11 Sinif Turk Dili Edebiyati 2 Donem 1 Sinav

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV

1. Öz dilimle haykırdım, "Ey milletim uyan!" diye

    Virân yurdu dolaştım, bir şehrinden bir şehrine

    Saç ve sakal ağarttım ben de "Vatan, vatan!" diye

Yukarıdaki şiir Türk edebiyatının hangi dönemine aittir? Bu dönemin adını yazarak özelliklerinden üç tanesini yazınız.

 

2. Genel anlamda tarım, toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşamalarda değerlendirilmesidir. Üretim kaynakları, toprak, emek ve sermaye gibi fiziki girdiler ile üretkenlik artışı sağlayan teknolojiden oluşur. Tarımsal üretimin nicelik ve nitelik yönünden arttırılmasında su, gübre, ilaç, tohumluk vb. girdilerin üretken biçimde kullanılmasının payı büyüktür. Oysa çiftçimizin gübre, traktör vb. temel tarım girdilerini vaktinde ve uygun bir fiyatla sağlaması 1976 baharında önemli bir darboğaza girmiştir.

Yukarıdaki parça öğretici metinlerden hangisidir? Belirtiniz ve bu öğretici metnin üç özelliğini yazınız.

 

                                                                  I

3. Bilirsiniz beni, bilirsiniz de inanmazsınız bu son dediklerime. Saçımın, sakalımın kar gibi olduğu, benim kendime çekidüzen vermesini bilmediğim doğrudur ama övünülecek şey mi bu? Süslenmek, bezenmek benim elimden gelmez ama süslenmeyi, bezenmeyi kötülemeye kalkanlara pek kızarım. Adam dediğin üstüne başına da bakmalıdır; yalnız temiz giyinmesi de yetmez, kendine yakışacak şeyleri bulmalı; güzel olmaya, kendini beğendirmeye çalışmalıdır.

 

                                                                  II

Son yıllarda artan ilgiyle popüler olmaya başlayan Uzak Doğu dövüşleri, yine gündemde bugünlerde. Sabah akşam idman yaparak maçlara hazırlanıyorlar. Şimdilerde turnuvalarda ter döküyorlar. “İyi olan kazansın.” Demek isteriz. Ancak maça hazırlanan bazı sporculardan aldığım duyumlara göre, işler çoğu zaman hiç de öyle “dürüst” yürümüyormuş. Bu spor dalında da şike iddiaları dillendirilmeye başlandı bile.

Yukarıda birbirinden farklı iki metin verilmiştir. Öncelikle bu metinlerin türünü tespit ediniz. Bu iki metin arasındaki farkları yazınız.

 

4. 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi’ndeki romanın özelliklerini yazınız.

 

5. 1950 – 1980 arası Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren yazarlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Bu yazarlar o dönemde hangi eğilimle roman yazmışlardır? Benimsemiş oldukları eğilimle yazmış oldukları romanlara birer örnek veriniz.

Kemal Tahir:

Peyami Safa:

Ferit Edgü:

Mustafa Necati Sepetçioğlu:

 

6. “Modernist roman” hakkında bilgi veriniz.

 

7. İstanbul’da doğdu. Ayasofya Merkez Rüştiyesini ve Mercan İdadisini bitirdi. Fransızca öğrendi, Batı edebiyatını yakından takip etti. Çeşitli okullarda Türkçe ve edebiyat dersleri okuttu. Türkiyat Enstitüsünün kurulmasını sağladı. Türkolojinin Türkiye’deki kurucusu kabul edilir. Türkiyat Mecmuası’nın çıkarılmasına öncülük etmiştir. İslam Ansiklopedisi’nin yayımlanmasında görev aldı. Türk tarihi ve alanındaki çalışmalarıyla tanındı.

         Yukarıda bilgileri verilen yazarımız ve bilim adamımız kimdir? Belirtiniz. İki eserini yazınız.

 

8. Aşağıdaki cümleleri doğru bir şekilde ögelerine ayırınız.

a.Elde edemeyeceği kudretlere sahip olmak isteyen adam bedbaht olurken bir başkası sahip olduğu kudreti yavaş yavaş artırarak mesut olabilir.

b. O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın göründü.

 

9.Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebini yazarak cümleleri doğru bir şekilde yeniden yazınız.

a. “Sürekli yaşadığı olaylardan söz etmesi çevresindeki herkesi bıktırmıştı.”

     Anlatım bozukluğunun sebebi:

     Cümlenin doğru biçimi:

 

b. “Arapça ve Farsça dillerinden aldığı kelimeyle tamlamaları sık ve alışılmıştan farklı kullanır.”

   Anlatım bozukluğunun sebebi:

    Cümlenin doğru biçimi:

 

10. Niçin güzel şeyler düşün müyorsunuz?/ Bu dükkân hiçte iyi işlemiyor. /Babamın en sevdiği tatlı bülbül yuvasıydı./

 

Yolun üzerinde ki bütün dükkânlar kapalı. /On iki yıl önce bugün Fatih Sultan Mehmet köprüsünün açılışı yapılmıştı.

 

Yukarıdaki cümlelerde yazım yanlışlarının olduğu sözcüklerin altını çizerek sözcüğü doğru bir şekilde sözcüğün altına yeniden yazınız.

 

11.  Aşağıdaki metinde parantezlerle belirtilen yerleri uygun noktalama işaretleriyle tamamlayınız.

Şiir (   ) sadece düşünceyle yazılmaz (   ) şiir her şeyden önce bir duygu işidir (   ) Ben her şiire yoğun duygularla başlarım (   ) düşünce de arada duygu halinde şiire akar (   )

Bir cevap yazın