2002 Oks Sorulari ve Cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

Oks 2002 Sorulari ve Cevaplari

 <span style="font-size:16px;">On dakikalık ders arasında, bah&ccedil;eyi kırk kez dolaşan &ouml;yle kabına sığmaz, afacan &ouml;ğrenciler g&ouml;r&uuml;l&uuml;r ki, sanırsınız kanatları var.<br />
Par&ccedil;ada &ldquo;kabına sığmamak&rdquo; deyimi aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?<br />
A) Bir işi yapmaya başlamayı<br />
B) Boş durmaktan sıkılmayı<br />
C) Yalnız kalmaktan ka&ccedil;ınmayı<br />
D) Taşkın davranışlarda bulunmayı</span><span style="font-size:16px;">2. &ldquo;Kırılmak&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;, aşağıdakilerin hangisinde &ldquo;Dost dosta acı s&ouml;yler, buna kırılmak olmaz.&rdquo; c&uuml;mlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?<br />
A) Kırılmış perdesi &ccedil;almıyor sazım.<br />
B) Bağırsan da &ccedil;ağırsan da kırılmam sana.<br />
C) Kırıldı &uuml;mitler yaza &ccedil;ıkmadan.<br />
D) Bu yaz susuzluktan kırıldık.</span><span style="font-size:16px;">3. Buradan ayrılınca bizi b&uuml;sb&uuml;t&uuml;n unuttu.<br />
Aşağıdaki altı &ccedil;izili s&ouml;zc&uuml;klerden hangisi, &ldquo;b&uuml;sb&uuml;t&uuml;n&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n yukarıdaki c&uuml;mleye kattığı anlamı vermektedir?<br />
A) Hastalıktan sonra epeyce zayıfladı.<br />
B) Bug&uuml;n sınıfın &ccedil;oğu derse gelmişti.<br />
C) Aldığı kararlar tamamen kendisine aittir.<br />
D) Ailesi T&uuml;rkiye&rsquo;ye kesin d&ouml;n&uuml;ş yapmış.</span><span style="font-size:16px;">4. &ldquo;Geri&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;, aşağıdaki c&uuml;mlelerin hangisinde&ldquo;Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar&rdquo; atas&ouml;z&uuml;ndeki anlamıyla kullanılmıştır?<br />
A) Ne olduğunu anlamak i&ccedil;in geri d&ouml;nm&uuml;şt&uuml;m.<br />
B) Bug&uuml;n&uuml; iyi değerlendirirsek, geriye baktığımızda &uuml;z&uuml;lmeyiz.<br />
C) Konuşmanın gerisini beklemeden salondanayrıldılar.<br />
D) Ger&ccedil;ek budur, bundan gerisi masal.</span><span style="font-size:16px;">5. &ldquo;Bile&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;, aşağıdaki c&uuml;mlelerin hangisine&nbsp; diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?<br />
A) Okulunu bitirmiş, iş bulmuş, evlenmişti bile.<br />
B) Nice &uuml;nl&uuml; yapıtları okumamış aydınlar bile var.<br />
C) Kırgınlık nedenini kendine bile a&ccedil;ıklamaktan korkuyordu.<br />
D) &Ouml;l&uuml;yorum desen bile sana yardım etmeyeceğim.</span><span style="font-size:16px;">6. Arkadaşımın durup dururken &ouml;yle davranmasına bir anlam veremedim.<br />
Yukarıdaki altı &ccedil;izili s&ouml;z grubunun c&uuml;mleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?<br />
A) B&ouml;yle ansızın geleceğini hi&ccedil; d&uuml;ş&uuml;nmemiştim.<br />
B) Hi&ccedil;bir neden yokken toplantıyı terk etti.<br />
C) &Ccedil;ocuk, bisikleti kırılınca &ouml;yle kalakaldı.<br />
D) D&uuml;ş&uuml;nd&uuml;klerini s&ouml;ylemek i&ccedil;in birdenbire ayağa kalktı.</span><span style="font-size:16px;">7. &ldquo;Ayırmak&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;, aşağıdakilerin hangisinde &ldquo;Son anda g&ouml;sterdiği başarı onu arkadaşlarından ayırmış, amacına ulaştırıvermişti.&rdquo; c&uuml;mlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?<br />
A) Hepsini seviyor, hi&ccedil;birini diğerlerinden ayırmıyordu.<br />
B) Ona kalbinde bambaşka bir yer ayırmıştı.<br />
C) Yaşlanınca, kapı ziliyle telefon zilini ayıramaz olmuştu.<br />
D) Onu kendi gibi bilir, yediklerinden ona da ayırırdı.</span><br />
&nbsp;<span style="font-size:16px;">8.<br />
1- Bu d&uuml;ş&uuml;ncede olanların hemen hepsi aynı yolun yolcusudur.<br />
2- Toplantıda konuşanların &ccedil;oğu aynı telden &ccedil;alıyordu.<br />
3- K&ouml;yde hi&ccedil;bir şey değişmemiş; aynı tas, aynı hamam.<br />
4- Olayın tanıkları mahkemede aynı ağzı kullandılar.<br />
Yukarıdaki c&uuml;mlelerin hangilerindeki deyimler aynı anlamda kullanılmıştır?<br />
A) 1-2 B) 1-3 C) 2-4 D) 3-4</span><br />
&nbsp;<span style="font-size:16px;">9. Aşağıdaki c&uuml;mlelerin hangisinde, &ldquo;davranış&rdquo; &ouml;ne &ccedil;ıkmıştır?<br />
A) G&uuml;zel s&ouml;z duymak herkesin hoşuna gider.<br />
B) &Ccedil;ocuğa sıkıca sarılarak sevginizi anlatabilirsiniz.<br />
C) Ge&ccedil;en yıllar ona dostlarını unutturmamış.<br />
D) Anılarını tatlı bir dille anlatıyor.</span><br />
&nbsp;<span style="font-size:16px;">10.<br />
1- Birka&ccedil; saat i&ccedil;in izin almaya değmez.<br />
2- Bunu senden sakladığım i&ccedil;in &uuml;zg&uuml;n&uuml;m.<br />
3- Ona g&uuml;venmediğin i&ccedil;in sana &ccedil;ok kızıyor.<br />
4- Karar vermek i&ccedil;in hen&uuml;z &ccedil;ok erken.<br />
&ldquo;İ&ccedil;in&rdquo; s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;, yukarıdaki c&uuml;mlelerin hangilerinde neden-sonu&ccedil; ilişkisi kurmuştur?<br />
A) 1-2 B) 1-4 C) 2-3 D) 3-4</span><br />
&nbsp;<span style="font-size:16px;">11. Aşağıdaki c&uuml;mlelerin hangisinde karşılaştırma s&ouml;z konusudur?<br />
A) Van G&ouml;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; karşısında b&uuml;y&uuml;lendim.<br />
B) &Ccedil;alışkanlığıyla herkesin dikkatini &ccedil;ekiyor.<br />
C) Mektubunu betimlemelerle s&uuml;slemiş.<br />
D) Karacaoğlan&rsquo;dan g&uuml;zel yazan halk ozanı var mı?</span><br />
&nbsp;<span style="font-size:16px;">12. Aşağıdaki c&uuml;mlelerin hangisinde &ldquo;k&uuml;&ccedil;&uuml;mseme&rdquo; anlamı vardır?<br />
A) Bu ma&ccedil;ı kazanıp da şampiyon olacaklarmış.<br />
B) Eline ge&ccedil;en fırsatları değerlendirmeliydin.<br />
C) Ne sen, ne de ben ona bu durumu anlatamadık.<br />
D) Ne yazık ki bu konuyu her ikisi de biliyorlarmış.</span><br />
&nbsp;<span style="font-size:16px;">13. Atas&ouml;zleri, &ccedil;oğu kez ger&ccedil;ek anlamları dışında, benzetmeli bir anlam taşırlar.<br />
Aşağıdaki atas&ouml;zlerinden hangisi bu a&ccedil;ıklamaya uygun d&uuml;şmez?<br />
A) Mum dibine ışık vermez.<br />
B) Adamın iyisi iş başında belli olur.<br />
C) Meyveli ağacı taşlarlar.<br />
D) Ağır kazan ge&ccedil; kaynar.</span>

Bir cevap yazın