Religion

11 Sinif Din Kulturu Ahlak Bilgisi 1 Donem 2 Sinav Cevapli

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

İndir/Yükle [21.20 KB]

 1. Kelime-i Tevhid’in doğru yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) La ilâhe illâllah Muhammeden Resûrullah
  b) La ilahâ illallah Muahammedün resurallâh
  c) Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-Rasûlullâh
  d) Le ilehe illâlah Muhammeden abdühû ve resülüh
  e) La ilehâ illallah Muhammedün Resullallâh
 2. Allah tarafından takdir edilen olayların, zamanı geldiğinde O’nun bilgisine
  uygun bir şekilde gerçekleşmesine ne denir?
  a) İrade b) Kader c) Tevekkül d) Hayır ve şer e) Kaza
 3. Aşağıdakilerden hangisi, imanın şartlarından değildir?
  a) Allah’a iman b) Zekat vermek c) Kitaplara iman
  d) Ahiret gününe iman e) Öldükten sonra dirilmeye iman
 4. Allah’ın insan dışındaki varlıklar için belirlediği kadere ne isim verilir?
  a) Cüz’i irade b) Kader c) Takdir d) Evrenin yasaları
  e) Tesadüf
 5. İslam’a göre, dini sorumluluğun ilk ve en önemli şartı nedir?
  a) Akıl b) Sorumluluk c) Özgürlük d) İman
  e) İhlas
 6. “De ki: Hak Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin
  (Kehf/29)” mealindeki ayette, insanın kaderle ilgili hangi özelliğine işaret
  edilmektedir?
  a) Sorumluluk b) Akıl c) Özgürlük d) Tevekkül
  e) İman
 7. Aşağıdakilerin hangisi, cüz’i irade örneğidir?
  a) İman etmesi b) İnkar etmesi c) Yalan söylemesi
  d) Çalışması veya tembelliği e) Hepsi
 8. Aşağıdaki olaylardan hangisi külli irade örneği değildir?
  a) İnsanın kendi doğumu veya ölümüne müdahale edememesi
  b) İnsanın inanması veya inkar etmesi
  c) Dünyanın kendi etrafında ve güneş etrafında dönmesi
  d) Depremlerin meydana gelmesi
  e ) Mevsimlerin oluşması
 9. “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim zerre miktarı şer işlemişse
  onu görür (Zilzal/7-8)” mealindeki ayetlerde insanın kaderle ilgili hangi
  özelliğine işaret edilmektedir?
  a) İman b) Akıl c) Özgürlük d) Sorumluluk e) Tevekkül
 10. Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetler karşısında müslümana yakışan
  davranış şekli değildir?
  a) Fay hattı geçen bölgelere yerleşim birimleri kurulmaması
  b) Takdir-i ilahi böyleymiş denilerek, hiçbir tedbir alınmaması
  c) Binaların sağlam ve depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi
  d) Erozyon ve selin önlenmesi için ağaçlandırma yapılması
  e) Ormanlık arazilerde ateş yakılmaması
 11. Peygamberimiz, “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini
  bilmekte yanılmışlardır. Bunlar; …… ve …….” buyurmuştur. Bu iki nimet
  nedir?
  a) Sağlık / Başarı b) Boş vakit / Gençlik c) Ömür / Sağlık
  d) Sağlık / Yaşam e) Sağlık / Boş vakit
 12. “Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp, güven. Çünkü Allah,
  kendine dayanıp güvenenleri sever (Al-i İmran/159)” mealindeki ayette
  vurgulanmak istenen düşünce nedir?
  a) Nasıl olsa Allah rızkımı verir, diyerek ve çalışmayı terk ederek tevekkül
  etmek
  b) Sadece dua ederek rızkını beklemek
  c) Çalışıp, elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a tevekkül etmek
  d) Çalışır gibi görünüp, karşılığını Allah’tan beklemek
  e) Tedbirsiz davranarak her şeyi Allah’a havale etmek
 13. Kelime-i Şehadet’in doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Eşhedü ennâ ilahe ilahe illallâh ve eşhedü en lâ Muhammeden abdühü
  ve rasulûh
  b) Eşhadü en la ilâha illallâh ve Muhammeden Rasulullâh
  c) Eşhedü en le ilehe illallah ve eşhedü enne Muhammedün Rasurallah
  d) Eşedü en le ilehe illâlah Muhammeden Resûrullah
  e) Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve
  rasûlüh
 14. Kulun namazda iken Rabbine en yakın olduğu an hangisidir ?
  a) Kıyam b) Secde c) Rüku c) Kıraat
  e) Son oturuş
 15. “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin
  takvanız ulaşır” mealindeki ayette, ibadetlerin faydalarından hangisi
  vurgulanmaktadır?
  a) İbadetler, insanın iç huzurunu güçlendirir
  b) İbadetler, insanda güven duygusunu geliştirir
  c) İbadetler, insanda sorumluluk bilincini geliştirir
  d) İbadetler, insanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirir
  e) İbadetler, sabrı ve diğerkamlığı öğretir
 16. “…(Resulüm!)… Namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve
  kötülükten alıkoyar…” mealindeki ayette, ibadetlerin faydalarından hangisi
  vurgulanmaktadır?
  a) İbadetler, kötülüklerden alıkoyar
  b) İbadetler, sabrı ve diğerkamlığı öğretir
  c) İbadetler, güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur
  d) İbadetler, insanda güven duygusunu geliştirir
  e) İbadetler, kaynaşmaya katkıda bulunur
 17. “Kişi kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe olgun mü’min
  olamaz” mealindeki hadiste, ibadetlerin bizlere kazandırdıklarından hangisi
  anlatılmak istenmektedir?
  a) İbadetler, sosyal yardımlaşmaya teşvik eder
  b) İbadetler, kaynaşmaya katkıda bulunur
  c) İbadetler, sabrı ve diğerkamlığı öğretir
  d) İbadetler, kötülüklerden alıkoyar
  e) İbadetler, insanda sorumluluk bilincini geliştirir
 18. “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha
  üstündür” mealindeki hadiste, ibadetlerin faydalarından hangisi anlatılmak
  istenmektedir?
  a) İbadetler, sabrı ve diğerkamlığı öğretir
  b) İbadetler, sosyal yardımlaşmayı teşvik eder
  c) İbadetler, insanın iç huzurunu güçlendirir
  d) İbadetler, insanda güven duygusunu geliştirir
  e) İbadetler, kaynaşmaya katkıda bulunur
 19. “Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur” hadisinde,
  ibadetlerin faydalarından hangisi belirtilmektedir?
  a) İbadetler, insanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirir
  b) İbadetler, insanın iç huzurunu güçlendirir
  c) İbadetler, güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur
  d) İbadetler, sabrı ve diğerkamlığı öğretir
  e) İbadetler, kötülüklerden alıkoyar
 20. Aşağıdakilerden hangisi, dinimizde emredilen ibadetlerin temel
  amaçlarından biri değildir?
  a) İnsanların güzel ahlaklı olmalarını sağlamak
  b) Allah’ın rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırmak
  c) Kötü davranış ve alışkanlıklardan alıkoymak
  d) Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek
  e) İnsanların takdirini, sevgi ve saygısını elde etmek

Not: Her soru 5 (beş) puan olup, toplam 100 puandır. Başarılar dilerim.

%d blogcu bunu beğendi: