Aol Bap Maol

2008 aol 1 oturum ek siınav

Okuma Süresi:8 Dakika, 0 Saniye

2008 aol 1 oturum ek siınav

2008 aol 1 oturum ek siınav sorulari ve cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

 

Aşağıdakilerden hangisi Hami – Sami dillerindendir?

A)  İbranice       B) Latince     C) Tibetçe        D) İngilizce

Aşağıdakilerden hangisi göster- meye bağlı edebî metinlerden biridir?

A) Orta oyunu B) Roman C) Hikâye         D) Masal

Şiiri oluşturan beşer, altışar ve daha fazla dizelik kümelere ne ad verilir?

A) Mısra           B) Beyit          C) Dörtlük        D) Bend

Allah’a saygı ve itaatin en yük- sek derecesidir.

 • İmanı kuvvetlendirir.
 • Yaratılışımızın asıl gayesidir.

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 1. İlim öğrenmeye
 2. İyilik yapmaya
 3. Allah’a şükretmeye
 4. İbadet etmeye

İslamiyetin doğuşu sırasında İran’da egemen olan din, aşağı- dakilerden hangisidir?

A) Hristiyanlık                 B) Mecûsilik            C) Şintoizm            D) Budizm

II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan cemiyet, aşağıdakiler- den hangisidir?

 1. İttihat ve Terakki Fırkası
 2. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 3. Ahali Fırkası
 4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Aşağıdakilerden hangisi metamor- fizma kavramını doğru açıklar?

 1. Kıt’aların milyonlara yıl bo- yunca yerlerini değiştirmesi
 2. İklimde görülen düzenli sıcaklık artışları
 3. Tarımsal üretimde verimliliği ve ürün kayıplarını azaltma çalış- maları
 4. Kayaçların basınç ve sıcaklık altında başkalaşım geçirerek yeni bir kayaç türüne dönüş- mesi

x2 – 9x = 0 denkleminin çözüm kü- mesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {3}                   B) {0, 3}                C) {9}                   D) {0, 9}

f(x) = (3x 1)4 fonksiyonun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4(3x – 1)3 B) 12(3x – 1)3 C) (12x – 4)3 D) (12x – 1)3

Etki ve tepki kuvvetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Etki kuvveti ile tepki kuvveti farklı cisimlere etki eder.
 • Etki kuvveti kaldırıldığında tepki kuvveti de yok olur.
 • Etki kuvveti ile tepki kuvvetinin bileşkesi alınmaz.

A) Yalnız I        B) I – II           C) II – III           D) I – II – III

0,05 mol Al2(CO3)3 bileşiğinde kaç mol O vardır?

A) 0,05             B) 0,15               C) 0,45             D) 1

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarından geçemez?

A) Eter             B) Su               C) Protein        D) Karbondioksit

Bir doku, organ ya da sistemin gözle görülebilir, ölçülebilir belir- tilerle ortaya çıkan ve kişilerde belirli yakınmalarla kendini belli eden fonksiyon bozukluğuna ne ad verilir?

A) Sağlık         B) Hastalık           C) Tahlil           D) Tedavi

Sibel saw ………. in the mirror.

A) himself        B) yourself           C) itself            D) herself

A: Wo wohnen Sie?

B: Ich wohne ………… İstanbul.

A) aus B) von C) ins D) in

Henri : ………………..? Nadine : Oui, je le prends.

 1. Tu prends ta robe
 2. Tu prends ton manteau
 3. Tu prends tes livres
 4. Tu prends ta voiture

A: The streets are wet. B: ………….………….…

 1. Somebody must have had a bath.
 2. Tom must have watered the garden.
 3. It must have rained during the night.
 4. My mother must have left the taps open in the kitchen.

Erst mittags können Sie sich ….… der Pause ein wenig ……… .

 1. in / eisen
 2. aufmachen / im
 3. aufstehen / ins
 4. in / ausruhen

7. – 8. sorularda verilen cümlede altı çizili ifadelerden hangisi “participe présent” değildir?

 1. Le marchant est un vieil homme.
 2. Pendant les vacances d’été elle travaille.
 3. Elle téléphone toujours en préparant la cuisine.
 4. Avant de partir nous préparons nos valises.

If Çağla studies hard, she ……… .

 1. bought some new books
 2. will arrive in İstanbul on time
 3. will be able to finish the university
 4. finished her project

Die Türkei braucht vor allem genug modernen ……. und ……

 1. Maschinen / Apparate
 2. Gerat / Geschenk
 3. Auto / Wagen
 4. Zug / Maschinen

“Ahmet tatile gitti.” cümlesinin Fransızca dengini bulunuz.

 1. Ahmet partira en vacances.
 2. Ahmet aime partir en vacances.
 3. Ahmet est parti en vacances.
 4. Ahmet n’aime pas les vacances.

İnsan davranışını tanımak için, geçmiş yaşantıların, olayların ve ilişki kurulan insanların birey üze- rindeki etkilerini araştırmak iste- yen bir psikolog aşağıdaki araştır- ma yöntemlerinden öncelikle hangisini kullanmalıdır?

 1. Korelâsyon
 2. Test
 3. Deney
 4. Vaka (olay) incelemesi

Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer alan genişleme yuvalarından biri değildir?

​A) ISA              B) RAM        C) PCI              D) AGP

Aşağıdaki kişilerden hangisi seyahat ettiği hâlde turist olarak kabul edilmez?

 1. Çeşitli toplantılara katılmak amacı ile seyahat edenler
 2. Bir ülkede durmaksızın transit geçenler
 3. Deniz gezileri ile gelen yaban- cılar
 4. Sportif nedenlerle seyahat edenler

İslam öncesi (cahiliye) Arap top- lumunda yer alan Mevlalar hak- kında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Köleler ile hürler arasında bulu- nan orta bir sınıftır.
 2. Azat edilmiş kölelerdir.
 3. Hür bir kadın veya kızla evlene- bilirlerdi.
 4. Kendilerini azat edenin kabile- sine mensup sayılırlardı.

I’m very hungry. I want to ..……

 1. read that book
 2. buy a new bicycle
 3. eat a hamburger
 4. drink a glass of water

Hans ist …..… Jahre 1990 in Köln ……….

 1. im / geboren
 2. im / gebort
 3. von / geboren
 4. hat / geboren

“On gündür hastaydı.”

 1. II etait malade pendant dix jours.
 2. Dix jours de maladie.
 3. II est toujours malade.
 4. C’est une maladie qui dure dix jours.

Bir düzlemde herhangi üçü doğru- sal olmayan 5 nokta veriliyor. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir?

A) 3      B) 5      C) 8      D) 10

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri mantığın uygulama alanlarındandır?

 • Bilgisayar kullanımı
 • Matematikte ispat işlemi
 • Eleştirel düşünme ve akılcı tartışma

A) Yalnız I        B) I – II      C) II – III           D) I – II – III

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İndiriliş süreci 23 yılda tamam- lanmıştır.
 2. En uzun suresi Bakara’dır.
 3. Hz. Osman zamanında kitap hâline getirilmiştir.
 4. 20 sayfalık bölümlerinden her birine cüz denir.

Türk Ticaret Kanunu’nun üçüncü kitap bölümünde aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiştir?

 1. Deniz ticareti
 2. Ticaret şirketleri
 3. Kıymetli evrak
 4. Sigortacılık

Aşağıdakilerden hangisi odun borularının özelliklerindendir?

 1. Canlılığını kaybetmiş hücre- lerden oluşmuştur.
 2. Hücreleri arasında delikler vardır.
 3. Su iletimini iki yönde gerçek- leştirir.
 4. Yapısında arkadaş ve destek hücreler bulunur.

Türklerin, Abbasiler Döneminde Bizans tehlikesine karşı, İslam Devleti’ni koruma görevi yaptıkları sınır şehirlerine verilen isim, aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) Kaşgar         B) Avasım         C) Balasagun        D) Tezhip

An astronaut is a person …………

 1. which cleans houses
 2. who travels in space
 3. which cuts papers
 4. who takes photographs

Die Wohnung ist schön, aber es hat ………. . Das Zimmer ist klein.

A) Vorteile       B) Nach     C) Nachteile     D) Vororte

Quel est le métier de votre père?

 1. II regarde la télévision.
 2. Mon père lit tous les journaux.
 3. Mon père a 40 ans.
 4. II est professeur à l’université

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: