English

12 sinif ingilizce unit 6 species in danger anlatim

Okuma Süresi:28 Dakika, 45 Saniye

12 sinif ingilizce unit 6 species in danger anlatim

12 sinif ingilizce unit 6 species in danger anlatim

 

UNIT 6 SPECIES IN DANGER

“Tehlikedeki türler”

 

WHY SOME SPECIES ARE BECOMING EXTINC “ Niçin bazı türler yok oluyor.”

 

Species:                                              TÜR

Some species:                                 Bazı türler

 

Become extinct(v):                        nesli tükenmek, yok olmak

 

There is nothing.                             “Hiç bir şey yok.”

 

There is NOT anything.                                “Hiç bir şey yok.”

 

There is nothing unusual.           “Olağanüstü bir şey yok.”

There isn’t anything unusual.    “Olağanüstü bir şey yok.”

 

Some species are becoming extinct.

“Bazı türler yok oluyor. –Bazı türlerin nesli tükeniyor.”

 

There is nothing unusual about species to become extinct.

“Türlerin yok olması hakkında görülmedik, olağandışı, bir şey yok.”

 

Extinction:                                         yok olma

Go on:                                                 devam etmek

Continue:                                          devam etmek

 

Extinction goES on.                        “Yok olma, canlıların ölmesi, devam ediyor.”

All the time:                                     her zaman

 

Happen:                                             olmak

Must happen:                                  olmak zorunda

 

Fair:                                                      adaletli, adil

Fairly:                                                  adaletli, adil bir şekilde, adilce

 

Record(v):                                         kaydetmek

Be + V3: pasif yapı

                              

BE + recorded:                                 kaydedilmek

(am, is, are)

 

Deny(v):                             yalanlamak, reddetmek

DenIABLE:                          inkar olunabilir, yadsınabilir

 

UNdeniable:                     inkar edilemez, yadsınamaz

 

Cause(v):                            sebebiyet vermek, sebep olmak

 

Speed up(v):                                     hızlandırmak

 

Quick:                                                  hızlı, çabuk

quickEN (v):                                      hızlandırmak

 

percent:                                             yüzde

25 percent:                                        yüzde yirmi beş

 

Mammal species:                           memeli türler

Bird species:                                     kuş türleri

 

( 25 %) Twenty five percent of mammal species:                            memelilerin yüzde yirmi beşi

( 12 %) twelve percent of bird species:                                                               kuş türlerinin yüzde on ikisi

 

Threaten (v):                                    gözdağı vermek, korkutmak

 

We threaten them.                       “Biz onları korkutuyoruz.”

 

We ARE threaten by them.        “Onlar tarafından korkutuluyoruz.”

= They threaten us.                       “Onlar bizi korkutuyor.”

 

Threaten (v):                                    korkutmak

BE threatenED:                                                korkutULmak

 

Estimate (v):                                                    tahmin etmek

 

Read (v):                                                            okumak

Will read:                                                          okuyacak

Will HAVE read:                                             okuMUŞ olacak

 

Finish:                                                                 bitirmek

Will finish:                                                        bitirecek

Will HAVE finishED:                                      bitirmiş olacak

 

Become extinct:                                             yok olmak, nesli tükenmek

Will become extinct:                                    yok olacak, nesli tükenecek

Will HAVE become extinct:                       yok olmuş olacak, nesli tükenmiş olacak

 

Precaution (N):                                                               önlem

Serious precautions:                                    ciddi önlemler

Take serious precautions:                          ciddi önlemler almak

 

Before we take some serious precautions,.. “Ciddi tedbirler, önlemler, almadan önce..”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

People threaten:                                           insanlar tehdit ediyor

Survival:                                                             yaşamı sürdürme

Animal species:                                              hayvan türleri

The Survival of animal species:                               hayvan türlerinin yaşamlarını sürdürmesi

 

People threaten animal species: İnsanlar hayvan türlerini tehdit ediyorlar

 

Chop(v) = Cut (v):                                          kesmek,

                                                                             

By chopping down:                                       keserek

By chopping down rainforest:                  yağmur ormanlarını keserek

Rainforests are animals’ habitat.             “Yağmur ormanları hayvanların yaşadığı yerlerdir.”

 

Die out:                                                              soyu tükenmek, yavaş yavaş sönüp gitmek

 

Animal species are dying out in this way.                            “Hayvan türleri bu şekilde yok oluyor.”

Animal species are becoming extinct in this way.            “Hayvan türleri bu şekilde yok oluyor.”

 

Appear:                                                              ortaya çıkmak

DISappear:                                                        ortadan kaybolmak, yok olmak

 

Plants are disappearing.                                             “Bitkiler yok oluyor.”

Species of plants are disappearing.        “Bitki türleri yok oluyor.”

Many species of plants are disappearing. “Pek çok bitki türü yok oluyor.”

 

Because of: -den dolayı, sebebiyle

 

Because of population: nüfustan dolayı

Because of INCREASING population:     artan nüfustan dolayı

 

Because of industrialization: sanayileşme, ENDÜSTRİLEŞME den dolayı,

 

Keep on(v):                                                         devam etmek

Keep on building:                                               inşa etmeye devam etmek, yapmaya devam etmek

Keep on building houses:                                 evler yapmaya devam etmek

 

Keep on building factories:                       fabrikalar yapmaya devam etmek

 

In the fields:                                                       tarlalarda

In the forestS:                                                    ormanlarda

 

A person destroyS:                                        bir kişi yıkar, yok eder, bozar

 

When a person destroyS:                           bir kişi yıktığı zaman, bir kişi yok ettiği zaman

 

When a person destroyS a habitat,

“bir kişi bir hayvanın yaşadığı / bir bitkinin yetiştiği yeri yok ettiği zaman”

 

All species in that habitat: O yerdeki, o alandaki, o çevredeki, o bölgedeki,  bütün türler

 

Reptiles:                                                            sürüngenler

ınsects:                                                               böcekler

 

Die out (v):                                                       nesli tükenmek

Insects and fish are dying out.                  “Böcekler ve balıklar ölüyor.”

 

BECAUSE they are losing their homes.  “Çünkü evlerini kaybediyorlar.”

Because they are losing their habitats.                 “Çünkü yaşadıkları yerleri kaybediyorlar.”

3.

Because of OVERHUNTING: “Aşırı avlanmadan dolayı, aşırı avlanma sebebiyle.”

 

Poacher (n):                      KAÇAK avcı

Hunt (v):                             avlanmak

HUNTER (n):                     avcı

 

Poachers HAVE BEEN HUNTING the Tibetan Antelope.

“Avcılar Tibet Antilobunu öldürmekteler.”

“Geçmişte öldürmeye başlamışlar hala da öldürüyorlar, eylem geçmişte başladı hala devam ediyor.”

 

Poachers kill elephants. “Avcılar filleri öldürüyorlar.”

 

Elephants ARE killED. “Filler öldürülüyor.”

 

Elephants are ALSO killed. “Filler DE öldürülüyor.”

 

Because people HAVE BEEN USING their tusks for jewellery.

“Çünkü insanlar onların dişlerini takı yapmak için kullanmaktalar.”

 

Other RARE animals: diğer NADİR hayvanlar

 

Other rare animals THAT have been threatenED                             “tehdit edilen diğer nadir hayvanlar”

 

Other rarer animals that have been threatened WITH extinction

“Yok olmakla tehdit edilen diğer nadir hayvanlar”

 

Danger of extinction:                   yok olma tehlikesi

Face danger of extinction:         yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelme

 

Some types of whales:                                bazı balina türleri

 

Started to FACE:                              yüzleşmeye başladı, karşı karşıya gelmeye başladı

Started to face extinction:

yok olmayla yüzleşmeye başladı, yok olmayla karşı karşıya geldi, yok olmayla yüzleşmeye başladı

 

Ban (v): y                                            asaklamak

To ban whaling:                              balina avcılığını yasaklamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

pollute (v):                                        kirletmek

Polluting air:                                    havayı kirletme

Polluting water:                              suyu kirletme

 

Cause (v):                                          sebebiyet vermek, yol açmak

 

Pollution (n):                                   kirlilik

 

Pollution causeS some species to die. “kirlilik bazı türlerin ölmesine sebebiyet verir, yol açar.”

 

Waste:                                                                atık

Dump (v):                                          dökmek, boşaltmak

 

The waste from factories:           fabrika atıkları

 

The waste from factories makeS rivers polluted. “Fabrika atıkları nehirleri kirletir.”

 

The fish THAT live in the river:                  nehirde yaşayan balık

Poison (n):                                                        zehir

 

Poisoned:                                                          zehirli

GET poisoned:                                                 zehirlenmek

 

The fish in the river:                                     nehirdeki balıklar

 

The fish in the river GET poisoned.         “Nehirdeki balıklar zehirlenir.”

 

The birds THAT eat the fish:                      “Balıkları yiyen kuşlar”

 

The birds THAT eat the POISONED fish:               “Zehirli balıkları yiyen kuşlar”

 

In some parts of the world:       Dünyanın bazı kısımlarında

 

The seaS: denizler

 

Pollute (v):                                        kirletmek

 

BE polluteD:                                     kirletİLmek

 

Seas are polluted.                          “Denizler kirletiliyor.”

 

Seas are polluted by OIL SPILLS.               “Denizler dökülen petrolle kirletiliyor.”

 

OIL SPILLS cause damage.           “Denize dökülen petrol zarara/hasara / tahribata sebebiyet verir.”

 

Fragile (adj.):                                   nazik, narin, hassas

 

The birds living there:                  orada yaşayan kuşlar

 

Eventually:                                        sonunda, er geç, nihayet

 

Species of frogs:                             kurbağa türleri

Species of toads:                            kara kurbağa türleri

 

Decline (v):                                       azalmak, düşmek

 

Because of water pollution:      su kirliliği sebebiyle

 

Mortal:                                                               ölümlü, beşer, fani

IMmortal:                                          ölümsüz, ebedi

 

Everybody is mortal.                     “Herkes ölümlüdür. – Herkes fanidir.”

 

We are mortal.                                                “Biz ölümlüyüz, faniyiz, bir gün öleceğiz.”

 

No one is IMmortal.                      “Hiç kimse ölümsüz değildir.”

 

No species is immortal.                               “Hiçbir tür ölümsüz değildir.”

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: