turkish

12 Sinif Turk Edebiyati 2 Donem 1 Yazili Sinav

Okuma Süresi:2 Dakika, 44 Saniye

12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

1. Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (10 puan)

( ) Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, İzzettin Dinamo gibi şairler toplumcu şiirin temsilcileridir.

( ) İkinci Yeni şiirinin önemli isimlerinden olan Behçet Necatigil, şiirde anlam kapalılığını savunmuştur.

( ) İsmet Özel, toplu şiirlerini Erbain adı altında yayınlamıştır.

( ) Serbest ölçünün başarılı örneklerini veren Necip Fazıl, şiirlerinde biçimsel yenilikler denemiştir.

( ) İkinci Yeni şairlerinde sayılan Sezai Karakoç, şiirlerinin teması yönüyle diğer İkinci Yeni şairlerinden ayrılır.

2. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. (10 puan)

Garip şiirinin önemli isimlerinden ………………………………………, soyut şiire …………….…………………. isimli kitabıyla geçiş yapmıştır.

Bu Vatan Kimin isimli şiirin şairi olan ………………………..………..………………………… edebiyat tarihi alanındaki araştırmala-rıyla tanınmıştır.

Toplumcu şairler şiirde …………………….……… ölçüyü kullanmışlardır.

İşaret Çocukları, Menziller gibi şiir kitapları bulunan …………….……………..…………………… şiirlerinde madde-ruh çatışması-nı, bireyin sorunlarını, İslam dünyasının Batıya karşı gösterdiği direnişi işlemiştir.

3. Dil ve üslup özelliklerini göz önüne alarak aşağıdaki şiirlerle şairleri eşleştiriniz. (10 puan)

Orhan Veli Kanık / Edip Cansever / Ataol Behramoğlu

O ‘bir gün’ Yuvalanmış sanki içinizde Buğulu cam tıpkı Hiçbir şey görünmüyor Besbelli dışınızdan bakıyor size. Yokuş aşağı, yokuş yukarı Düzlerde, eğrilerde Yansır ondan size her ışık Bırakılmış bir bıçaktan döğüşte. Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekânlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava. Neler gelmez ki insanın aklına Sevinçli, özgür günlere dair Kalmıştır yüzlerce yıl uzakta Onunla ilk kez öpüştüğün şehir Acı, zehir zemberek bir hüzün Kalbinden gırtlağına doğru yükselir Görüyorsun işte küçük adamları Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına Kimisi düpedüz halk düşmanı Diren öyleyse, diren, yılma Yürüt daha bir inatla kavganı

……………………………………… ……………………………………….. …………………………………………..

4. Sezai Karakoç’un şiir kitaplarından beş tanesi-nin adını yazınız. (10 puan)

a. …………………………………………….

b. …………………………………………….

c. ……………………………………………

d. ……………………………………………

e. …………………………………………….

5. Aşağıdaki eserlerin türlerini karşılarına yazınız. (10 puan)

Kara Kitap : ……………………………

Bu Ülke : ……………………………

Monna Rosa : ……………………………

Yaşamak : ……………………………

Değirmen : ……………………………

6. Uyuşamayız, yollarımız ayrı;

Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedi-si;

Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;

Benimki aslan ağzında;

Sen aşk rüyaları görürsün, ben kemik.

Ama seninki de kolay değil, kardeşim;

Kolay değil hani;

Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.

Orhan Veli’ye ait yukarıdaki şiirden yola çı-karak Garip şiirinin özellikleri hakkında bil-gi veriniz. (10 puan)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Cumhuriyet döneminde farklı şiir anlayışları ve akımlarının oluşmasının nedenleri hakkında bil-gi veriniz. (10 puan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. PİSTON

Gürültüler arasından Dan… Dan… …………………………………………………………………….

Gelir bir ses uzaktan …………………………………………………………………….

Makinenin gürültüsü …………………………………………………………………….

Pistonun gümbürtüsü …………………………………………………………………….

Piston… Ton… Ton… Ton …………………………………………………………………….

Piston… Pis… Ton… (F.T. Marinetti) .

Yukarıdaki şiirin, hangi akım etkisinde …………………………………………………………………….

yazıldığı ifade ederek akımın temel …………………………………………………………………….

özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bil-gi yanlıştır?(10 puan)

a) Orhan Asena, tiyatro yapıtlarında tarihi olayları ve konuları da işlemiştir.

b) Haldun Taner’in oyunlarında mizah ögesi önemli bir yer tutar.

c) Orhan Kemal, tiyatro yapıtlarında toplumsal sorunlara yer vermiştir.

d) 19 oyun yazan Necati Cumalı, oyunlarında köy-lülerin sorunlarını ele almıştır.

e) Behçet Necatigil, Kurtuluş Savaşı dönemini ko-nu edinen oyunlar yazmıştır.

10. İkinci Yeni topluluğu ile ilgili aşağıdakiler-den hangisinde verilen bilgi yanlıştır? (10 puan)

a) Sanatçılar sürrealizm akımından etkilenmiştir.

b) Şiirlerinde toplumsal konuları ele almışlardır.

c) Şiirleri oldukça uzun ve kapsamlıdır.

d) Tam bir edebi topluluk kimlikleri yoktur.

e) Şiire zor anlaşılmayı, anlamca kapalılığı getirdi-ler.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: