıdaki duyu reseptörleri ve bulundurdukları yapı ile ilgili olarak verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Görme reseptörleri – Retina

B) İşitme reseptörü – Korti organı

C) Basınç reseptörü – deri

D) Koku reseptörü – kohlear kanalı

E) tat alma reseptörü – Tat tomurcuğu

 

9) -Alınan uyartıların talamusa uğramadan beyinde değerlendirilmesi

-Kemoreseptörler içermesi

-Eşik şiddeti ve üzerindeki uyarıları alabilmesi

Yukarıda bazı özellikleri verilen duyu organı hangi seçenekte belirtilmiştir?

A) Burun        B) Dil      C) Göz     D) Deri   E) Kulak

10) İnsan vücudunda sentezlenen tüm hormonlarda;

I. Hedef organlara kan yoluyla taşınma

II. Birden fazla hedef organa etki etme

III. Düzenleyici olarak görev yapma

özelliklerindenhangileri ortak olarak gözlenir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II            C) Yalnız III          D) I ve III         E)II ve III

11) Aşağıda verilen hormon çiftlerinden hangilerinin yetersiz salgılanması cüceliğe neden olur?

A) Adrenalin         İnsülin

B) Kortizol             Aldosteron         

C) SomatotropinTiroksin

D) Tiroksin             Parathormon

E) Kalsitonin         Glukagon

12)  Kandaki glikoz miktarı çok yüksek olan bir insana aşağıdaki hangi hormon verilirse glikoz miktarı normale döner?

A) Adrenalin         B) İnsülin         C)Kortizol D)Glukagon          E) Antidiüretik hormon

13)Aşağıdaki hormon ve gerçekleştirdikleri görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tiroksin                         Metabolizma hızını ayarlar.

B) İnsülin                           Karaciğerde glikojen yıkımını sağlar.

C)Antidiüretik hormon       Böbrek nefronlarından suyun geri emilimini sağlar.

D) Parathormon                Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlar.

E) Kortizol                        Protein ve yağların glikoza dönüşümünü hızlandırır.

14)  Bir insanda

I.   Pankreas öz suyunun salgılanması

II.   Menstruasyon döngüsünün gerçekleşmesi

III.  Kandaki su miktarının düzenlenmesi

IV.   Dokulara geçen glikoz miktarının ayarlanması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde hormonların rolü vardır?

A) II ve IV     B) I ve III        C)I, II ve III D) I, III ve IV         E) I, II, III ve IV

15) Sürüngen ve kuş embriyosunun gelişimi sırasında aşağıdaki yapılardan hangisi görülmez?

A) Vitellüs kesesi     B) Plasenta         C) Amniyon kesesi        D) Koryon      E) Allantoyis

16) Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi gametlerinin korunma şansı az olduğu için, çok sayıda gamet oluşturmak zorundadır?

A) Kirpi   B) Tavşan                  C)Alabalık                D)Tavuk               E) Balina

17) Plasentalı memelilerin embriyo gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Besin ihtiyacının tümü vitellüsten karşılanır.

B) Azotlu metabolik artıklar allantoyiste biriktirilir.

C) Embriyonal gelişim, dişinin döl yatağında tamamlanır.

D) Oluşan CO2 embriyonun akciğerleri ile dışarı atılır.

E) Segmantasyon olaylarının tamamı uterusta gerçekleşir

18) I. Blastula            II. Gastrula           III.Morula

Yukarıdaki embriyonik gelişim evrelerinden hangilerinde; ektoderm, endoderm ve mezoderm şeklindeki tabakaların hepsi birlikte görülür?

A) Yalnız I              B) Yalnız II            C) Yalnız III           D) I ve III       E) II ve III

19)  Balık ve kurbağalarda döllenmiş yumurtadan embriyo gelişirken aşağıdaki yapılardan hangisi görülür?

A) Plasenta           B) Vitellüs            C)Amniyon zarı D) Koryon zarı       E)Allantoyis

20) Aşağıdakilerden hangisi insanda dişi üreme sisteminde görülen bir yapı değildir?

A)Ovaryum            B)Fallop tüpleri   C) Cowper bezleri          D)Uterus                               E)Vajina

 

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: