Religion

11 sinif tefsir 2 donem 1 sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 48 Saniye

A- Aşağıdaki cümleleri solda, kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız. (3X5=15Puan)

BOŞLUKLARI

DOLDURALIM Rivayet Ahkmu’l-Kur’an Fıkh-ı Ekber Taberi İşari İbn Kesir Abdullah b. Abbas Dirayet Mukatil b. Süleyman Risale Kelami Luğavi Tefsirde kaynağısadece Kur’an, sünnet, sahabe sözü ve tabiin sözleri olmayıp müfessirin de kendi görüşünü de beyan ettiği tefsirlere ……………………DİRAYET………………………………….. tefsirleri adıverilir. Menkul tefsirin diğer ismi………………………- RİVAYET……………………………………dir. Fıkhi konulardaki ayetleri tefsir eden eserlere genellikle AHKAMU’L-KUR’AN tefsirleri denir Tefsirde ilk yazılı eser veren alim………………………MUKATİL B. SÜLEYMANN…….dir. Tasavvufî tefsirlere İŞARİ tefsir denilmiştir.

B-Aşağıdaki tabloda dirayet tefsiri ile ilgili karşılıkları doldurunuz. (2X5=510 Puan)

AÇIKLAYALIM Tarifi Aklı kullanarak yapılan yorum Diğer Adı Rey-Makul Kaynağı Kuran ve sünnete dayanan içtihat, pozitif ve sosyal bilimler Örnek Tefsir Zemahşeri ve Razi tefsirleri Yöntemi Kuran ve sünnetten ictihatta bulunmak

C-İlgili bölüme rakam yazarak eşleştiriniz. (5Puan)

KARŞILAŞTIRALIM 1 Beyzavi 5 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’ın i’cazı ve dil bilimleri açısından bütün yönleriyle ele alınmasıdır. 2 Taberi 1 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. 3 Kurtubi 3 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ahkâm ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkhi hükümleri açıklamasıdır. 4 Celaleyn 2 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetlerin tefsiri ile ilgili Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiin sözlerini bize nakletmesidir 5 Zemahşeri 4 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’da geçen kelime ve ayetlerin anlamlarım kısa ve kolay bir şekilde açıklamasıdır.

D-Tefsirin tarihi süreci ile ilgili aşağıdaki özelliklerden sahabe dönemine ait olanların karşısına (S), tabiin dönemine ait olanların karşısına (T) yazınız. (10 Puan)

AYIRALIM Ayetlerin genel manalarını vermekle yetinmişlerdir. S Ahkam ayetlerinden az sayıda hüküm çıkarmışlardır. S Tefsirde diğer ilimlerden de faydalanmışlardır. T Kuranın bütününü kapsayıcı nitelikte tefsir yazmaya başlamışlardır. T Lugavi ve belağat ağırlıklı tefsirler kullanılmıştır. T Ayetlerin indirildiği ortamıyaşamalarıtefsirlerinin bir özelliğidir. S Sebebi Nüzüle ağırlık verilmiştir S Farklıkültürlerle karşılaşmalar sonunda farklıgörüşlere zemin teşkil eden tefsir anlayışlarıyaygınlaşmıştır. T Ayetlerin tefsirinde Peygamberimizin sünnetinden gördüklerini ve hadislerinden doğrudan duyduklarınıaktarmışlardır. S Tefsir kitaplarının yazılmaya başlamıştır.

A- Aşağıdaki cümleleri solda, kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız. (3X5=15Puan)

BOŞLUKLARI

DOLDURALIM Rivayet Ahkmu’l-Kur’an Fıkh-ı Ekber Taberi İşari İbn Kesir Abdullah b. Abbas Dirayet Mukatil b. Süleyman Risale Kelami Luğavi Tefsirde kaynağısadece Kur’an, sünnet, sahabe sözü ve tabiin sözleri olmayıp müfessirin de kendi görüşünü de beyan ettiği tefsirlere ……………………DİRAYET………………………………….. tefsirleri adıverilir. Menkul tefsirin diğer ismi………………………- RİVAYET……………………………………dir. Fıkhi konulardaki ayetleri tefsir eden eserlere genellikle AHKAMU’L-KUR’AN tefsirleri denir Tefsirde ilk yazılı eser veren alim………………………MUKATİL B. SÜLEYMANN…….dir. Tasavvufî tefsirlere İŞARİ tefsir denilmiştir.

B-Aşağıdaki tabloda dirayet tefsiri ile ilgili karşılıkları doldurunuz. (2X5=510 Puan)

AÇIKLAYALIM Tarifi Aklı kullanarak yapılan yorum Diğer Adı Rey-Makul Kaynağı Kuran ve sünnete dayanan içtihat, pozitif ve sosyal bilimler Örnek Tefsir Zemahşeri ve Razi tefsirleri Yöntemi Kuran ve sünnetten ictihatta bulunmak

C-İlgili bölüme rakam yazarak eşleştiriniz. (5Puan)

KARŞILAŞTIRALIM 1 Beyzavi 5 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’ın i’cazı ve dil bilimleri açısından bütün yönleriyle ele alınmasıdır. 2 Taberi 1 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. 3 Kurtubi 3 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ahkâm ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkhi hükümleri açıklamasıdır. 4 Celaleyn 2 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetlerin tefsiri ile ilgili Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiin sözlerini bize nakletmesidir 5 Zemahşeri 4 Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’da geçen kelime ve ayetlerin anlamlarım kısa ve kolay bir şekilde açıklamasıdır.

D-Tefsirin tarihi süreci ile ilgili aşağıdaki özelliklerden sahabe dönemine ait olanların karşısına (S), tabiin dönemine ait olanların karşısına (T) yazınız. (10 Puan)

AYIRALIM Ayetlerin genel manalarını vermekle yetinmişlerdir. S Ahkam ayetlerinden az sayıda hüküm çıkarmışlardır. S Tefsirde diğer ilimlerden de faydalanmışlardır. T Kuranın bütününü kapsayıcı nitelikte tefsir yazmaya başlamışlardır. T Lugavi ve belağat ağırlıklı tefsirler kullanılmıştır. T Ayetlerin indirildiği ortamıyaşamalarıtefsirlerinin bir özelliğidir. S Sebebi Nüzüle ağırlık verilmiştir S Farklıkültürlerle karşılaşmalar sonunda farklıgörüşlere zemin teşkil eden tefsir anlayışlarıyaygınlaşmıştır. T Ayetlerin tefsirinde Peygamberimizin sünnetinden gördüklerini ve hadislerinden doğrudan duyduklarınıaktarmışlardır. S Tefsir kitaplarının yazılmaya başlamıştır.

A- Aşağıdaki cümleleri solda, kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız. (3X5=15Puan)

BOŞLUKLARI

DOLDURALIM Rivayet Ahkmu’l-Kur’an Fıkh-ı Ekber Taberi İşari İbn Kesir Abdullah b. Abbas Dirayet Mukatil b. Süleyman Risale Kelami Luğavi Tefsirde kaynağısadece Kur’an, sünnet, sahabe sözü ve tabiin sözleri olmayıp müfessirin de kendi görüşünü de beyan ettiği tefsirlere ……………………….…………………..tefsirleri adıverilir. Menkul tefsirin diğer ismi……………………………………………………………dir. Fıkhi konulardaki ayetleri tefsir eden eserlere genellikle …………………………..tefsirleri denir. Tefsirde ilk yazılı eser veren alim……………………………………….…….dir. Tasavvufî tefsirlere ………………………………………..tefsir denilmiştir.

B-Aşağıdaki tabloda dirayet tefsiri ile ilgili karşılıkları doldurunuz. (2X5=510 Puan)

AÇIKLAYALIM Tarifi Diğer Adı Kaynağı Örnek Tefsir Yöntemi

C-İlgili bölüme rakam yazarak eşleştiriniz. (5Puan)

KARŞILAŞTIRALIM 1 Beyzavi Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’ın i’cazı ve dil bilimleri açısından bütün yönleriyle ele alınmasıdır. 2 Taberi Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. 3 Kurtubi Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ahkâm ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkhi hükümleri açıklamasıdır. 4 Celaleyn Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetlerin tefsiri ile ilgili Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiin sözlerini bize nakletmesidir 5 Zemahşeri Tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’da geçen kelime ve ayetlerin anlamlarım kısa ve kolay bir şekilde açıklamasıdır.

D-Tefsirin tarihi süreci ile ilgili aşağıdaki özelliklerden sahabe dönemine ait olanların karşısına (S), tabiin dönemine ait olanların karşısına (T) yazınız. (10 Puan)

AYIRALIM Ayetlerin genel manalarını vermekle yetinmişlerdir. Ahkam ayetlerinden az sayıda hüküm çıkarmışlardır. Tefsirde diğer ilimlerden de faydalanmışlardır. Kuranın bütününü kapsayıcı nitelikte tefsir yazmaya başlamışlardır. Lugavi ve belağat ağırlıklı tefsirler kullanılmıştır. Ayetlerin indirildiği ortamıyaşamalarıtefsirlerinin bir özelliğidir. Sebebi Nüzüle ağırlık verilmiştir Farklıkültürlerle karşılaşmalar sonunda farklıgörüşlere zemin teşkil eden tefsir anlayışlarıyaygınlaşmıştır. Ayetlerin tefsirinde Peygamberimizin sünnetinden gördüklerini ve hadislerinden doğrudan duyduklarınıaktarmışlardır. Tefsir kitaplarının yazılmaya başlamıştır.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın