12 sinif mantik test 1

Okuma Süresi:4 Dakika, 8 Saniye

MANTIK DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

1-)Mantık için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olmaz?

A) Doğru düşünme yöntemidir

B) İçerik değil biçim önemlidir

C) Normatif bir alandır D) Doğruluk değerini sorgularken deney ve gözlemi kullanır

E) Kendine özgü araştırma yöntemleri vardır. 2) Aşağıda verilenlerden hangisi Terim değildir?

A) Su B) Motor C) Ancak

D) Akıl E) Tilki 3-) – Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. – Dünya’da gece ve gündüz oluşur. – O hâlde Mars’ta da gece ve gündüz oluşur. gibi öncülleri sıralayan biri aşağıdaki akıl yürütme türlerinden hangisini örneklendirmeye çalışmaktadır?

A) Tümdengelim B) Tümevarım C) Analoji D) Özdeşlik E) Üçüncü halin imkansızlığı 4-) Aşağıdakilerin hangisinde cins-tür eşleşmesi yanlış verilmiştir?

Cins Tür A) Meyve Elma B) Araba Yarış arabası C) Canlı Duygulu D) Kartal Yırtıcı kuş E) Tahıl Buğday 5-)En az bir yargı bildiren ve doğruluk değeri taşıyan ifadelere önerme denir. Aşağıda verilenlerden hangisi önerme değildir?

A) 15 x 3= 30 B) Güneş siyahtır

C) Umarım kazanırsın D) Kanarya papağan türüdür E) Lisemiz güzeldir

6-)Kelaynak ya kuştur ya da değildir. Yukarıdaki örnek aşağıda verilenlerden hangisini örneklendirmektedir?

A) Yeter sebep ilkesi B) Özdeşlik ilkesi

C) Çelişmezlik ilkesi D) Analoji

E) Üçüncü halin imkansızlığı ilkesi 7-) “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İlintilik B) Özgülük C) Cins D) Tür E) Ayrım

😎 “Kedi “kavramının zihinde onu karşılayacak bir karşılığı vardır. Bu karşılık kedi kavramının neliğidir. Zihin dışındaki kediler ise kedi kavramının gerçekliğidir. Bundan dolayı nelik ile gerçeklik birbirine indirgenemez. Bu açıklamaya dayanarak nelik kavramı aşağıdaki açıklamalardan hangisine karşılık gelir? A) Bir varlığın özüne ait niteliklerdir

B) Birden çok varlığın ortak özelliğidir

C) Kavramın yalnız zihinde düşünülmüş halidir

D) Kavramın dil ile ifade edilmesidir

E) Bir kavramın tamamını ifade etmesidir 9-)Aşağıda verilen kavramların karşılarına Nelik Gerçeklik ve Kimlik özelliklerinden hangisini karşıladıklarını işaretleyiniz ?

Peter Pan İshak Paşa Sarayı Kanarya

A Nelik Kimlik Gerçeklik

B Nelik Gerçeklik Nelik

C Kimlik Kimlik Kimlik

D Nelik Kimlik Nelik

E Gerçeklik Gerçeklik Gerçeklik

10-)Varlık terimi insan teriminin içleminde yer alır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A) Her İki terimin Kaplamı aynıdır

B) İnsan teriminin Kaplamı varlık teriminden daha büyüktür

C) İnsan teriminin kaplamı canlı teriminin kaplamından büyüktür

D) Varlık teriminin içlemi insan teriminin içleminden daha azdır

E) Bu kavramlar arasında içlem kaplam ilişkisi yoktur

11-) Somut terim: Eğer bir kavram bir nesneye ya da bir varlığa işaret ediyorsa somut terim olarak adlandırılır. Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Somut bir terimdir? A) Dürüstlük B) Çaydanlık C) Sinsilik

D) Güzellik E) İyilik 12-) Bir terimin içlemi o terimin adlandırdığı nesnelerin ortak özelliklerinin tamamını işaret eder. Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinin içlemi diğerlerinden daha fazladır? A) Beslenen B) Varlık C) Bitki

D) Çiçek E) Menekşe

13-) “Ceren arabadan indiği için annesi kızdı.” Yukarıdaki cümlede kaç terim vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14-) Bozkır olmayan, çam ormanlarıyla kaplı, akarsuyun serinliğinin hissedildiği, bazı evlerin ahşaptan bazı evlerin taştan yapıldığı, her insanın yaşamak için can attığı, insanı maddi yaşamın dışında düşünmeye iten Ege’nin bu şirin ilçesinde yaşayan hiçbir canlının buradan ayrılmayı düşünmesi mümkün değildir. Bu parçada altı çizili kavramların çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) “Bozkır olmayan” olumsuz bir kavramdır. B) “Bazı evler” tikel bir kavramdır. C) “Orman” distribütif bir kavramdır. D) “Ege” tekil bir kavramdır. E) “Hiçbir canlı” tümel bir kavramdır. 15-) Aşağıda verilenlerden hangisi beş tümelden biri değildir? A) Kimlik B) Tür C) Cins D) Özgülük E) Ayırım 16-) “Zencefil bitkidir.” ve “Zencefil bitki değildir.” önermeleri aynı anda doğru olamaz. Bu iddianın dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çelişmezlik ilkesi B) Yeter sebep ilkesi C) Analoji yöntemi D) Özdeşlik ilkesi E) Üçüncü halin imkansızlığı ilkesi

17-) “Bir kavram bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır.” Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Kolektif Distribütif A) Sürü Koyun B) Ordu Asker C) Okul Öğrenci D) Sendika İşçi E) Meşe Orman

18-) Aşağıda verilmiş olan Porphyrius Ağacına göre DUYGULU kavramının Yakın Cinsi ve Uzak Cinsi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Yakın Cins Uzak Cins A) Akıllı Canlı B) Duygulu Varlık C) Cismi olan Varlık D) Canlı Cismi olan E) Cansız Duygusuz

19-) Mantık biliminin kurucusu olarak kabul edilen ve çalışmalarını organon adlı eserde toplayan düşünür kimdir?

A) Platon B) Sokrates C) Husserl D) Descartes E) Aristotales

20-) “Hamsi-Balık-Deniz canlısı-Canlı-Varlık” şeklinde özelden genele doğru sıralanmış olan kavramlar içlem-kaplam ilişkisi bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) “Varlık” kavramı “Hamsi” kavramının içleminde yer alır. B) Kaplamı en az olan kavram “Hamsi”dir. C) İçlemi en çok olan kavram “Varlık”tır. D) “Balık” kavramı “Canlı” kavramının içleminde yer almaz. E) “Deniz canlısı” kavramının kaplamı “Balık” kavramının kaplamından çoktur.

1- D 2-C 3-C 4-D 5-C 6-E 7-B 8-C 9-A 10-D 11-B 12-E 13-D 14-C 15-A 16-A 17-E 18-D 19-E 20-C

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: