Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2007 Kpss Egitim Bilimleri

Okuma Süresi:5 Dakika, 26 Saniye

2007 Kpss Egitim Bilimleri Sorulari Cevaplari

2007 Kpss Egitim Bilimleri Sorulari Cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

 

Derslerin bu şekilde yapılandırıldığı program ta- sarımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Geniş alan                         B) Konu           C) Disiplin                               D) Süreç           E) Çekirdek

Yeni ilköğretim programlarının dayandığı öğrenme yaklaşımları, öğrenenlerin öğrendikleri bilgilerle gün- lük yaşam durumları arasında bağlantı kurmalarına, bilgiyi özümsemelerine ve kalıcı bilgi edinmelerine fırsat vermektedir.

Bu özellikler dikkate alındığında, yeni ilköğretim programlarının ağırlıklı olarak hangi eğitim felse- fesine dayandırılmaya çalışıldığı söylenebilir?

 1. Yeniden Kurmacılık          B) Esasicilik                 C) İlerlemecilik                       D) Varoluşçuluk              E) Daimîcilik

Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun akranlarıyla oynarken ya da arkadaş grupları içinde edindiği informal öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?

 1. Doğal ortamda kendiliğinden oluşur.
 2. Olumlu ya da olumsuz olarak gerçekleşebilir.
 3. Yer, mekân ve ortam değişebilir.
 4. Planlı ve programlıdır.
 5. Kazanılan beceriler kişiye göre değişiklik gös- terir.

Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş anlayışa göre hazırlanan bir öğretim programının başarılı olma- sı için öğrenci velilerinden öncelikle beklenen bir davranış değildir?

 1. Öğrencinin ihtiyaçlarının belirlenmesinde öğret- mene yardımcı olmak
 2. Öğrenciye okulda öğrendiklerini hayatta kullan- ması konusunda yardımcı olmak
 3. Öğrenci için okuma listesi oluşturmak
 4. Öğrenciye verimli çalışabileceği bir ortam hazır- lamak
 5. Öğrencinin başarılı olabilmesi için öğretmenle iş birliği yapmak

Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme süre- cini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevre- ye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde etkin olarak işe koşulmalıdır.

Yukarıdaki ifade öğretim ve öğrenme yöntemleri- nin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

 1. Basitten karmaşığa          B) Somuttan soyuta            C) Ekonomiklik                      D) Açıklık         E) Yakından uzağa

“Küreselleşmenin eğitim üzerindeki etkileri” konu- sunda özgün bir kompozisyon yazma çalışması yapan Pınar’ın, bilişsel alanın hangi düzeyinde beceriler geliştirmesi beklenir?

 1. Kavrama             B) Sentez           C) Değerlendirme             D) Analiz               E) Bilgi

Öğretim sürecinin sistemli bir şekilde devam ede- bilmesi için kazanımların hangi aşamada belirlen- mesi en uygundur?

 1. Öğretim etkinlikleri sırasında
 2. Öğretim etkinliklerinin sonunda
 3. Öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi aşama- sında
 4. Öğretim etkinliklerinin ölçülmesi aşamasında
 5. Öğretim etkinliklerinden önce

İçerik düzenlenirken konuların öbekler hâlinde düzenlendiği, bu öbeklerin birbirleriyle ilişkili ol- masının beklenmediği, ancak her birinin anlamlı bir bütün oluşturması gerektiğini vurgulayan programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangi- sidir?

 1. Modüler                              B) Proje merkezli           C) Piramitsel                          D) Doğrusal      E) Sarmal

Bir öğretmen “küresel ısınma” konusundan yola çıka- rak, fen ve teknoloji dersinde ısı ve sıcaklık, sosyal bilgiler dersinde ısınmanın sosyal yaşama etkileri, matematik dersinde sıcaklık artışı ve suların yüksel- mesi ölçümü, görsel sanatlar dersinde de ısınmanın insan yaşamına olan olumsuz etkilerini ele alarak içe- rik oluşturmuştur.

Buna göre, öğretmenin içeriği oluştururken izle- diği yaklaşım hangisidir?

 1. Konu merkezli                   B) Disiplinler arası        C) Probleme dayalı               D) Modüler        E) Topluma dayalı

Aşağıdakilerden hangisi “probleme dayalı öğren- me” yaklaşımının temel özelliklerinden biri de– ğildir.

 1. Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir.
 2. Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler.
 3. Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır.
 4. Öğrenci, alt düzey düşünme becerilerini kullanır.
 5. Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır.

Öğretmen başından geçen bir olayı anlatarak derse giriş yapar. Öğrencilere dersin amacını ve konusunu söyler. Soru sorar; doğru yanıtlayanlara “aferin” der ve gülümser, yanlış ya da eksik yanıtlayanlara ise kü- çük mesajlar vererek doğru yanıtı bulmalarına yar- dımcı olur. Yukarıda verilen örnekte aşağıdakilerden hangi- sine yer verilmemiştir?

 1. Dikkat çekme
 2. Ön bilgileri hatırlatma
 3. Dönüt ve düzeltme verme
 4. Hedeften haberdar etme
 5. Pekiştirme

Geliştirilen eğitim programlarının değerlendirilmesi, program geliştirme sürecinin temel unsurlarındandır. Aşağıdakilerin hangisinde, hem sürece hem de ürüne yönelik bir değerlendirme söz konusudur?

 1. İşlemlerin gözlenmesi ve betimlenmesi
 2. Çıktıların ölçülmesi
 3. Girdilerin ve çıktıların ölçülmesi
 4. İşlemlerin ve çıktıların ölçülmesi
 5. Girdilerin ve işlemlerin ölçülmesi

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: