11 sinif felsefe test 4

Okuma Süresi:9 Dakika, 12 Saniye

11 sinif felsefe test 4

11 sinif felsefe test 4

11. SINIF FELSEFE DERSİ TEST 4

1. Ege’deki bir koyu, tasarladığı otele uygun olduğu için güzel bulan bir mimar ya da incelemek istediği canlıları barındırdığı için beğenen bir biyolog estetik bir tavır içince değildir. Aynı koyu, yalnızca kıyıya vuran dalgaların izlerinden, yamaçtaki ormanın suya yansımasından etkilenerek beğenen bir kişinin bu tavrı estetiktir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi estetik tavrın belirleyici bir özelliğidir?
a) Kişinin bir nesneyi kendi ölçütlerine dayanarak beğenmesi
b) Kişinin hoşuna giden bir nesnenin çoğunluk tarafından da beğeniliyor olması.
c) Kişinin, ilgi duyduğu nesneye çıkar gözetmeyen bir beğeni ile yönelmesi
d) Kişinin beğenisinin nesnenin bütününe değil, belirli özelliklerine yönelik olması.
e) Kişinin bir nesne ile ilgili beğenisini başkalarıyla paylaşmak istemesi

 

2. Vicdan, insanın kendi davranışlarının ahlakça değerli olup olmadığına karar vermesine yardımcı olan bir  hakemdir. Bu yetenek  sayesinde insan, yapıp ettiklerinin toplumda var olan değerlere uygunluğu açısından yargıya varır.Bu görüşe göre, vicdan aşağıdakilerden hangisi konusunda yargıya varılmasına yardımcı olur?
a) Doğal veya doğa üstü olay         b) Güzel veya çirkin nesne
c) Doğru veya yanlış bilgi  d) İyi veya kötü eylem  e) Basit veya karmaşık görüş

 

3. Bir düşünüre göre, ahlaki değerler doğru ya da yanlışı, bireylerin iddialarından bağımsız olarak belirler. Örneğin “Öldürmek kötüdür.” yargısı, tıpkı “Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dir.” Yargısı gibi, doğruluğunu insanların duygu ve eğilimlerine göre değişmeyen bir yargıdır.Bu düşünür, ahlak değerlerinde hangi özelliğin bulunduğunu öne sürmektedir?

a)  Erdemli yaşamanın bir aracı olma        b) Tanımlanamaz nitelikte olma  c)  Zamanla değişme              d) İnsanlar arasındaki ilişkileri  yönlendirme   e)  Nesnel olma

 

4.Siyaset Felsefesinin kurucusu  kimdir ? yazılısoruları.com

a) comte b) platon c) croce d) Aristo e) erasmus

 

5.”KANUNLARIN  RUHU  “ adlı eser    hangi filozofundur?

a)Luther   b) Montesquieu   c) j.j.Rousseau   d) Hobbes     e) Machiavelli

 

6.”KUTADGU BİLİG” ne demektir ?

a) erdemli şehir   b) yasaların bilgisi c) anayasa hükmü  d) ütopia  e) mutluluk veren bilgi

 

7.”YARATMA OLARAK SANAT KURAMI” hangi filozofa aittir?

a) croce b) campanella c) cicero d) cameron  e)calvin

 

8.Sanat Felsefesinde “öznelci kuramın “ en önemli savunucusu kimdir?

a) croce  b) campanella c) cicero d) cameron e) calvin

 

9.”ÜTOPYA” adlı ütopya kimin eseridir?

a) more    b) huxley    c) comte    d) marx     e) hegel

 

10. Ahlaki yaşamımızda, sezgisel anlayış en yüksek kavrayışlar için zorunludur. Sadece kurallara mekanik bir biçimde uyma ya da kalıplara öykünme bizi uzağa götürmez. Yaşama sanatı, eski rollerin bir provası değildir.Bu görüşü benimseyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini reddetmesi beklenir?
a) Etik yaşamın varlığını        b) Sezgisel kavrayışların önemini   c) Erdemli olmayı   d) Kuralların değiştiğini   e) Evrensel ahlak yasasının varlığını

 

11.Bir sanat eseriyle ilgili olarak, “Güzeldir veya çirkindir” şeklinde yapılan değerlendirmeye ne denir?

a) Ahlaki yargı  b) Estetik kaygı c) Sanat eseri  d) Estetik yargı e) Güzellik

 

12. Aşağıdakilerden hangisi estetiğin incelediği konulardan biri değildir?

a) Güzelliğin anlamı              b) Estetik tavır           c) Güzelliği belirleyen faktörler    d) Doğal ve yapay güzellik   e) Doğruluğun ölçütü

 

13. Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden biri olamaz?

a) Subjektif olması           

b) Doğruluk değeri taşımaması                                                             

c) Değer yargılarına göre açıklanması

d) Evrensel bir niteliğe sahip olması  

e) Beğeni duygusuna hitap etmesi

 

14. Schiller, sanatı oyun olarak kabul eder. Çünkü aralarında ileri ölçüde bir benzerlik bulunduğunu düşünür. Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?

a) Her ikisinde de, realiteden uzaklaşılır 

b) Her ikisi de, düş gücü ve kurguya dayanır

c) Her ikisi de, bireyi stresten kurtarır

d) Her ikisi de, kuramsal temeller doğrultusunda hareket eder

e) Her ikisinde de, fayda amacı güdülmez

 

15. “Sanat eseri, mükemmel olan doğayı olduğu gibi yansıtmalıdır; doğaya, sanatçının katacağı hiçbir değer yoktur. Bir sanat eseri, doğadakini ne kadar başarılı biçimde yansıtıyorsa, o kadar başarılıdır.” Görüşü aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?

a) Yaratma   b) Oyun  c) Taklit    d) Yaratıcılık   e) Romantizm

 

16. Din felsefesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilenmez?   

a) vahiy   b)bilgi     c) peygamber    d) iman     e) yüce

 

17. Tanrı, doğadan ayrı bir şey değildir; aksine doğanın kendisidir. Tanrı, doğanın yaratıcısı da değildir; çünkü doğa, Tanrı’dır”Spinoza’ya ait olan bu  iddia hangi kavramın açıklamasıdır?

a) Ateizm      b) Panteizm      c) Teizm  d) Deizm       e) Politeizm

 

18.“Tanrının varlığının veya yokluğunun bilgisine akıl ve duyularla ulaşılamayacağını savunan; buna bağlı olarak, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında bir şey söylenemez” diyen görüş aşağıdakilerdenhangisidir?

a) Ateizm      b) Politeizm       c) Deizm  d) Agnostisizim         e) Teizm

 

19.“”Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yolu ile yarattığı insana nasıl yaşaması gerektiğini bildiren bir tanrının varlığına inanma” aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

a) Teizm       b) Deizm       c) Panteizm  d) Ateizm       e) Agnostisizm

 

20. Stoacı görüşe göre, insan dünya sahnesinde yalnızca bir oyuncudur. Oynayacağı rolü seçemez, oyuna müdahale edemez. Her insanın bu sahne içinde ne yapacağını evrensel akıl belirler. Kişinin kontrol edebileceği tek şey vardır; kendi tavırları ve tutkuları. İnsan kendisine ne rol verilmişse onunla yetinmeli, sahip olamayacağı şeyler için açlık ve kıskançlık duymamalıdır.Stoacıların bu görüşünün dayandığı temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanlar, davranışlarını başkalarına örnek olacak biçimde düzenlemelidirler.
b) Olayları önceden kestirebilirsek onları yönlendirebiliriz.
c) İnsanın, küçük bir alan dışında, karşı konulamaz bir yazgısı vardır.
d) Erdem, özgür iradenin ahlakça iyi olana yönelmesidir.
e) Duyuların bize sağladığı bilgiler ile aklın sağladığı bilgiler sürekli çatışır.

 

21.Aşağıdakilerden hangisi  demokrasi çerçevesinde bulunabilecek bir kavram değildir ?

a) kölelik   b) özgürlük c) laiklik  d) eşitlik e) adalet

 

22.  Karl Marx, kapitalist ekonomiyi yarattığı sınıf ayrımı nedeniyle, insanlık dışı bir sömürü aracı olarak nitelemiştir. Bu ekonomiden kurtulmanın yolu olarak üretim araçlarının tümünü devletleştirmeyi  önermiştir.Buna göre, Karl Marx ideal düzenin ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?
a) Adaleti      b)Eşitliği       c) Özgürlüğü     d) Hukuku   e) Temel hakları

 

23.   I. Hak ve özgürlükleri devlete karşı savunabilen özgür  vatandaşların oluşturduğu bütündür.
II. devletin içte ve dışta kararlar alıp bunları uygulayabilmesidir.
Verilenler aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine karşılık gelir?
a) Bürokrasi – Egemenlik    b) Toplum – İktidar        c)Sivil toplum – Egemenlik               d) Bürokrasi – Meşruiyet     e) Egemenlik –Toplum

 

24.Aşağıdakilerden hangisi “evrensel ahlak yasasının varlığını kabul  eden bir filozof “ değildir?

a) Sokrates b) kant c) nietszche  d) farabi e ) platon

 

25. ‘Bir dilenciye içimdeki acıma hissinden dolayı para verirsem eylemim ahlaki bir eylem olmayabilir. Yine, yoksullara para vermenin arkadaşlarım arasındaki itibarımı artıracağını düşünerek , bir dilenciye para verirsem bu durumda zorunlu olarak ahlaki bir biçimde davranıyor olmam.Çünkü,burada eylemim, bir ödev duygusundan değil de, toplumsal statümü yükseltmek gibi, ilgisiz bir nedenden kaynaklanmaktadır.’

Kant’ın bu sözlerine göre, bir eylemin ahlaki olması, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)İnsana saygınlık kazandırmasına    B)Belli bir ilkeye dayanmasına  C)Başkalarını rahatlatmasına              D)Nasıl bir sonuç vereceğine  E)Başka insanlarca tekdir edilmesine

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: