Religion

12 Sinif Din Kulturu Online Alistirma Bosluk

Okuma Süresi:3 Dakika, 48 Saniye

12 Sinif Din Kulturu Online Alistirma Bosluk

Boşlukları yazınız ya da seçiniz!

Cevapları kontrol etmek için Değerlendir butonuna tıklayınız!   İCMA      İMAMLARIN MASUMİYETİ      ŞİA      CAFERİLER      EŞ’ARİLER      EHLİ HADİS      EHLİ REY      EL-MÜSNED      EL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYN      EMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKER      ER-RİSALE      FIKHUL EKBER      HAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞI      KIYAS      MALİKİLİK/ İMAM MALİK      MATURUDİLİK      MEZHEB      MUTEZİLE      MUVATTA      REY   İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İmam-ı Azam Ebu Hanifenin eserinin adıdır.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Ahmedb. Hanbelin eserinin adıdır.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İmam Şafii’nin eserinin adıdır.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İmam Malik’in esrinin adıdır.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Dini konularda Kur’anı Kerim ve sünnetin yanında oniki imamın sözlerini de delil kabul eden, ülkemizde Igdır ve çevresinde yaygın olan kardeşlerimizin kabul ettiği yorum şeklidir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Hariciliğin çıkmasına neden olan olaydır.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli bir fikir veya şahıs etrafında oluşan hareketlerdir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Hz Alinin peygamberimizden sonra NAS ile (Ayet ve Hadislerle) Halife olarak belirlendiğini savunanlara verilen isimdir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İmamların güna işemekten uzak olduğunu savunmaktır.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Büyük günah işlerin ne mü’min nede kafir olduğunu söyleyip Mutezilenin temellerini atan kimdir
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Büyük günah işleyen ne Mü’mindir ne kafirdir, İman ile küfür arasında bir yerdedir diyen Mutezile anlayışına denir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İyiliğin emredilip kütülüğün yasaklanmasını anlatır.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İmanı dil ile ikrar kalp ile tasdikten ibaret sayan, Amel-i imana dahil etmeyen, İnsaın akıl yoluyla da Allah’ı bulabileceğini ifade eden İslam alimidir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İmanı bilgi ve kalp ile tasdikten ibaret gören, Kendilerine dini tebliğ ulaşmamış kimselerin Allah’ı bulmakla mükellef olmadığını söyleyen İslam alimidir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY İslam aliminin okuyup araştırması, sonucu Kur’an ve Sünnete ters düşmeyen görüşlerini ifade etmesine denir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Bir konuda Kur’an ve Hadislere müracaat ettikten sonra cevabı bulunamayan konularda İslam alimlerinin ortak görüşlerine Müracaat etmeye denir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Kur’an, sünnet ve İslam alimlerinin ortak görüşlerine müracaat ettikten sonra karşılaştırma yaparak bir sonuca varmaya denir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Bir sorunun çözümünde Kur’an ve sünnet sonra Peygamber efendimizin yaşam tarzını en iyi bilen Medine halkının uygulamasını her şeyin üstünde tutan İslam alimidir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Kur’an ve sünnetin yanında/ışığında kendi görüşlerine de yer veren İslam alimlerine verilen genel isimdir.
İCMAİMAMLARIN MASUMİYETİŞİACAFERİLEREŞ’ARİLEREHLİ HADİSEHLİ REYEL-MÜSNEDEL-MENZİLETÜ BEYNEL MENZİLETEYNEMRİ BİL MA’RUF NEHYİ ANİLMÜNKERER-RİSALEFIKHUL EKBERHAKEM OLAYI/SIFFIN SAVAŞIKIYASMALİKİLİK/ İMAM MALİKMATURUDİLİKMEZHEBMUTEZİLEMUVATTAREY Kur’an ayetlerini açıklamada sadece Hadislerle yetinen asla kendi görüşlerine yervermeyen İslam alimlerine verilen genel ismidir.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: