Aol Bap Maol

2008 Aol 2 Donem 1 Oturum

Okuma Süresi:7 Dakika, 44 Saniye

2008 Aol 2 Donem 1 Oturum

2008 Aol 2.Donem 1.Oturum Sorulari ve Cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

1. Aşagıdakilerden hangisi iletişimin kurulmasındaki dört temel ögeden biri degildir?

A)    Kaynak        B) Alıcı            C) Düşünce      D) Ileti

Aşagıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar- dan biri degildir?

 1. Konular geniş ve ayrıntılı olarak belirlenmeli.
 2. Anlatım yalın ve duru olmalı.
 3. Hangi kuruma veriliyorsa bu makamın adı başa yazılmalı.
 4. Sol alt köşeye adres yazılmalı.

Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına ne denir?

 1. Tiyatro         B) Resim       C) Müzik          D) Edebiyat

Evreni ve içindeki varlıkları göz- lemleyen biri, evrendeki varlıkların kendi kendine degil sonradan varoldugunu kavrıyor. Bu kimse Tanrı’nın varlıgını aşagıdaki öner- melerden hangisi ile bulabilir?

 1. Tabiattaki varlıklarda gelişim gözlenmektedir.
 2. Tabiattaki kaynaklar sınırlıdır.
 3. Sonradan var olan her şey bir yaratıcıya ihtiyaç duyar.
 4. Evren algılanabilen tüm varlık- ları kapsar.

Islamiyetin doguşu sırasında Bi- zans’ın başında bulunan impara- tor, aşagıdakilerden hangisidir?

 1. Valens         B) I. Leon      C) Jüstinyen     D) Heraklius

Osmanlı tarihinde ilk yazılı anaya- sanın uygulamaya kondugu dö- nem, aşagıdakilerden hangisidir?

 1. I. Meşrutiyet Dönemi
 2. II. Meşrutiyet Dönemi
 3. Lale Devri
 4. Tanzimat Dönemi

Nevşehir – Ürgüp ve Göreme yöre- sinde yaygın olup, Peri bacaları- nın oluşumunda etkisi olan kayaç türü aşagıdakilerden hangisidir?

 1. Jips             B) Volkan tüfü          C) Andezit        D) Traverten

P(x) = 3x5 + 4x4 – 2x3 + x2 + 1 poli- nomunda, P(-1) kaçtır?

A) 2      B) 5      C) 8      D) 11

Fiziksel bir degişmede;

Maddenin molekül yapısı de-gişmez.

Yeni bir madde oluşmaz. III- Maddenin hâli degişebilir. ifadelerinden hangileri dogrudur?

A) I – II             B) I – III          C) II – III           D) I – II – III

Aşagıdakilerden hangisi hücre zarından kolayca geçebilecek maddelerdendir?

 1. Alkol            B) Karbonhidrat        C) Protein        D) Yag

Aşagıdakilerden hangisi refleksleri ve kas kontrolünü zayıflattıgı için kazalara neden olur?

 1. Çay              B) Alkol     C) Süt              D) Tütün

Carol: Are you coming to the party tonight, Sally?

Sally: No, I’m not .….. for my exam.

 1. I helped my mother
 2. I would wash my car
 3. I’m going to study
 4. I went to cinema

Aşagıda verilen kelimelerden hangisinin çogul biçimi yanlıştır?

 1. das Buch – die Bücher
 2. der Mann – die Männer
 3. das Fenster – die Fenster
 4. die Zeitung – die Zeitung

Ce sont …………….

 1. la femme de mon professeur.
 2. une amie de Gül.
 3. la soeur de Seda.
 4. nos petits chiens.

A: Ayşe is older than Gizem, isn’t she?

B: No, you aren’t right. She’s ……

 1. better           B) worse       C) older            D) younger

Der Zug ……… um 20 Uhr in Istanbul an.

 1. ist                B) fahren       C) bleibt           D) kommt

……. en vacances, nous mettons les bagages dans la voiture.

 1. Partant        B) Partez       C) Partons       D) Partent

The former Prime Minister ……. is in his eighties now had a heart attack yesterday.

 1. where          B) when         C) whose         D) who

Hans ist so fleissig ……. Manfred.

 1. zu    B) um  C) so    D) wie

Quel sport pratiquez – vous?

– …………………………

 1. Je vais à la bibliothèque.
 2. Je suis malade.
 3. Je n’aime pas manger.
 4. Je fais de la natation.

Laboratuvar deneylerinin yapıl- dıgı, hipotezlerin gerçeklenmesi ile ilgili deneysel araştırmaların sürdürüldügü ve davranışların açıklandıgı psikoloji dalı hangi- sidir?

 1. Deneysel psikoloji
 2. Sosyal psikoloji
 3. Fizyolojik psikoloji
 4. Genetik psikoloji

I- GB II- KB III- TB IV- MB

Verilen kapasite birimlerinin kü- çükten büyüge sıralanışı, aşagıda- kilerin hangisinde dogru olarak verilmiştir?

 1. I – IV – II – III
 2. II – IV – I – III
 3. III – I – IV – II
 4. IV – II – I – III

Turizmin tanımına göre aşagı- dakilerden hangisi turist olarak kabul edilir?

 1. Ülkemizden durmaksızın geçen yabancılar.
 2. Ülkemize gelen yabancı diplo- matlar
 3. Ülkemize tedavi amacıyla gelenler
 4. Ülkemize iş bulmak amacıyla gelen yabancılar

Islam öncesi Araplarda kabile kav- ramı hakkında aşagıdaki bilgiler- den hangisi yanlıştır?

 1. Üyelerinin birbirine kan, soy yoluyla baglandıkları toplu- luktur.
 2. Islam öncesi Araplarda sosyal yapının temelidir.
 3. Kabileden birini öldüren bir yabancı o kabile tarafından mevlâ edinilirdi.
 4. Kabile başkanları kabilenin ileri gelenlerine danışarak karar alır ve iş yaparlardı.

Verilen resme göre aşagıdaki- lerden hangisi söylenemez?

 1. The car is more expensive than the bike.
 2. The car isn’t as expensive as the plane.
 3. The bike is the most expensive one.
 4. The plane is the most expensive one.

Wie geht es ihnen?

Danke, es geht ……….. .

A) mir gut        B) gut        C) schlecht       D) schön

Nous achetons un journal.

 1. Hier, nous achèterons un journal.
 2. Hier, nous avons acheté un journal.
 3. Hier, nous sommes achetés un journal.
 4. Demain, nous avons acheté un journal.

Herhangi üçü dogrusal olmayan dört farklı noktayı ikişer ikişer üzerinde bulunduran en çok kaç dogru çizilebilir?

A) 10    B) 8      C) 6      D) 4

Içinde x, y, z gibi degişkenler ge- çen önermeler aşagıdaki kavram- lardan hangisiyle adlandırılır?

 1. Tümel önerme
 2. Tikel önerme
 3. Olumlu önerme
 4. Açık önerme

Aşagıdakilerden hangisi abdestin şartlarından (farzlarından) birisi degildir?

 1. Başın dörtte birini ıslak el ile meshetmek
 2. Elleri ve kolları dirseklerle bera- ber yıkamak
 3. Agzı ve burnu su çekerek temizlemek
 4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak

Ticari işlerde öncelikle aşagıdaki kurallardan hangisi uygulanır?

 1. Genel hukuk kuralları
 2. Ticari örf ve âdet kuralları
 3. Vergi hukuku kuralları
 4. Türk Ticaret Kanunu’nun kuralları

Aşagıdakilerden hangisi soymuk borularının özelliklerinden degildir?

 1. Arkadaş hücreleri ve destek hücrelerine sahiptir.
 2. Organik bileşikler ve bazı mine- ralleri taşır.
 3. Hücreleri arasında boşluklar vardır.
 4. Suyu kökten yapraklara dogru tek yönlü iletir.

Müslüman Arapların aşagıdaki devletlerden hangisini yıkmaları; Horasan, Maveraünnehir ve Kaf- kasya’da onların Türklerle karşı karşıya gelmelerine neden olmuştur?

 1. Hazarlar       B) Fatımîler       C) Abbasîler     D) Sasanîler

A: Mehmet is bad at Maths. B: ………………………… .

 1. He should bring his umberella.
 2. They shouldn’t eat too much.
 3. We shouldn’t see a dentist.
 4. He should study harder.

Das Mädchen, ……….. Tennis spielt, ist Gisela.

 1. der B) den C) die D) das

Elle est …………….. travailleuse que toi.

 1. plus de        B) plus           C) meilleur       D) mieux

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: