12 sinif cagdas turk dunya tarihi 2 donem 1 sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 15 Saniye

1-Muhammed Ali Cinnah, Saddam Hüseyin kimdir? Bilgi veriniz.

2- Türkiye 1950 yılında başlayan Kore savaşına 1951 yılında asker göndermiştir. Türkiye’nin bu uzak doğu ülkesi olan Kore’ye neden asker göndermiştir? Açıklayınız.

3- Yumuşama döneminin başlamasının nedenlerini yazınız. Bu dönem hangi olayla başlamıştır? Yumuşamanın mimarları kimlerdir?

4- Bağdat Paktını(1955) hangi ülkeler kurmuştur? Paktın CENTO’ ya dönüşümünü yazınız

1- Uluslararası alanda ideoloji ve doktrinlerin mücadelesinin başlaması ve dünyanın iki büyük blok olarak birbirinden ayrılması aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı olarak kabul edilir? A) Soğuk Savaş B) Yumuşama Dönemi C) Yatıştırma Politikası D) Bağlantısızlar Hareketi

E) Topyekûn Savaş

2- I. Birleşmiş Milletler

II. Balkan Paktı

III. NATO

IV. Bağdat Paktı

Yukarıda verilen teşkilatlardan hangilerine Türkiye, 1950-1960 döneminde üye olduğu söylenebilir?

A) Yalnız III B) I ve III C) II, III ve IV

D) I, II, IV E) I, II, III ve IV

3- AGİK aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplanmıştır? A) Batı Avrupa’nın kalkındırılması B) Almanya’nın bölünmüşlüğünün çözülmesi C) Komünizm tehdidinin ortadan kaldırılması D) Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasında anlaşmazlıkların çözülmesi E) Sovyetlerin Doğu Avrupa üzerindeki baskısının önlenmesi

4- I.Kore Savaşı II.Bağdat Paktı III.Türkiye ‘nin NATO ‘ya girişi Yukardaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir ? A)I.II.III B)II,I,III C)III,I,II D)III,II,II E)I,III,II

5- Küba Krizi’nde nükleer savaş ihtimali karşısında ABD ve SSCB geri adım atmak zorunda kalmıştır.

SSCB aşağıdakilerden hangisi karşılığında Küba’daki füzeleri sökebileceğini bildirmiştir?

A) ABD’nin yalnızlık politikasına dönmesi

B) Türkiye’deki ABD’ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi

C)SALT -1 Anlaşmasının yapılması

D)ABD’nin Fidel Castro’yu desteklemesi

E)Truman Doktrinini ABD’nin yayınlaması

6- Keşmir sorunu; I- Hindistan II- Pakistan III- Afganistan IV- İran Devletlerinden hangileri arasında sınır çatışmalarına neden olmuştur? A)I ve IV B)I ve III C)I ve II D) II ve III E) III ve IV

7- Adnan Menderes 1950’de “Bize göre ekonomi politikasında ekonominin asıl sahibi kişiler ve özel teşebbüstür.” demiştir. Adnan Menderes bu sözüyle, I. Devletçilik II. Liberalizm III. Sosyalizm görüşlerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III

D)I ve II E)II ve III

8- Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideridir. Hindistan’da resmi olarak ”Ulusun Babası ”ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler doğum günü olan 2 Ekim’i ”Dünya Şiddete Hayır Günü ” ilan etmiştir.

Yukarıda anlatılan lider aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nelson Mandela B)Adolf Hitler

C)Mahatma Gandi D)Mao Zedong

E)Benito Mussolini

9- 1945’ten sonra Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da ve Uzakdoğu’da etkinliğini artırmış, bunun üzerine ABD ve bazı Avrupa devletlerinin katılımıyla NATO kurulmuştur.

Bu durum karşısında Sovyetler Birliği’nin oluşturduğu askeri örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varşova Paktı B) Comecon C) Balkan Paktı

D) Balkan Antantı E) OECD

10- 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partisine muhalefet edip Dört’lü Takrir’i yayınlayan milletvekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Celal Bayar B) Refik Saydam C) Adnan Menderes D) Fuat Köprülü E) Refik Koraltan

11- ABD ile SSCB arasında başlayan SALT, Aşağıdakilerden hangisini önlemeye yönelik Gerçekleştirilmiştir? A) Komünizmin yayılması B) Soğuk Savaşın başlaması C) Çin – ABD ilişkilerinin güçlenmesi D) Üçüncü Blok’un kurulması E) Nükleer Savaş çıkması

12- ABD’nin; Uzak Doğu’da yeni bağımsız olan Laos, Tayland, Kamboçya ve Güney Vietnam’a Komünizmin yayılmasını engellemek ve Uzakdoğu’daki etkinliğini artırmak amacıyla 1954’te kurduğu teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) OAU B) NATO C) ASEAN

D) SEATO E) AET

13- Üye ülkeler arasında kömür ve çeliğin dolaşımında var olan bütün sınırlamalar kaldırılacak, üretim ve fiyatların kontrol altına alınması için önlemler alınacaktır. Yukarıda sözü edilen bu gelişmelerin Soğuk Savaş Dönemi’ndeki adı nedir? A) Nato’nun Kuruluşu B) Beş Barış Antlaşması C) Marshall Planı D) Truman Doktrini E) Shuman Planı ( Avrupa Birliği)

14- Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Blokları aşağıdakilerden hangileriyle askeri güvenlik önlemlerine başvurmuşlardır? A) CENTO- NATO B) NATO – Batı Avrupa Birliği C) Varşova Paktı – NATO D) Varşova Paktı – CENTO E) Birleşmiş Milletler – SEATO

15- ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ve Türkiye’ye askerî malzeme yardımına başlaması aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? A) Balkan Paktı B) Marshall Yardımı C) Eisenhower Doktrini D) Truman Doktrini E) Johnson Doktrini

16- Afrika’da bağımsızlıklarını kazanan devletler arasında ekonomik kalkınmayı sağlamak, Doğu ve Batı mücadelesinde her iki bloğun dışında kalarak bağımsızlıklarını gözetmek amacıyla 1963’te kurulan teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) OAU B) SEATO C) CENTO

D)ASEAN

E) NATO

17-II. Dünya Savaşından sonra ikiye ayrılan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Hindistan- Vietnam- Japonya B) Vietnam- Kore-Almanya C) Vietnam- Almanya-Hindistan D) Çin- Kore- Tayvan E) Almanya- Kore- Japonya

18-1955 yılında kurulan Bağdat Paktına aşağıdaki ülkelerden hangisi üye değildir? A) Türkiye B) İngiltere C) Pakistan D) Afganistan E) İran

19-Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin Orta Doğu’da komünizmi yayma girişimine karşılık aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Monreo Doktrini B) Balfaour Doktrini C) Marshall Planı D) Truman Doktrini E) Eisenhover Doktrini

20- Soğuk savaşın sona ermesi hangi olayla olmuştur? A) AGİK‘in kurulması B) Varşova Paktının kurulması C) SSCB’nin yıkılması D) NATO’nun kurulması E) Stalin’in ölümü

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: