12 sinif secmeli inkilap tarihi 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:2 Dakika, 56 Saniye

SEÇMELİ T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

12.SINIF II. DÖNEMİ I. YAZILI SORULARIDIR

S.1.Balkan Antantını imzalayan devletler hangileridir? Yazınız. (10 p)

1- Türkiye 2- Yunanistan 3- Romanya 4- Yugoslavya

S.2. Atatürk dönemi, Türkiye ile Fransa arasında medyana gelen sorunları yazınız. (10 p)

1- Türkiye-Suriye sınırı 2-Osmanlıdan kalan dış borçlar

3-Yabancı okullar sorunu 4- Adana- Mersin demiryolları sorunu

5- Hatay’ın statüsü sorunu

S.3. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 5 tane yazınız? yazınız? (10 p)

Misak-ı İktisadinin kabulü TTK’nin açılması

TDK’nin açılması Türk Harflerinin kabulü

Kapitülasyonların kaldırılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Kabotaj Kanunun kabulü

S.4 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hakkında genel bilgi veriniz.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası(İlerici Cumhuriyet Partisi) (17 Kasım 1924)

TBMM’de ikinci grubu oluşturan Kâzım Karabekir Paşa, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan Adıvar gibi kişilerce kurulmuştur. Liberal ekonomik sistemi benimsemiştir. Devrimlerin zamana yayılmasından yanadır.

Tüzüklerinde dini inançlara saygılı olduklarına dair ibareye yer vermişlerdir.

Rejim karşıtları bu partinin etrafında toplanmış ve Şeyh Sait İsyanının çıkmasından sonra parti kapatılmıştır (3 Haziran 1925).

S.5. Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan 3 tane yazınız. (10 p)

Şapka kanunu (25 kasım 1925) Takvim, saat değişiklik (26 aralık 1925)

Tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 kasım 1925) Ölçü birimlerinde değişiklik (1931) Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

Tatil günlerinde değişiklik (1935) Soyadı Kanunu (21 haziran 1934)

S.6. Aşağıdaki boşlukları doğru cevaplarla doldurunuz.(20 p)

a) Laikliğe ve devrimlere karşı ilk ciddi olay Şeyh Sait isyanı’dır.

b) Cumhuriyet döneminde Aşar vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki ağır yük kaldırılmıştır.

c) İki savaş arası dönemde Almanya’da hakim olan rejim Nazizim’dir.

d) Komünizm, bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplumsal düzendir.

S.7 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (30 p)

1) Türk denizleri ve limanları arasında taşımacılık hakkının Türklerin eline geçmesi aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle gerçekleşmiştir? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması D) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi 2) I. Fransa’nın Suriye’den çekilmesi II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi III. Almanya’nın Ren bölgesine asker sevk etmesi Yukarıdaki verilen gelişmelerden hangileri Boğazların statüsünün görüşülmesine neden olmuştur? A) I B) I, II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 3) I. Şeyh Sait İsyanı, II. Serbest Cumhuriyet Fırkası III. Halifeliğin Kaldırılması, IV. Üniversite Reformu Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisidir? A) II, III, IV,I B) I, II, IV,III C) III, II, IV,I D) III, I, II, IV E) II, IV, III,I 4) I. Almanya II. İngiltere III. Fransa IV. İtalya V. Japonya VI. SSCB Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan önce oluşan Müttefik grubuna dahil değildir? A) II, B) III C) I, IV, ve V D) II, V ve VI E) II, III ve VI 5) Aşağıda verilenlerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) 1942’de Birleşmiş Milletler bildirisiyle teşkilatın kuruluşu için ilk adım atıldı. B) Yalta Konferansı’nda Beş Büyükler’e veto hakkı tanınmasına karar verildi. C) 1945’te San Francisco Konferansı ile BM teşkilatı kuruldu. D) Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşuna temel olmuştur. E) Birleşmiş Milletler teşkilatında ABD’den sonra en etkili devlet Almanya’dır. 6) Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin İlk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır? A) Umum Hıfzıssıhha Kanunu B) Men-i İsrafat Kanunu C) Tekalifimilliye Emirleri D) Teşkilatıesasiye Kanunu E) Tevhiditedrisat Kanunu

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: