12 sinif din kultıru ahlak bilgisi 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:6 Dakika, 52 Saniye

12 sinif din kultıru ahlak bilgisi 2 donem 1 yazili

12 sinif din kultıru ahlak bilgisi 2 donem 1 yazili

 

12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

AÇIKLAMA: İlk 14 sorunun her birinin doğru cevâbı 5 (Beş) puandır. Cevapları, aşağıdaki “CEVAPLAR” kısmına yazınız. 15. Sorudaki her bir doğru eşleştirme 3 (üç) puandır. Başarılar dileriz. Ders Öğretmenleri:

1. Allâh’a, O’nu görüyormuş gibi ibâdet etmeye ne denir?
 

2. Alevîlik – Bektâşîlik'te “Âyin-i Cem” erkânının yapıldığı; yol, âdâp ve erkânın gösterildiği ve öğrenildiği mekânın adı nedir?
 

3. Tasavvufî düşünce üç dönemden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Zühd dönemi, 2. Tasavvuf dönemi. Üçüncü dönem hangisidir?
 

4. Kâdirîliği ilk defa Anadolu’ya getiren, Hacı Bayram Velî’nin dâmâdı olup tarîkatta “Pîr-i Sâni” (ikinci pîr) diye anılan mutasavvıf kimdir?
 

5. Allâh'ı anmak, hatırlamak amacıyla Allâh'ın isimlerini, “lâilâhe illallâh” vb. ibâreleri söylemek ve tekrarlamak anlamına gelen tasavvuf terimi hangisidir?

6. Mevlevî dervişlerinin ney, kudüm gibi müzik âletleri eşliğinde, özel giysilerle ve kendi çevrelerinde âhenk içerisinde dönerek yaptıkları âyine ne denir?

7. 1077 yılında Bağdat yakınlarındaki Gîlân eyâletinin Neyf köyünde doğmuş olan Abdülkâdir Geylânî’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşup yaygınlaşmış bulunan tasavvufî akım hangisidir?
 

8. “Mutasavvıflara / sûfîlere göre; İslâm’ı, kulluğun gerektirdiği şekilde ahlâk esasları ve nefis terbiyesi üzerinde yoğunlaşarak yaşama; kalbe yalnızca Allâh sevgisini yerleştirme, nefsi kötü duygulardan arındırma çabasıdır.” Tanımı verilen kavram hangisidir?
 

9. “Sözlükte; huy, seciye, tabîat, mizâç, karakter gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise insanın iyi veyâ kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikler, huylar ve bunların etkisiyle ortaya konan irâdeli davranışlar bütünüdür.” Tanımı verilen kavram hangisidir?
 

10. “Alevilik – Bektâşîlik'te büyük önem verilen, içinde Aşûre gününün olduğu aydır. Bu ay boyunca Hz. Peygamber ve Ehl-i beytine salavât getirilir. Başta Kerbelâ'da şehît olan Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt için mersiye ve duâlar okunur.” Hakkında bilgi verilen ayın adı nedir?
 

11. “Alevilik – Bektâşîlik'te Cem’de birinci hizmet sâhibidir. Âyin-i Cem’i yürüten mutlak otoritedir. Görev itibâriyle Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali ve Hacı Bektâş Velî’yi temsîl eder. Cem erkânının başkanlığını yapar. Cenâze, musâhiplik, nikâh, ad koyma ve sünnet törenlerini yönetir.” Hakkında bilgi verilen dînî hizmet görevlisi kimdir?
 

12. “1318 yılında Buhârâ yakınlarındaki Kasr-ı Ârifân köyünde dünyâya gelmiş olan Muhammed Bahâuddîn Nakşibend’in görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufî düşünce akımıdır. Bu tasavvufî yoruma göre zikrin gizlice, kalpten yapılması esastır. Toplu halde yapılan zikre 'Hatm-i Hâcegân' adı verilir.” Hakkında bilgi verilen tasavvufî yorum hangisidir?
 

13. “Alevî – Bektâşîler, Muharrem ayında kimi yerlerde 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutarlar. Kerbelâ'da şehît edilen Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beytin anısına tutulan oruç aslında bir yastır. Bu dönemde; su içilmez (sulu gıdâlar alınabilir), tıraş olunmaz, çamaşır yıkanmaz, hayvan ve ağaç kesilmez. Et, soğan, sarımsak, yumurta yenilmez. Aynaya bakılmaz, süslenilmez. Eğlence yapılmaz.” Hakkında bilgi verilen ibâdete ne ad verilir?
 

14. Batı Türkistan’da bulunan Yesi şehrinin Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. “Pîr-i Türkistan” olarak anılmış ve Yesi'de vefât etmiştir. Türkler arasında İslâm’ın yayılmasında önemli rol oynamıştır. Onun yetiştirdiği öğrenciler, Türk illerine dağılarak insanlara İslâm’ı anlatmışlardır. Güzel ahlâkı ve dînî değerleri konu alan şiirlerine “hikmet” adı verilir. Onun şiirleri, "Dîvân-ı Hikmet" adlı eserde toplanmıştır.” Hakkında bilgi verilen mutasavvıf kimdir?

CEVAPLAR

1.

İHSÂN (5)

6.

SEMÂ (5)

11.

DEDE (PÎR – MÜRŞİD) (5)

2.

CEMEVİ (5)

7.

KÂDİRÎLİK (5)

12.

NAKŞİBENDÎLİK (5)

3.

TARÎKAT DÖNEMİ (5)

8.

TASAVVUF (5)

13.

MUHARREM ORUCU (5)

4.

EŞREFOĞLU RÛMÎ / EŞREFZÂDE (5)

9.

AHLÂK (5)

14.

HOCA AHMET YESEVÎ (5)

5.

ZİKİR (5)

10.

MUHARREM AYI (5)

—-

———————————————————

15. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki kutucuklara yazarak eşleştiriniz.

C

YESEVÎLİK (3)

A

Allâh'ın râzı olduğu nefistir.

E

GÜLBANK (3)

B

Alevîlik – Bektâşîlik'te toplu halde yapılan en önemli ibâdettir.

K

MUSÂHİPLİK (3)

C

Hoca Ahmet Yesevî’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufî akımdır.

B

CEM (3)

D

Samîmiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sâdece Allâh’ın rızâsını gözetme, sözün öze uymasıdır.

G

SEYR-U SÜLÛK (3)

E

Alevîlik – Bektâşîlik'te duâya verilen isimdir. Genellikle kısa ve âhenkli cümlelerden oluşan duâlardır.

A

NEFS-İ MARDİYYE(3)

F

Kendisine bağlananlara tasavvufu ve İslâm ahlâkını öğreten, dînî gerçekleri gösteren tarîkat önderidir.

İ

İNSÂN-I KÂMİL (3)

G

Bir tarîkata girme, intisâp etme ve o tarîkatın gereklerini yerine getirerek manevî bakımdan yol almaktır.

D

İHLÂS (3)

H

Âhirete yönelmek için dünyâ zevklerinden el etek çekmek, gönülde mal mülk sevgisine yer vermemektir.

H

ZÜHT (3)

İ

Kur'ân ve hadislerde ifâdesini bulan, tasavvufun ulaştırmayı hedeflediği ahlâkî olgunluğa ulaşmış Müslümandır.

F

MÜRŞİD (3)

K

Alevîlik – Bektâşîlik'te, evli olan iki kişinin âileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın huzûrunda ikrâr verip kardeş olmasıdır.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: