Ucretsiz Egitim Sitesi 1999 Oss Turkce Haziran - Eegitimim
Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

1999 Oss Turkce Haziran

Okuma Süresi:24 Dakika, 54 Saniye

1999 Oss Turkce Sorulari Cevaplari Haziran

1999 Oss Turkce Sorulari Cevaplari Haziran

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

1999 Oss Turkce Online Test Haziran

1. I . Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı.
II. Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.
III. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım.
IV. Uykusunun ağır olduğunu herkes  bilirdi.
V.Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler  anlamca birbirine yakındır?
a) I. ve V.
b) II. ve III.
c) II.  ve IV.
d) III. ve IV.
e) IV. ve  V.

2. Bir sözcüğü ötekinin yanına öylesine  getireceksin ki yaratacağın güzellikle okuyucunun yüreğindeki teli titretecek, onu gerçekler dünyasından düşler dünyasına taşıyacaksın.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattıgı anlam açagıdakilerin hangisinde vardır?
a) Bu tabloya her bakışında onda yeni ve degişik yönler bulurdu.
b) Çocukluğunda yaşadıgı bu ilginç olayı sık sık anlatırdı.
c) Bu öyküyü okurken uzun süredir gidemediği köyünü anımsamıçtı.
d) Roman kişilerinin birbirine kavuşması onu çok etkilemiş, duygulandırmıştı.
e) Bu sıkıntılı yolculuğun bir an önce bitmesini istiyordu.

3. Bir eleştirmenimizin 1974 yılında yaptığı değerlendirmeye katılmamak elde değil. Çünkü bu dipdiri ve sağlam öykü beni de çok etkiledi.    Bu öykü gerçek anlamıyla çağdaş bir klasik.

Bu parçada "çağdaş bir klasik" sözüyle anlatılmak istenen aşagıdakilerden hangisidir?
a) Oluşturuldugu dönemin dil anlayışına uygun olmakla birlikte eski ürünlerden de etkilenen
b) Oluşturuldugu dönemin havasını yansıttığı gibi değerini de hiçbir zaman yitirmeyecek olan
c) Güncel olayları ayrıntılarıyla yansıtacak biçimde, sağlam bir teknikle  oluşturulan
d) Bazı yenilikler getiren ve okuyucuyu duygulandıracak  özellikler içeren
e) Okurun ilgisini canlı tutan ve gelecekte de okuyucu  bulabilecegi düçünülen

4. Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil,—-.

Bu cümlede boç bırakılan yere düşüncenin  akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a) bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır
b) onların bize kazandırdığı yeni duygulardır
c) okuduklarımızın davranışlarımızı, yaşama bakışımızı nasıl etkilediğidir
d) onlardan edindigimiz bilgilerle yeni bir dünya kurabilmemizdir
e) onların, eleştirmenlerce nasıl değerlendirildiğidir

5. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde, önerinin  gerekçesi de açıklanmıçtır?
a) Daha az konuşup daha çok iş yapın.
b) Başarının bir parçası olun, eleştirmeni değil.
c) Sabır bir erdemdir, sakın ondan  vazgeçmeyin.
d) Çabalarla amaçları birbirine karıştırmayın.
e) Başkalarını eleştirdiğiniz kadar kendinizi de eleştirin.

6. "Gene bahar geldi, açıldı güller" dizesinde, güllerin açılışı baharın gelişine bağlanmaktadır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir  durum söz konusudur?
a) Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım
b) Erzurum dagları kardır, geçilmez
c) Düşman geldi, tabur tabur dizildi
d) Ağlatmadı güzel, güldürdü beni
e) Bacım yastıktadır, gözlerim yolda

7. I . Okur, onun yapıtlarını okurken kendisini, yıllanmış çamların olduğu bir ormanda kuş sesleri ve reçine kokularının arasında bulurdu.
II. Seçtiği ilginç ayrıntılarla, yaptığı benzetme ve karşılaştırmalarla yapıtlarında okura, doğanın temiz havasını soluturdu.
III. Öykülerinde Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında yaşayanların değişik sorunlarını göstermeye çalışırdı.
IV. Roman ve öykülerinde, günlük yaşamın sıkıntıları içinde bunalan kişileri içlerdi.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri, sanatçının  betimlemelerindeki  aynı niteliği  yansıtmaktadır?
a) I. ve II.
b) I. ve III.
c) II.  ve III.
d) II. ve IV.
e) III.  ve IV.

8. (I) Haklarında fazla bir şey bilinmeyen  hariciyeciler  dünyasında  gezinmek  isteyenler için  keyifle okunabilecek bir kitap.  (II)  Yazar, yirmi beş yılı yurt dışında geçen, otuz yedi yıllık meslek yaşamında edindiği izlenimleri okurlara duyurmak istemiş. (III) Mesleğinin sorunlarını, iyi ve kötü yanlarını dile getirmeye çalışmış. (IV)  Çok akıcı bir dili var. (V) Kişilerin belirleyici özelliklerini en ince ayrıntılarına değin, somut bir biçimde yansıtmış.

Bu  parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri, söz konusu yazarın üslubuyla ilgilidir?
a) I. ve II.
b) I. ve IV.
c) II. ve III.
d) II. ve IV.
e) IV. ve  V.

9. (I) Onun öykülerinde sağlam bir tekniğin varlığı yadsınamaz. (II) Bununla birlikte, kimi öyküleri öykü olmaktan çok, bir köşe yazısını andırır. (III) Bu  tür öykülerde toplumsal eleştiriye yönelir ve insanı dışlar. (IV) Ancak, bütün öykülerinde, sözcük seçimi yönünden kılı kırk yaran bir titizlik gösterir.

Bu  parçadaki  numaralanmış cümlelerin hangileri, sözü edilen yazarla ilgili  olumlu yargıları içermektedir?
a) I. ve II.
b) I. ve III.
c) I. ve IV.
d) II. ve III.
e) II.  ve IV.

10. (I) Uykudan önce çocuklara okunacak kitapları onların yaşlarına ve ilgilerine göre seçmek  gerekir. (II) Yatak başında, kitapları okurken çocuklarla yapılacak sohbetler, bir bakıma onların çocuksu sırlarını ve duygularını degişik açılardan yansıtır. (III) Bir kitap kahramanının hayranlık uyandıran bir yanı üzerine çocukları konuşturma ya da düşündürme onlarla olan ilişkiyi pekiştirip   derinleştirir.(IV) Bunun için de çocuklar, bu sohbet saatlerinin tadına doyamazlar. (V) Daha da ileri giderek denebilir ki yetişkinlik döneminde de uykudan önceki bu saatler özlemle anımsanır.

Bu  parçada numaralanmış  cümlelerin hangilerinde, kitabın, çocukları tanıma ve onlarla yakınlık kurmadaki işlevinden söz  edilmektedir?
a) I. ve II.
b) I. ve III.
c) II.  ve III.
d) II. ve IV.
e) IV. ve  V.

11. (I) Her çalışmasında olduğu gibi bunda da açık ve yalın anlatımı hemen göze çarpıyor. (II) Bu durum, şairin, edebiyat çevrelerinin yoğun ilişkilerinden uzak, yerel kaynaklara daha yakın   olmasındandır. (III) Yine bu durum, onun şiirinin, toplumun degişik kesimlerinde aynı ölçüde anlaşılır olmasının da ana kaynağını oluçturmaktadır. (IV) Bilincimizin bir köçesinde var olan kır yaşantısının doğayla ilgili ögeleri, onun şiirlerinde evrensel bir temaya yönelişin çıkış noktasıdır. (V) Ardıçlar, söğütler, ahlatlar, balkon çiçekleri şairin lirik yanını sunar bize.

Şairin geniş bir okur kitlesine seslenebilmesini sağlayan özelliği, yukarıdaki parçanın kaçıncı cümlesinde belirtilmiştir? 
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

12. (I) Güneye doğru indiğimizde göz alabildiğine uzanan bir ovayla karçılaştık. (II) Ova, güneşli ve dalgasız bir denizden daha da düzdü. (III) Yolda gelirken gördüğümüz, çılğınca esen rüzgârların oluşturduğu tepecikler burada yoktu. (IV) Uzaklarda, bir insan boyu yükseklikte,  kubbeleştirilmiş, küçük küçük toprak yığınları vardı. (V) Merakla bu yışınlara yaklaştık. (VI) Bunların, bizim evlerimizdekinden çok daha küçük pencerelerinden bakınca, içinde yaşayan insanları  gördük.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde "karçılaştırma" yoktur?
a) I. ve III.
b) I. ve V.
c) II.  ve III.
d) II. ve IV.
e) IV. ve  VI.

13. Aşagıdaki dizelerin hangisinde yorum söz  konusu değildir?
a) Alabildiğine insan kalabalığı vardı 
Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
b) Bir ılık güz öğlesinde
Şanlı haki urbası üstünde
c) Koymuştu kılıcını içine kınının 
Yürüyordu arasında sevgili halkının
d) İzmir'e  girişini Atatürk'ün
Bir kahve duvarındaki resimde gördüm
e) Işıktı sevinçti türküydü 
Görseydiniz  o  resimde Atatürk'ü

14. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna, "Bu nedenle söz konusu yapıt çok okunmuş ve defalarca basılmıştır." cümlesinin getirilmesi anlam akışı  yönünden uygun olmaz? 
a) Yapıtın, yazıldığı döneme göre, sade ve anlaşılır bir dili vardır.
b) Yapıtta, eski eğitim uygulamaları, kahramanın bakış açısından, etkileyici bir anlatımla yargılanmaktadır.
c) Yapıtta, içinde bulunulan ortamla insanın psikolojik durumu arasındaki ilişki açıkça görülmektedir.
d) Yazarın, tarihsel olaylardan yola çıkarak oluçturduğu bu yapıtta, gerçeklerin payı   büyüktür.
e) Belli bir kesime seslenen bu yapıtta terimlere dayalı bir anlatım kullanılmıştır.

15. Romanını okuyup bitirdim. Hele biraz zaman geçsin, hazmedeyim. Neler kaldı, neler gitti? Bunları saptadıktan sonra bildireceğim  görüşlerimi.

Böyle diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Düşüncelerini açıklamadan önce, başkalarıyla tartışarak  dogrulamak ister.
b) Ayrıntılı olarak düşünmenin gereğine inanır
c) Zaman içinde görüşlerin degişebileceğini düşünür.
d) Düşüncelerini hemen açıklamaktan kaçınır.
e) Izlenimlerini yorumlayıp değerlendirme eğilimindedir.

16. Aşagıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım  yanlışı vardır?
a) Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını taşırdı.
b) Bu konuda onun da fikrini almak istedi.
c) Törende çok mutlu olmuş, göğüsü  kabarmıştı.
d) Ona bir armağan vererek gönlünü almaya çalıştı.
e) Çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemişti

17. Ödüller konusunda şöyle yanlış bir kanı vardır (I) Kazanan yapıtın, o yarışmaya katılan tüm yapıtların en iyisi olduğu düşünülür (II) Oysa seçici kurullar, birikim ve begenileri birbirinden farklı kişilerden oluşur (III) Bu nedenle ödül ya da ödüller, bir uzlaşma sonucu verilir (IV) Yüzlerce yapıtın katıldığı yarışmalarda bundan doğal bir şey olamaz (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine, ötekilerden farklı bir noktalama  işareti koymak gerekir?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

18. Bu sanatçımızın acaba hangi yapıtı kalıcı olacak, hangi yapıtı zaman içinde unutulup  gidecek (I)? Bunu, bugünden kestirebilmek zor (II); ayrıca böyle bir yorum yapmak da bence gereksiz. Bırakalım, yarının insanı kendisi seçsin seveceği (III), devamlı okuyacağı ya da unutacagı yapıtları (IV)… Böyle bir seçim, yapıtları gerçek anlamda kalıcı kılar(V).
Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

19. Üleştirme sayı sıfatı eki, -er (-ar), ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya "ç" kaynaştırma harfi girer.

Açagıdakilerin hangisinde bu kurala örnek  oluşturmayan bir sözcük vardır?
a) Defterinize ikişer cümle yazın.
b) Beşer kişilik gruplara ayrıldılar.
c) Masalara yedişer tabak koyalım.
d) Herkes yirmişer dakika konuşacak.
e) Üyelerden ellişer milyon lira toplayalım.

20. Çayönü (I) "kazısında" ortaya çıkarılan  (II) "buluntular", insanlığın, (III) "avcılık" ve toplayıcılıktan yerleşik yaçama (IV) "geçiş" (V) "aşamasını" göstermektedir. 

Bu cümledeki tırnakla ayrılmış ve numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü yönünden öbürlerinden farklıdır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

21. Aşagıdaki dizelerde tırnakla ayrılmış sözcüklerin  hangisinde, birden çok yapım eki kullanılmıştır?
a) Kara "gözlüm" çok özledim ben  seni
b) "Varlığımı" yalnız ona verdim ben
c) Hava keskin bir kömür "kokusuyla" dolar
d) Gözleri yaç dolu "yorgun" bulutlar
e) Bir med zamanı gökyüzü kurçunla "örtülü"

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili ad  tamlaması vardır?
a) Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin
b) Müjdeye koşsun komşu çocukları  evimize
c) Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah
d) Kâgıtlarla camlarını örteyim pencerelerin
e) Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı

23. (I) Sabahları ekinler çiğlidir. (II) Gün doğmadan önce yaş ekinler ağırdır. (III) Yel esince ağır ağır dalgalanır. (IV) Gün doğup da çiğler kalkınca, ekinlerdeki dalgalanma artar. (V) Kocaman ovayı kaplayan ekinler tüy gibi hafiftir artık. (VI) Yel, tüy gibi hafif ekinleri toprağa değecek kadar   yatırır.

Yukarıdaki numaralanmıç cümlelerden hangileri ögelerinin sıralanıçı yönünden benzerlik  göstermektedir?
a) I., II., IV.
b) I., III., V.
c) II.,  III., VI.
d) III., IV., V.
e) IV.,  V., VI.

24. Sergide tanıtılan antika eşyalar, geçmişte insanların inançlarını ve beğenilerini de yansıtıyor.

Bu cümledeki anlam karışıklıgı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
a) "tanıtılan" sözcüğünden sonra "çok değerli" getirilerek
b) "geçmişte" sözcüğünden sonra "yaşamış" getirilerek
c) "antika"  sözcüğü atılarak
d) "inançlarını" sözcüğü yerine "geleneklerini" getirilerek
e) "de" sözcüğü atılarak

25. Aşagıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım  bozukluğu vardır?
a) Çalışma yaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karçılaşacaksınız.
b) Bizim için önemli olan, görevinizi en iyi biçimde yerine getirmenizdir.
c) Bir sorunla karçılaştığınızda bizlerden yardım isteyebilirsiniz.
d) Bu, sizlere verebilecegimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir.
e) Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuçkumuz yoktur.

26. Aşagıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım  bozukluğu vardır?
a) Hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alınabilir.
b) Çevre sorunlarıyla ilgili toplantılar yapılmalıdır.
c) Bu gaz, havada yoğun oranda bulunur.
d) Akarsularımız sanayi atıklarıyla kirleniyor.
e) Gençler, doğanın korunması konusunda bilinçleniyor.

27. Aşagıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım  bozukluğu vardır?
a) AMakinenizi, arkadaki açma-kapama düğmesine basarak kapatmanız gerekmektedir.
b) Daha fazla bilgi edinmek için yetkili satıcınıza başvurabilirsiniz.
c) Bilgisayarınızın bozuk olup olmadığını öğrenebilmek için onu bir teknisyene göstermelisiniz.
d) Bu bölümde, bilgisayarınızı nasıl kuracağınız ve nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.
e) Bu kılavuzda sizi belli türdeki bilgilere uyar- mak için bazı özel içaretler  kullanılmıçtır.

28. Gürültüden uzak, doğal güzelliklerle dolu parkın(I) "bir" köşesinde, yaşlı (II) "bir" hanım masanın üstüne koyduğu romanını (III) "bir" karış uzaktan  okumaya çalışıyor; (IV) "bir" şişman, spor giyimli (V) "bir" adam da dalgın dalgın uzaklara bakıyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için numaralandırılmış ve tırnakla ayrılmış sözcüklerden hangisi atılmalıdır?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

29. Oraya gidersen, Etnografya ya da Kurtuluş Sa- vaşı müzelerini gezmelisin.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

a) Yanlış baglaş kullanılmasından
b) Koşul cümlesi olmasından
c) Nesnenin yanlış yerde bulunmasından
d) Yüklemin gereklilik kipinde olmasından
e) Ad tamlamasının gereksiz kullanılmasından

30. (I) Minibüsle, sabahleyin yola çıktık. (II) Yeşilin, açığından koyusuna değin bütün tonlarıyla bezenmiş ağaçların süslediği yamaçlardan, tepelerden geçtik. (III) Şırıl şırıl akan derecikleri aça aça sonunda yeryüzü cennetine vardık. (IV) Çevresini irili ufaklı ağaçların kuşattığı mavi, duru, büyük göle bakan bir yamaçta durduk. (V) Kameramızı çıkarıp bu manzarayı görüntüledik.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde betimlemeye yer verilmemiştir?
a) I. ve II.
b) I. ve V.
c) II.  ve III.
d) II. ve IV.
e) III.  ve IV.

31. (I) Oyun, bir gün içinde hatta birkaç saatte geçen olaylar üzerine kurulmuş. (II) Oyun, üç birlik kuralına uygun; ancak izleyicinin merakını kamçılama yönünden zayıf kalıyor. (III) Ilk bölümün ikinciye göre çok kısa oluşu, izleyenleri  rahatsız ediyor. (IV)    Kiçiler kendi toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel yapılarına uygun olarak olaylar içinde verilmiş. (V) Sanatçı, bu eksiklerine karşın, bir oyun yazarı olarak umut  veriyor.

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
a) I. cümleyle II. yer değiştirmeli
b) II.  cümleyle III. yer değiştirmeli
c) III. cümleyle IV. yer değiştirmeli
d) IV. cümle I. den sonra gelmeli
e) V. cümle II. den sonra  gelmeli

32. (I) Bireysel acılarını yansıtmak için bir araç olarak görmez şiiri. (II) Kendi acılarına yer vermez şiirlerinde. (III) Daha çok, içinde yaşadığı toplumun acılarını, sevinçlerini yansıtmak ister. (IV) Imgeleri yalındır. (V) Söyleyişinde inişler çıkışlar yoktur. (VI) Bütün şiirlerinde okuru saran bir sıcaklık vardır.

Bu parçadan, aşağıdaki cümlelerin hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli  bir  daralma olmaz?
a) II
b) III
c) IV
d) V
e) VI

33. Hiç ummadığımız bir şiir, günü gelince bizim için söylenmiş izlenimini verir. Çünkü şiir eskimez, durur bir yerde, okurunu bekler. Bekler ve bir gün bulur onu. Dahası, en kötü, en sığ, en basit bir şiirden bile bir gün başka bir anlam, başka bir güzellik fışkırabilir. Bu nedenle,  —-.

Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
a) iyi şiir her okuyucuda aynı duyguları, aynı çağrışımları uyandırabilmelidir
b) pek çok şiir kitabı ancak şairlerinin ölümünden sonra değer kazanmıştır
c) sanat değeri taşıyan şiirler eskimiş olanlardır
d) eleştirmenler, okuyacakları şiir kitabını seçmede okurlara yol göstermelidirler
e) şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılardan olabildiğince kaçınmak gerekir

34. Bizim yaşamımızı yansıtmayan yapıtlar, üzerimizde yeterince etkili olmuyor. Bir yapıttaki yaşantıları paylaçabilmemiz, anlatılan olayların da bize tanıdık gelmesini gerektiriyor. Işte bu nedenle, öykülerde ve romanlarda   —-   isterim.

Düşüncenin akıçına göre, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a) gelenek ve göreneklerimizden yola çıkılmasını
b) evlerimizden ve eşyalarımızdan silinmez izler bulunmasını
c) bize, yeni ve değişik insan tiplerinin tanıtılmasını
d) duygu ve düşüncelerimize ayna  tutulmasını
e) E)    kolaylıkla benimseyebileceğimiz karakterlerin çizilmesini

35. Bu, yazacağım yazının türüne göre değişir. Çok ciddi bir yazı yazacaksam konu üzerinde yoğunlaşabilmem için evde çıt çıkmamalıdır. Ayrıca dikkatimin uyanık olması için çalışma odamın sıcaklığının da on altı dereceyi geçmemesi gerekir. Bunun için, yaz aylarında ciddi yazılar yazamam; yazmaya kalktığımda da yazılarım, sıcağın etkisiyle mizah ağırlıklı olur.

Bu sözler aşagıdaki sorulardan hangisinin  karşılıgı olabilir?
a) Ne tür yazılar  yazarsınız?
b) Yazılarınızı hangi ortamda yazarsınız?
c) Yaşadıklarınızın, yazdıklarınız üzerinde etkisi var mı?
d) Yazılarınızın planını nasıl belirlersiniz?
e) Düşündüklerinizi yazamadığınız zamanlar olur mu?

36. Edebiyatı, sanatı kendime dert edinmiş bir kişiyim. Gece gündüz edebiyat düşünürüm, şiir düşünürüm. Sevdiğim bir şiiri tanıdıklarıma okumadığım ya da bir edebiyat sorusu üzerine tartışmaya girişmediğim günler, yaşadım saymam kendimi.

Böyle diyen bir yazar için aşagıdakilerden   hangisi söylenebilir?
a) Herkesi kendisi gibi düçünmeye zorlar.
b) Şiir dışındaki ürünlerden tat  almaz.
c) Edebiyattan hoşlanmayanları sevmez.
d) Eleştiriye açık bir kişiliği vardır.
e) Yaşamıyla  edebiyatı bütünleştirmiş biridir.

37. Sonunda bilgisayar da gelip çalışma masamıza kuruldu. Belli ki geçici bir geliş degildir bu. Disketi, yazıcıyı da yanına alarak geldiğine göre temelli yerleşmeye niyetli. Sadece birkaç oyun ya da yazım kolaylığı sağlamakla yetinmeyen bilgisayar, getirdiği konfor, yarattığı alışkanlıklarla terk edilemez kaleler ele geçirdi. Ilk sıcak ilişkiler, yerini vazgeçilemez tutkuya bıraktığında bilgisayar dünyasının sıradan bir tüketicisi oldunuz demektir.

Bu parçada bilgisayarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
a) Pek çok kolaylık sağladığı için insanı tembelleçtirdiği
b) Kullanılan malzemeler bakımından pahalı bir aygıt olduğu
c) Benimsenmesi uzun zaman alan bir yenilik olduğu
d) Kullanma alışkanlığının giderek güçlenip yaygınlaştığı
e) Başka araçlarla birlikte kullanıldığında işe yaradığı

38. Kimi eleştirmenler yazınsal ürünleri değerlendirirken eleştiri türünün gerektirdiği kurallara uymazlar. Yapıtları değerlendirme yerine, birtakım oyunlara yönelirler. Bilgisizliklerini, yanlış ya da haksız yargılarını bu dil oyunlarının altına gizlerler. Bu yolla okuyucuyu yönlendirdikleri için de okuyucu bunun ayrımına varmaz. Böylece yapıttan kopuk kişisel görüşlerini, eleştiri adıyla ortaya koymuş olurlar.

Aşagıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen  eleştirmenlerin bir özelliğidir?
a) Söylediklerini iyi seçilmiş örneklerle somutlaştırma
b) Yapıttaki yetersizlikleri giderme yolları  önerme
c) Özentili bir anlatımla okuyucuları istediği yönlere çekme
d) Yapıtların güç anlaşılan yönlerini aydınlatma
e) Okurlarına karşı sorumlu davranma

39. Şiir yazmanın belki en zor yanı ilk dizeyi bulmak tır. O ilk dize ozanın gideceği yönü belirler. Hiçbir şiir, planlı olarak yazılmaz. Ozan, şiirin yolunu açtığı gibi şiir de ozana yol gösterir. Işte bunun için ben, bir konuşmamda, "Şiirimi, yazarken düşünürüm ya da düşünürken yazarım."  demiştim.

Bu parçanın bütününde, şiirle ilgili  olarak aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır?
a) Düşünce ve duyguları birlikte ele aldığı
b) Yazma süreci içinde oluştugu
c) Iletisinin, yazmaya baçlamadan önce belirlendiği
d) Ozanın duygu dünyasını yansıttığı
e) Ozanın değer yargılarından izler taşıdığı

40. Tüketim kültürü, şiiri az çok dışlamıştır. Televizyon, sinema, gazete gibi kitle iletişim araçlarının doğurduğu bu kültür, şiirin okur yitirmesine yol açmıştır. Ancak bilelim ki şiir, yalnızca sahte okurlarını yitirmiş, gerçek okurlarını korumuştur. Işte bunun içindir ki benim, şiirin geleceği açısından hiçbir kaygım yok. Iyi şiir, gerçek okuruyla yaşamını sürdürecektir.

Bu parçada, şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden  hangisine değinilmemiştir?
a) Toplumsal değişmelerden etkilendiğine
b) Okur sayısının azaldığına
c) Şiir beğenisi tam gelişmemş okurların elendiğine
d) Nitelikli olanların varlığını koruyacağına
e) Her dönemde çok sevilen tür olduğuna

41. Içeriğini çok iyi bildiğimiz kitapları bile yeniden okumalıyız. Çünkü kitaplarda keşfedilmeyi bekleyen nice hazine vardır. Benzer biçimde, resimlere de tekrar bakmalıyız. Onlara baktıkça yenilendiğimizi anlarız. Bir müzik yapıtını da yeniden dinlemeliyiz. O yapıtı dinledikçe dünyamızın zenginleştiğini, degiştiğini görürüz.

Bu parçadan sanat yapıtlarıyla ilgili  olarak aşağgıdaki yargıların hangisine varılamaz?
a) Değerleri ancak, üzerinden yıllar geçince anlaşılır.
b) Onlarla bir kez karşılaşmış olmamız  yetmez.
c) Tüm güzelliklerinin ayrımına varmak zaman alır.
d) Duygularımızı çeşitli yönlerden besleyip geliştirirler.
e) Her seferinde bizde yeni duygular  uyandırırlar.

42. Eskilerden gelen bir edebiyatçıyı günümüz ölçütlerine göre değerlendirmek dogru olur mu? Günümüzde insanların edebiyat anlayışları değişip geliçmiştir. Ancak bu gelişmeyi bir zincir olarak düşünürseniz, zincirin halkaları kopuk değil, birbirine geçmiş durumdadır. Günümüz edebiyatçıları, hem dillerini geliştirmek hem de yeni biçimler oluşturmak bakımından çok şey borçludurlar eskilere. Edebiyat merdiveninin basamakları, bizden önceki edebiyatçıların birikimlerinden oluşmuştur.

Bu parçadan açagıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
a) Her çağın kendine özgü değerlendirme ölçütleri vardır.
b) Sanatçılar, kendilerinden önceki sanatçılardan etkilenirler.
c) Yaşadığı dönemde ilgi görmeyen bir edebiyatçı zamanla ün kazanabilir.
d) Her edebiyatçı yaşadığı dönemin koşulları içinde ele alınmalıdır.
e) Öteki sanatlar gibi edebiyat da zamanla değişir.

43. Bugün eskisi kadar ne mektup yazıyor ne de  mektup alıyorum. Okumanın yerini televizyon ekranlarının, mektuplaşmanın yerini telefonun aldığı bir gerçek. Yine de mektup yazarken verilen emeği ve mektuptaki kalıcılığı önemsiyorum. Mektubun aynı zamanda yazınsal bir tür olduğunu anımsatmaya gerek var mı? Çocukların, gençlerin birbirlerine mektup yazmalarını, telefonla konuşmalarından daha önemli, daha geliştirici buluyorum.

Böyle konuşan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Eskisine göre daha az mektuplaşmaktadır.
b) Gençlerin birbirlerine mektup yazmalarını istemektedir.
c) Televizyonun, okumayı olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir.
d) Arayıp soranları gittikçe azalmıştır.
e) Mektubun salt haberleşme aracı sayılmasını doğru bulmamaktadır.

44. Bizdeki çocuk dergiciliğinin, uzun geçmişine karşın önemi yeterince anlaşılamamıştır. Bunu iyi bildiğimden "Süreli Çocuk Yayınları" başlıklı çalışmayı görünce çok sevindim; hemen okudum. Doğrusu çok yararlandım. Bu geniş inceleme, ciddi bir çalışmanın ve sağlam kanıtlara dayanan çok yönlü bir araştırmanın somut sonucu olarak elimizde bulunuyor. Hemen söyleyelim ki basımı da çok güzel olan bu kitap, içeriğinin zenğinliği yönünden eğitimcilerimizin olduğu kadar düşünürlerimizin, tarihçilerimizin, dilcilerimizin hatta folklorcularımızın lgisini çekecektir.

Bu parçada, sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşagıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a) Güzel bir görünümle sunulduğuna
b) Geniş kapsamlı bir çalışmanın ürünü olduğuna
c) Farklı alanlarda çalışan insanlara ilginç geleceğine
d) Içerdigi bilgilerin güvenilir nitelik taşıdığına
e) Anlatımının çocukların düzeyine uygun olduğuna

———-Schlüssel———-

1. (a) 
2. (d) 
3. (b) 
4. (e) 
5. (c) 
6. (b) 
7. (a) 
8. (e) 
9. (c) 
10. (c) 
11. (a) 
12. (b) 
13. (d) 
14. (e) 
15. (a) 
16. (c) 
17. (a) 
18. (d) 
19. (b) 
20. (c) 
21. (e) 
22. (d) 
23. (a) 
24. (b) 
25. (d) 
26. (c) 
27. (e) 
28. (d) 
29. (a) 
30. (b) 
31. (d) 
32. (a) 
33. (e) 
34. (c) 
35. (b) 
36. (e) 
37. (d) 
38. (c) 
39. (b) 
40. (e) 
41. (a) 
42. (c) 
43. (d) 
44. (e) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: