Read Time:8 Minute, 14 Second

2000 Oss Sozel Sayisal Sorulari Cevaplari Haziran

2000 Oss Sozel Sayisal Sorulari Cevaplari Haziran

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

 

Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki do- laplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yerlerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? “Canını kurtarmışsın, yetmez mi?” demeyin. Kitaplar da insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar.

Bu parçada geçen “içinden bir şeyler kopmak” sö- züyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangi- sidir?

 1. Birdenbire aşırı heyecana kapılmak
 2. Bedensel bir acı duymak
 3. Yapabileceği bir şeyi yapamaz hale gelmek
 4. İstediği gibi davranamadığı için rahatsız olmak
 5. Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak

(I) İhtiyar Adam ve Deniz, Ernest Hemingway’e Nobel Ödülü kazandıran romanlarından biri. (II) Psikolojik yanı ağır basan ve sinemaya uyarlanması neredeyse olanaksız görünen bu roman, ünlü bir yönetmence sinemaya uyarlanmış. (III) Filmde, balıkçılıkla geçi- nen ihtiyar bir adamın yaşamı, ilgi çekici bir biçimde anlatılmış. (IV) Uzun süredir balık yakalayamayan ihtiyar adamın, son kez şansını denediğinde büyük bir balık avlaması ve onu karaya çıkarmak için gös- terdiği insanüstü çaba, izleyiciyi oldukça etkiliyor. (V) İhtiyar Adam ve Deniz, izlenmeye değer en iyi filmlerden biri.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.         E) V.

Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzen- lenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.

Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

 1. Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması
 2. Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması
 3. Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi
 4. Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
 5. Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı. Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok han- gisine benzemektedir?

A) Meclis hükümeti               B) Olağanüstü meclis       C) Kurucu meclis                   D) Ulusal meclis      E) Danışma meclisi

49.Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşa- ğıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir?

A) Yıllık yağış tutarı                B) Yükselti              C) Yüzölçümü                        D) Jeolojik yapı           E) Toprak türü

21 Haziran’da Y noktasında Güneş bir gün süreyle hiç batmazken, Z noktasında gündüz uzunluğu 16 saattir. Buna göre, bu iki nokta ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin değildir?

A) İki noktanın da Kuzey Yarımküre’de olduğu

B) Z noktasının Güneş ışınlarını, Y noktasına göre, daha büyük açıyla aldığı

C) Y noktasının Kuzey Kutup Dairesi üzerinde ol- duğu

D) İki noktanın farklı meridyen yayları üzerinde ol- duğu

E) Z noktasının, Y noktasına göre, Ekvator’a daha yakın olduğu

Felsefenin insana ve topluma yaptığı katkıları göre- meyen kişiler, onun boş ve gereksiz bir uğraş oldu- ğunu ileri sürmektedirler. Oysa, insan yaşamındaki rolü kolayca gözlenen telefon, bilgisayar veya tele- vizyon gibi nesnelerin üretiminde felsefenin doğrudan katkısı olmasa da değer ve düşüncelerin üretimindeki katkısı yadsınamaz. Ancak, değer ve düşüncelerin insan yaşamındaki yansımaları yalnızca dolaylı ola- rak gözlenebilir

Bu parçaya dayanarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 1. Günlük yaşam üzerindeki etkisini görmek güçtür.
 2. Ürettiği düşünceler arasında tutarsızlıklar bulu- nabilir.
 3. Ortaya koyduğu idealler konusunda bireylerin uzlaşması zordur.
 4. Her toplumu farklı biçimlerde etkiler.
 5. Sorguladığı kavramlar zamanla değişir.

Felsefe, insanı, onu çevreleyen evreni ve toplumu tanımak ve bilmek amacında olduğu için çeşitli bi- lim alanlarının bu konulardaki bulgularını kullanır.

Bilim, doğru bilginin koşulları, kaynakları ve sı- nırları konusunda kendisine yol gösterebilecek ve onu eleştirebilecek olan felsefi görüşlerden ya- rarlanır.

Bu iki bilgiye dayanarak felsefe ve bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 1. Aynı sorulara farklı yanıtlar verirler.
 2. Bilgi edinmede aynı yöntemleri kullanırlar.
 3. Aralarındaki rekabetten güç alırlar.
 4. Toplumsal değişmelerden aynı ölçüde etkilenir- ler.
 5. Birbirlerini karşılıklı olarak beslerler.

9!+10! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?

A) 15         B) 24         C) 26         D) 44         E) 72

Bir gezi grubundaki bayanların sayısı erkeklerin sayı- sının % 40 ıdır.

Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20 den fazla olduğuna göre, erkeklerin sayısı en az kaçtır?

A) 55   B) 54   C) 50   D) 44   E) 33

Düzlemde k > 0 olmak üzere, A(5, 3k ) ve B(2k, 4) noktaları veriliyor.

[AB] doğru parçasının orta noktası, x ve y eksen- lerinden eşit uzaklıkta olduğuna göre, k kaçtır?

A) 1           B) 2            C) 3           D) 4           E) 5

Bir kaba d özkütleli sıvıdan 3V, 2d özkütleli sıvıdan da 2V hacminde sıvı konarak türdeş bir karışım oluşturuluyor.

Bu karışımın özkütlesi kaç d dir?

A) 0,5        B) 1           C) 1,4        D) 1,5        E) 1,8

Yatay ve sürtünmeli bir yolda, bu yola paralel F büyüklüğündeki bir kuvvetin etkisinde, ilk hızsız harekete başlayan m kütleli bir cisim, d yolunu aldıktan sonra kuvvet kaldırılıyor. Cisim bundan sonra x yolunu alarak duruyor.

Yol boyunca cisim ile yol arasındaki sürtünme katsayısı değişmediğine göre, aşağıdaki işlem- lerden hangisi yapılırsa x in büyüklüğü artar?

F yi azaltma

d yi azaltma

m yi azaltma

m yi artırma, d yi azaltma

F ve d yi azaltma

65.Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeden karşısındaki ürün elde edilirken kimyasal değişme olmaz?

Madde                Ürün

Süt                     Yoğurt

Yoğurt               Ayran

Süt                     Peynir

Elma                 Sirke

86.Memelilerde, atardamarları toplardamarlara bağlayan kılcaldamarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı,

 

Çözünen maddelerin kılcaldamardan doku sıvı- sına daha kolay geçmesi Metabolizma atıklarının kılcaldamarlara daha kolay geçmesi Doku sıvısının kılcaldamarlara daha kolay geç- mesi Doku sıvısı miktarının azalması durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi bekle- nirdi?

A) Yalnız I                                B) Yalnız II            C) Yalnız III                              D) III ve IV

86.Memeli bir hayvanın düşmanından kaçabilmesi için hormon bezleri, kas sistemi, sinir sistemi, duyu organları aşağıdakilerin hangisinde verilen sırayla etkinlik gösterir?

Duyu organları – kas sistemi – hormon bezleri – sinir sistemi

Kas sistemi – sinir sistemi – duyu organları – hormon bezleri

Duyu organları – sinir sistemi – hormon bezleri – kas sistemi

Sinir sistemi – duyu organları – kas sistemi – hormon bezleri

Duyu organları – kas sistemi – sinir sistemi – hormon bezleri

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın