12 sinif mantik 1 donem 2 yazili sorulari

Okuma Süresi:2 Dakika, 18 Saniye

12.SINIF 1.DÖNEM MANTIK DERSİ 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

Öğrencinin Adı-soyadı :……………………………………………Sınıfı:……………..No:…………..….

A).Aşağıdaki önermeleri örnekte olduğu gibi yapılarına,niteliklerine ve niceliklerine göre yazınız.(15p)

B). Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların ise “Y” yazınız.(10p)

a. Bir kavramın kaplamı çoğalınca içlemi, içlemi çoğalınca kaplamı azalır.(……..)

b. Önerme, kendisinde bir şeyin doğrulandığı ya da yanlışlandığı cümledir.(………)

c. Tikel olumsuz önermenin çelişiği tikel olumsuz önermedir.(………)

d. Kıyas kurallarına göre öncüllerden biri tümel, diğeri tikel ise sonuç tümel olur.(………)

e.Analoji,öncüllerde ortak olan özelliklerin veya benzerliklerin sonuçta da olduğunu varsayan akıl yürütme biçimidir.(……)

C). Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her soru 5p)

1. Aşağıdakilerden hangisi tikel bir yargıyı ifade eder? A) Öğrencilerin hiçbiri sınıfta değil. B) Kurabiyelerin hepsi tatlıdır. C) Kitapların bir kısmı romandır. D) Ahmet çalışkandır. E) Bütün kazananlar başarılıdır.

2.Yandaki şekli tam olarak ifade eden önerme çifti hangisidir? A) Hiçbir kartal sürüngen değildir. Hiçbir kuş sürüngen değildir.B) Bütün kartallar kuştur. Hiçbir kuş sürüngen değildir. C) Bütün kartallar kuştur. Bazı kuşlar kartaldır.D) Hiçbir kuş sürüngen değildir. Bazı kartallar sürüngendir. E) Bazı kartallar sürüngen değildir. Bazı kuşlar kartaldır.

3. Tikel olumlu önermenin ters döndürmesi olmaz. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin ters döndürmesi olmaz? A) Bütün çiçekler kırmızıdır. B) Bazı çiçekler kırmızı değildir. C) Hiçbir çiçek kırmızı değildir. D) Bazı çiçekler kırmızıdır. E) Çiçeklerin hepsi kırmızıdır.

4. -Bazı insanlar mühendistir. -Bazı insanlar eğitimlidir. -O hâlde bazı mühendisler eğitimlidir. Yukarıdaki akıl yürütme hangi kıyas kuralına aykırı olduğu için geçerli değildir? A) Iki tikel önermeden sonuç çıkmaz. B) Öncüllerin ikisi de tümel ise tikel sonuç çıkmaz. C) Kıyas, üç terimden oluşur. D) Öncüllerden ikisi de olumlu ise sonuç olumsuz olamaz. E) Öncüllerden biri tikelse sonuç da tikel olmalıdır.

5. Atatürk’ün “Ya istiklâl, ya ölüm!” sözü hangi akıl ilkesini ifade etmektedir? A)ÇelişmezlikB) Özdeşlik C) Üçüncü hâlin imkânsızlığı D) Yeter – sebep E) Nesnellik

ÖNERMELER Yapılarına Göre Niteliklerine Göre Niceliklerine Göre

Bütün aslanlar dört ayaklıdır.

Basit Olumlu Tümel

Öğrenci düzenli ise disiplinlidir.

Gazete kitle iletişim aracıdır.

Hiçbir duygu kalıcı değildir.

Kanarya güzel seslidir.

Bazı insanlar doktordur ve dikkatlidir.

Ç)Açık uçlu soruları cevaplayınız 1.Aşağıda verilen önermelerde kıyası dikkate alarak “büyük,orta ve küçük terimi”bulunuz.(10p) -Bütün şairler sanatçıdır.- Mehmet Âkif Ersoy şairdir. -O hâlde Mehmet Âkif Ersoy sanatçıdır.

2.“Bazı insanlar öğretmendir. ”önermesini karşı olum karesini dikkate alarak “karşıtını ,altık ve çelişiğini bulunuz?(20p)

3.”EFE CAMI KIRDI” formülünden hareket ederek“ bütün dedeler tatlıdır” ,“hiçbir insan hatasız değildir” , “bazı çocuklar yaramazdır”, “bazı insanlar gözlüklü değildir” Verilen önermelerindüz döndürmeleriniyapınız.(10p)

4.”EROL MOTOR SATAR” formülünden hareket ederek “bütün müzisyenler yeteneklidir”, hiçbir taş sıvı değildir”, “bazı çiçekler gül değildir”, “bazı madenler değerlidir.”Verilen önermelerin ters döndürmelerini yazınız.(10p)

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: