11 sinif biyoloji 2 donem 2 yazili sorulari

11 sinif biyoloji 2 donem 2 yazili sorulari

 

Transgenik organizma neye denir? Açıklayınız.

Kendi türüdışında bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) veya transgenik organizmalar adı

 

Biyoteknoloji ve gen mühendisliği kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir? Yazınız.

Melezleme, yapay döllenme, poliploidi gibi ıslah çalışmaları biyoteknoloji ve gen mühendisliği kapsamında yapılmaktadır

 

Gen mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayan bilim alanları nelerdir? yazınız.

Gen mühendisliğinin gelişimine katkıda bulunan bilimler genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyolojidir.

 

Gen klonlamasında niçin bakteriler kullanılır? Yazınz

Hızlı çoğalmaları, küçük ve basit yapıda olmaları nedeniyle klonlamaçalışmalarında bakterilerden yararlanılır.

 

5- Biyoteknoloji alanında elde edilen ilk ürün nedir? Yazınız.

6- İnsülin

 

7- E. Coli bakterisinin genomuna yerleştirilerek elde edilen ve insan bağışıklık sisteminde etkili olan madde nedir? Yazınız

8- İnterferon

 

9- Enzimlerin pratikte kullanım alanları nelerdir? Yazınız

  •  Çevre kirliliğini önleme – besin- bira-malt üretimi- ilaç- detercan- deri

 

11- Hangi canlılarda DNA dizilimi aynıdır? Yazınız.

 

12- tek yumurta ikizlerinde DNA dizilimi aynıdır.

 

13- Komünite neye denir?

Belirli bir alanda yaşayan ve farklı türlere ait popülasyonlardan oluşan canlılar topluluğuna komünitedenir.

 

14- Mutualizm neye denir?

Mutualizm; iki ya da daha fazla türün karşılıklı yarar sağladıkları bir yaşam şeklidir. Bu birliktelikte çoğu kez birbirinden farklı özellikler gösteren türler bir arada bulunur.

 

15- Birincil süksesyon nasıl gerçekleşir?

Birincil süksesyon, üzerinde canlı bulunmayan bir ortama canlıların yerleşmeye başlamasıyla gerçekleşir

 

16- A kan grubundan bir anne ile B kan grubundan bir babanın 0 kan grubundan bir çocukları

doğmuşsa anne babanın genotipleri nedir?

AO      BO

 

17. 150 amino asitten oluşan bir proteinin sentezlenmesi için gerekli DNA’nın anlamlı zincirinde

kaçnükleotit vardır?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

18. 1500 molekül suyun açığa çıktığı protein sentezi için kullanılan mRNA’da kaç nükleotit bulunur?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

19. 2500 nükleotitten oluşan mRNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenen protein molekülünde

kaç amino asit bulunur?

 

 

20- U UU A C G A U G C C A G C G A C G U A C

Yukarıdaki şekilde bir protein sentezinden sorumlu mRNA ipliğindeki baz dizilimi verilmiştir. Bu ipliğe göre sentezlenen proteinde kaç molekül amino asit vardır?

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1- A kan grubundan bir anne ile B kan grubundan bir babanın 0 kan grubundan bir çocukları doğmuşsa anne babanın genotipleri nedir?

AO      BO 

 

2- Transgenik organizma neye denir? Açıklayınız.

Kendi türüdışında bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) veya transgenik organizmalar adı

 

3- Gen klonlamasında niçin bakteriler kullanılır? Yazınz            

Hızlı çoğalmaları, küçük ve basit yapıda olmaları nedeniyle klonlamaçalışmalarında bakterilerden yararlanılır.

 

4- Biyoteknoloji alanında elde edilen ilk ürün nedir? Yazınız.

İnsülin

 

5- E. Coli bakterisinin genomuna yerleştirilerek elde edilen ve insan bağışıklık sisteminde etkili olan madde nedir? Yazınız

İnterferon

 

6- Hangi canlılarda DNA dizilimi aynıdır? Yazınız.

Tek yumurta ikizlerinde DNA dizilimi aynıdır.

 

7- Mutualizm neye denir?

Mutualizm; iki ya da daha fazla türün karşılıklı yarar sağladıkları bir yaşam şeklidir. Bu birliktelikte çoğu kez birbirinden farklı özellikler gösteren türler bir arada bulunur.

 

8- Birincil süksesyon nasıl gerçekleşir?

Birincil süksesyon, üzerinde canlı bulunmayan bir ortama canlıların yerleşmeye başlamasıyla gerçekleşir

9.150 amino asitten oluşan bir proteinin sentezlenmesi için gerekli DNA’nın anlamlı zincirinde

kaçnükleotit vardır?

 

10-       U UU A C G A U G C C A G C G A C G U A C

Yukarıdaki şekilde bir protein sentezinden sorumlu mRNA ipliğindeki baz dizilimi

verilmiştir. Bu ipliğe göre sentezlenen proteinde kaç molekül amino asit vardır?

 

11- Aşağıda nükleotit dizilimi verilen DNA molekülünde mutasyon görülen baz ikilisi hangileridir? Belirtiniz.   

G  AG  T A  TC  G  T  T

C  T A  A T  C  G  C  A  C

12-  Enzimlerin pratikte kullanım alanları nelerdir? Yazınız

Çevre kirliliğini önleme – besin- bira-malt üretimi- ilaç- detercan- deri

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: