Read Time:6 Minute, 44 Second

1999 Oss Biyoloji Sorulari Cevaplari Haziran

1999 Oss Biyoloji Sorulari Cevaplari Haziran

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

1999 Oss Biyoloji Online Test Haziran

1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır." hipotezini doğrulamak için düzenlenen  deneyde,bitki özütünün, açağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir?
a) Nişasta ayıracı + Nişasta yıkan enzim
b) Nişasta yıkan enzim + Monosakkarit  ayıracı
c) Nişasta + Monosakkarit  ayıracı
d) Monosakkarit + Nişasta yıkan enzim
e) Monosakkarit + Monosakkarit ayıracı

2. Bitkilerde gerçekleçen solunum ve fotosentez olayları dikkate alındıgında, aça- gıdaki ifadelerden hangisi yanlıçtır?
a) Bitkiler gündüz  üretir
b) Bitkiler hem gece hem gündüz   üretir.
c) Bitkiler gündüz  kullanır.
d) Bitkiler gündüz   kullanmaz.
e) Bitkiler gece özümlemelerinde  kullanmaz.

3. Fotosentez hızını etkileyen bir etken  fotosentez için en yüksek degerin üzerine çıktıgında ya da fotosentez için en düçük degerin altına düçtü- günde, fotosentez süreci durur. Bu etken, foto- sentez için en uygun degerde oldugunda, foto- sentez sürecinin hızı en yüksektir. Açagıdaki gra- fiklerde, bitkilerde fotosentez hızını etkileyen ıçık çiddeti ve sıcaklıgın bu degerleri, numaralarla gösterilmiçtir.

Buna göre, açagıdakilerin hangisinde verilen degiçme yönlerinin her ikisi de fotosentez hızının artmasına neden
lur? (Içık çiddeti ve sıcaklıgın, fotosentez hızına etki- lerinin birbiriyle iliçkisi olmadıgı varsayılacaktır.)
a) Işık şidetindeki değişme yönü: 4 ten 5 e
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 1 den 2 ye
b) Işık şidetindeki değişme yönü: 1 den 2 ye
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 2 den 3 e
c) Işık şidetindeki değişme yönü: 2 den 3 e
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 3 ten 2 ye
d) Işık şidetindeki değişme yönü: 5 ten 6 ya
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 4 ten 5 e
e) Işık şidetindeki değişme yönü: 3 ten 2 ye
Sıcaklıkdaki değişme yönü: 5 ten 6 ya

4. Biri ıçık geçiren, digeri ıçık geçirmeyen iki ayrı çi- çeye, aynı miktarda deniz suyu ve çiçelerin her birine bitkisel özellikli bir tür planktondan eçit sa- yıda birey konulmuçtur. $içelerin agzı  kapatılmıç ve çiçeler ıçıklı bir ortamda, normal çartlar altında, planktonun birkaç döl verebilmesine  yeterli  olan bir süre tutulmuçtur.
Bu sürenin sonunda, iki çiçe arasında,
I . Planktonların birey sayısı II. Glikoz miktarı
III.Deniz suyundaki  miktarı
IV.Deniz suyundaki  miktarı
niceliklerinden hangileri bakımından fark olması beklenir?

a) Yalnız I ve II
b) Yalnız II ve IV
c) Yalnız I, II  ve III
d) Yalnız I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

5. Hücrelerde gerçekleçen,
I . Bir molekül glikojenin  ve  ya yıkımı II. Bir molekül ATP nin ADP ye yıkımı
III. Bir molekül glikozun etil alkol ve  ye yıkımı
IV. Bir molekül glikozun  ya yıkımı
olayları, açagıdakilerin hangisinde en az enerji üretilenden en çok enerji üretilene dogru sıralanmıçtır?
a) I – III – IV – II
b) I – IV – II – III
c) II – III – IV – I
d) III – I – II – IV
e) IV – II – III – I

6. DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları çunlardır:
I. Dört farklı nükleotiti  farklı miktarlarda bulundurması
II. Nükleotitlerinin zincirdeki konumlarının farklı olması
III. Nükleotitlerinin oluçturdugu zincirin uzunlugu
IV. Nükleotitlerinin çift sarmal biçiminde konumlanması
V. Nükleotitlerindeki bazların birbirlerine hidrojenle baglanması
Bu özelliklerden hangileri, genlerin birbirinden farklı olmasını saglar?
a) I ve II
b) III ve IV
c) IV ve V
d) I,  II ve II
e) III, IV ve V

7. Insanın normal geliçme ve çogalma evrelerinde, 
I . Zigotun bölünmeye baçlaması II. Yumurta hücresinin oluçumu
III. Sperm hücresinin oluçumu
IV. Gastrula (üç tabakalı embriyo) oluçumu
V. Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluçumu
olaylarından hangilerinde mayoz bölün- me gerçekleçir?
a) I ve II
b) II ve III
c) IV ve V
d) I,  II ve III
e) I, IV ve V

8. 
Yukarıdaki soyagacında, bir özelligi fenotipinde gösteren bireyler siyah renkle gösterilmiçtir.
Soyagacındaki bilgilere göre, bu özel- ligin kalıtımı,
I. X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
II. Otozomal taçınan çekinik bir genle
III. Y kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
IV. Otozomal taçınan baskın bir genle
V. X kromozomunda çekinik bir genle
taçınma biçimlerinden hangileriyle ger- çekleçir? 

a) I ve II
b) II ve IV
c) I,  II ve V
d) I, III ve IV
e) III, IV ve V

9. Vitaminlerle ilgili bazı özellikler çunlardır:
I. Bazılarının suda, bazılarının yagda çözünmesi
II. Bazılarının heterotrof canlıların vücudunda depolanamaması
III. Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reak- siyonun gerçekleçmesinde rol alması
IV. Heterotrof canlılar tarafından dogrudan sentezlenememesi
Bu özelliklerden hangileri, heterotrof canlılarda, bir vitamin eksikligiyle ortaya çıkan bozuklugun baçka bir vitaminle giderilememesinin nedenidir?
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve IV
e) III ve IV

10. Penisilin ve tek bir bakteri türü ile normal besi ortamı içeren iki petri kabında açagıdaki çemada gösterilen deney yapılmıçtır.

Bu deney sonucu,
I. Aynı türe ait bireyler farklı  kalıtsal özellikler gösterir.
II. Aynı besini kullanan bireyler, besin açısından rekabete girer.
III. Ortamın yeni koçullarına uyabilen bireyler bu koçullarda yaçamaya devam eder.
ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

11. Insan kanında bulunan olgun alyuvarlar,
I. Karbondioksit baglama II. DNA sentezi yapma
III. Antikor sentezleme
olaylarından hangilerini gerçekleçti- remez?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

12. Suda yaçayan bir canlı kolonisinin bazı özellikleri çunlardır:
I. Birer çift kamçı taçıyan  16 hücreden oluçmuçtur.
II. Hücrelerin içlevleri birbirlerinin aynıdır.
III. Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutulmuçtur.
IV. Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da bir birey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloninin çok hücreli canlı olmadıgının kanıtlarıdı
a) I ve II
b) I ve IV
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

———-Anahtar———-

1. (c) 
2. (d) 
3. (a) 
4. (e) 
5. (c) 
6. (d) 
7. (b) 
8. (a) 
9. (b) 
10. (c) 
11. (e) 
12. (d) 

 

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın