Sachkunde

2 sinif hayat bilgisi sene sonu degerlendirme testi

1) Aşağıdakilerden hangi çocuk “kişisel bakım” ile ilgili cümle söylemiştir?

A) Ayşe: Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım.
B) Murat: Hafta sonları futbol kursuna gidiyorum.
C) Mert: Her gün kitap okurum.

2) Aşağıdakilerden hangisi bayrağımıza saygı duymamızın nedenidir?

A) Renginin kırmızı ve beyaz olması.
B) Bağımsızlığımızı anlatması.
C) Üzerinde ay ve yıldızın olması.

3)Sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A)Süt ve süt ürünlerini tüketmeliyiz.
B) Düzenli spor yapmalıyız.
C)Terli terli su içmeliyiz.

4) “Sena, eve geldiğinde kapının önünde yeni bisiklet olduğunu görüyor.”
Buna göre Sena’nın yaşadığı duygu hangisidir?

A)Üzülür B)Sevinir C)Korkar

5)Aşağıdaki taşıtlardan hangisi limandan yolcu alıp bindirir?
A) B) C)

6) “ mide,kalp,böbrek ve bağırsaklar” vücudumuzun hangi bölümünde yer alır?

A)gövde B)baş C)kollar ve bacaklar

7)Aşağıdaki mesleklerden hangisi sağlık alanında çalışanlara örnek gösterilemez?

A)veteriner B) polis C) doktor

8)Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)Gündüz vakti lambaları açar.
B) Musluğu boş yere akıtmaz.
C) İsteklerine öncelik verir.

9)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ilk gittiği okuldur?

A)Mahalle mektebi
B) Şemsi Efendi İlkokulu
C) Selanik Askeri Rüştiyesi

10)Aşağıdakilerden hangisi kutladığımız milli bayramlardan değildir?

A)Zafer Bayramı B)Kurban Bayramı
C)Cumhuriyet Bayramı

11) “Suna,güneşin doğuşunu izlemektedir.”
Buna göre Suna’nın sırtı hangi yöne doğru olur?

A) kuzey B) güney C) batı

12) Yandaki hayvanın yerleşeceği yuva hangisidir?

A)kümes B)ahır C) kulübe

13)Hangisi Atatürk önderliğinde kazandığımız bir haktır?

A)yaşama hakkı
B) barınma hakkı
C) seçme ve seçilme hakkı

14)Hangisi öz geçmişimizde bulunması gereken bir bilgi değildir?

A) komşularımız B) Anne-baba adı
C) Okul adı

15) Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A)tsunami B)ev kazası C) sel

16)İller birleşip……oluşturur.
Sokaklar birleşip……. oluşturur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A)ülke – mahalle
B)cadde – ilçe
C) ülke – il

17) “Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle….. ,kendi ekseni etrafında dönmesiyle….oluşur.”
Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A)mevsim – gece ve gündüz
B) gece ve gündüz – aylar
C)aylar – mevsim
18)

Yukarıdakilerden kaç tanesi sıvı maddeye örnektir?

A) 5 B)4 C)3

19)Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak ihtiyaçlarından değildir?

A) soluk alıp verme B) güneş C)giyinme

20)Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

A) denizler B) parklar C) orman

21)Aşağıdaki evlerden hangisine daha az görürüz?

A) kerpiç ev B)gökdelen C)beton ev

22)Aşağıdakilerden hangisi dedelerimizin oynadığı oyuncaklardan değildir?

A)yapboz B) topaç C)çember

23)Ağaçların çiçek açtığı,bazı hayvanların kış uykusundan uyandığı ve havaların ısınmaya başladığı mevsim hangisidir?

A) yaz B)ilkbahar C)sonbahar

24)Güneşli bir günde hangisini yanımıza almayız?

A)gözlük B)şapka C) yağmurluk

www.eegitimim.com

Bir Cevap Yazın