Read Time:4 Minute, 37 Second

11 sinif sosyoloji 2 donem 1 yazili

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  LİSESİ 11. SINIFLAR SOSYOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

Günümüzde Anadolu’da konuşulan Türkçe, Hunlar ve Uygurlular döneminkinden farklıdır. Bu durum kültürün hangi özelliği için bir örnek oluşturur?

A)Değer ve normlardan oluşma

B)Toplumdan topluma değişme

C)Bireyin yaşam biçimini etkileme

D)Sanat, dil ve edebiyatı kapsama

E)Aynı toplumda zamanla değişme

 

Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yapı içinde birçok işleve sahip olan kültürün bu işlevlerinden biri değildir?

A)Değerleri gelecek kuşaklara bağlama

B)Toplumun üyeleri arasında dayanışma sağlama

C)Toplumların ayırt edilmesini sağlama

D)Toplum içindeki farklı kültür yapılarını güçlendirme

E)Toplum değerlerini bütünleştirip devamını sağlama

 

Toplumda maddi kültür unsurları, manevi kültür unsurlarına göre daha hızlı değişir. Bu durumda manevi kültür unsurları bu değişime uymakta zaman zaman zorlanır. Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Yaptırım gücü az olan insanların birbirinden görerek duyduğu davranış örnekleridir. Nesilden nesile aktarılan toplumsal birliği sağlayan ve belli bir yaptırım gücüne sahip  olan davranış örnekleridir. İki cümlede açıklaması yapılan kültür unsurları aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir.

A)Töreler, adetlerB)Örfler, geleneklerC)Görgü kuralları, göreneklerD)Adetler, örflerE)Görenek,gelenekler

 

Ziya Gökalp’e göre kültür, hars ve medeniyet olmak üzere iki boyutta ele alınmalıdır. Hars ve medeniyet pek çok açıdan farklıdır. Bu farklar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru kabul edilmelidir?

A)Harsın evrensel, medeniyetin ise ulusal olduğu

B)Hars ve medeniyet arasında etkileşim olmadığı

C)Süreç içinde hars ve medeniyetin birbirini etkilediğini

D)Harsın zamanla değiştiği, medeniyetin değişmediği

E)Medeniyetin harstan daha üstün olduğu

 

Ülkemizde 1980 sonrası hızla yayılan arabesk müzik olgusu, Türk ve Arap müziğinin etkileşimi sonucu ortaya çıkmış, her iki kültürde de yer almayan bir müzik türüdür. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek oluşturur?

 

Avrupalılara göre, Batı Kültürünün ötesinde yaşayan insan, kendisine önem vermeyen insandır. Bir birey değildir ve ilginç becerilere sahip  olamaz. Tek başına ayakta kalamaz. Bu tutum aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnek oluşturmaz?

A)Baskın kültürB)Kültür yozlaşmasıC)Kültür MerkezciliğiD)Popüler kültürE)Kültürleşme

 

Toplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmeyle birlikte görülmez?

A)Ekonomik büyümeB)Orta tabakalaşmaC)Toplumsal bütünleşmeD)DemokratikleşmeE)Toplumsal çözülme

 

Bir toplumsal Çözülme varsa öncelikle aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

A)Kültürel değerleri gözden geçirmek

B)Hukuk mekanizmasını yenilemek

C)Ulusal birlik ve bütünlüğü sağlamak

D)Sosyal yardım kuruluşlarını güçlendirmek

E)Halkı aydınlatmak

 

10.    “ Kültür toplumsal bir süreçtir” Bu yargıdan yola çıkılırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kültür zamanla değişir

B)Kültür öğrenmeyle kazanılır

C) Kültür bireysel bir olgudur

D) Kültür sosyal bir olgudur.

E) Kültür toplumlara özgüdür.

NOT: Test sorularının doğru cevabı 5 puandır.

 

11. .Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 20 puandır)

 

……………………………, insanların birbirinden görerek uyduğu yaptırımı az kültür içerikleridir.

 

İnsanlar kültürü,………………………………….yoluyla öğrenilir.

 

Kültürün tüm ögelerinin herhangi bir biçimde birbirine bağlanmasına kültürel ………………….denir.

 

Bir toplumda orta tabakalaşma ne ölçüde sağlanırsa…………………………o ölçüde güçlü olur

 

……………………………….modern toplumu ortaya çıkaran temel etkendir.

 

Kültür şoku:

Popüler kültür:

 

13. Kültürün işlevlerinden 5 tanesini yazınız.(10 puandır)

 

Başarılar Dileriz.

FELSEFE ZÜMRESİ

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın