Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2006 Kpss Cografya Online Test

Okuma Süresi:5 Dakika, 44 Saniye

2006 Kpss Cografya Online Test

Kpss 2006 Coğrafya Soruları Çöz

1. Türkiye’de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
a) Tarımsal etkinliklerin çeşitlilik göstermesi
b) Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
c) Deniz turizmine elverişli sürenin bölgeler arasında farklılık göstermesi
d) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
e) Jeolojik yapının çeşitlilik göstermesi

2. İklimleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bölümlerin hangisinde nemli bölge toprakları görülmesi beklenir?
a) Orta Fırat
b) Orta Kızılırmak
c) Ege
d) Doğu Karadeniz
e) Erzurum – Kars

3. Aşağıdaki göllerden hangisi, bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu oluşmuştur? 
a) Beyşehir Gölü
b) Tortum Gölü
c) Büyük Çekmece  Gölü
d) İznik Gölü
e) Kuş Gölü

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışı üzerinde en az etkilidir? 
a) Ulaşımın gelişmişliği
b) Endüstri kuruluşlarının dağılışı
c) Enerji üretim merkezlerine yakınlık
d) Ticaretin gelişmişliği
e) Verimli tarım alanlarının genişliği

5. Türkiye’de kırsal nüfus oranı azalırken kentsel nüfus oranının artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 
a) Tarımda makineleşmenin hızlanması
b) Tarım gelirlerinin artması
c) Kentlerde iş olanaklarının fazla olması
d) Kentlerde eğitim ve sağlık kuruluşlarının fazla olması
e) Arazinin miras yoluyla parçalanması

6. Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde doğurganlık oranı diğerlerinden daha yüksektir?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

7. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bazı yıllar tarımsal üretimin az olmasında, 
I. don olaylarının olması, 
II. yağışların sellere yol açması, 
III. en yağışlı mevsimin kış olması, 
IV. yaz sıcaklıklarının yüksek olması 
nedenlerinden hangileri etkilidir
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

8. Türkiye’nin kıyı bölgelerinin tarımsal özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Dışsatımda önemli payı olan tarımsal ürünlerin bir bölümü kıyı bölgelerde üretilmektedir.
b) Tarımsal sulamaya, Akdeniz Bölgesi’nde Ege Bölgesi’nden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
c) Tarımsal etkinliklerin yıl boyunca en uzun süre yapıldığı yerler Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleridir.
d) Kıyı bölgelerin tümünde, kuzey yamaçlardaki tarım alanlarının oranı güney yamaçlara göre daha azdır.
e) Bölge yüzölçümlerine göre ekili dikili alanlar oranının en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.

9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulu tarımın yaygınlaşmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olması beklenmez? 
a) Tarımda makine kullanımının artmasında
b) Nüfusun bölge içinde dengeli dağılmasında
c) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesinde
d) Tarımsal üretimin artmasında
e) Bölgeye göçün artmasında

10.
Haritada numaralarla gösterilen yerlerde yetiştirilen ve Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a) I- Üzüm / II- Zeytin / III- Pamuk / IV- Fındık
b) I- Zeytin / II- Pamuk / III- Fındık / IV- Üzüm
c) I- Pamuk / II- Fındık / III- Zeytin / IV- Üzüm
d) I- Zeytin / II- Üzüm / III- Pamuk / IV- Fındık
e) I- Fındık / II- Pamuk / III- Üzüm / IV- Zeytin

11. Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars bölümlerinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 
a) Elverişli çayırların bulunması
b) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
c) Tarım alanlarının sınırlı olması
d) Kente göçün fazla olması
e) Akarsu ağının sık olması

12. Türkiye’de bazı balıklar mevsimine göre Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki göçleri sırasında avlanmaktadır. Coğrafi konumları göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde mevsimlik göçleri sırasında avlanan balık miktarının diğerlerinden daha fazla olması beklenir? 
a) Yalova
b) Mudanya
c) Gelibolu
d) Gemlik
e) Bandırma

13. Türkiye’de endüstri ürünleri dışsatımı yıldan yıla artmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Yurtiçi tüketimin azalması
b) Taşımacılığın hızlı ve gelişmiş olması
c) Kalifiye işçi sayısının artması
d) Hammadde üretiminde artış olması
e) Ürünlerin uluslararası standartlara ulaşması

14. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini iç kesimlere bağlayan karayollarının yapım maliyetinin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 
a) Yerleşim merkezlerinin çokluğu
b) Bitki örtüsünün çeşitliliği
c) Kar yağışlarının çokluğu
d) Tarım etkinliklerinin fazlalığı
e) Engebenin fazlalığı

15.
Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangilerinde doğalgazla çalışan termik santral vardır? 
a) I ve II
b) I ve V
c) II ve III
d) III ve IV
e) IV ve V

16. Aşağıdaki grafikte, 2000 yılında Türkiye’deki petrol tüketiminin sektörlere dağılışı gösterilmiştir. 

Yalnızca bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

a) Tüketilen petrolün yarısına yakını ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır.
b) Tüketilen petrolün bir kısmı yerli kaynaklardan sağlanmaktadır.
c) Petrolden elektrik enerjisi sağlanmaktadır.
d) Petrolün bir kısmı ham petrol arıtımında kullanılmaktadır.
e) Isıtmada tüketilen petrol miktarı, tarım sektöründe tüketilene yakındır.

17. Aşağıdaki körfezlerin hangisinde, endüstri kuruluşlarının oluşturduğu çevre kirliliği nedeniyle deniz turizmi diğerlerinden daha az gelişmiştir?
a) İzmit
b) Gökova
c) Edremit
d) Antalya
e) İskenderun

18. Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaz? 
a) Çatalhöyük
b) Gordion
c) Göreme
d) Perge
e) Kültepe

———-Anahtar———-

1. (e) 
2. (d) 
3. (c) 
4. (c) 
5. (b) 
6. (e) 
7. (a) 
8. (d) 
9. (b) 
10. (d) 
11. (a) 
12. (c) 
13. (e) 
14. (e) 
15. (a) 
16. (b) 
17. (a) 
18. (d) 
 

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: