Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2018 ayt fen bilimleri

Okuma Süresi:6 Dakika, 10 Saniye

2018 ayt fen bilimleri

2018 ayt fen bilimleri sorulari ve cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

 

Bir buz pateni eğitmeni, kütlesi kendisinden daha küçük olan öğrencisi ile sürtünmesiz yatay bir buz pistinde  yan yana dururken öğrencisini itmiş ve zıt yönlerde hareket etmişlerdir.
Bu olayda öğrencinin; I. birbirlerinden ayrıldıktan hemen sonra yere göre hızı, II. birbirlerinden ayrıldıktan hemen sonra yere göre momentumu, III. kendisine uygulanan itme kuvveti niceliklerinden hangilerinin değeri eğitmeninkine göre daha büyüktür?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III         I ve II II ve III

Yerküre, Güneş etrafında birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belirli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde Yerküre'nin Güneş'e en yakın olduğu gün 3 Ocak'tır. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin etkisinin ihmal edildiği durumda; I. Yerküre'nin çizgisel hızı, II. Yerküre'nin Güneş'e göre açısal momentumu, III. Yerküre'ye Güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti büyüklüklerinden hangileri 3 Ocak'ta,  3 Haziran'dakinden daha büyüktür?

Yalnız II Yalnız III I ve II          I ve III I, II ve III

Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin     10 m/s2 olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kg kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim periyodunun, basit harmonik hareket yapan 1 m uzunluğundaki bir basit sarkacın salınım periyoduna eşit olması isteniyor.
Buna göre, yayın esneklik sabiti kaç N/m olmalıdır?

10 20 30 40 50

Bir radyo istasyonundan yapılan bir yayın, vericiden dalgalar hâlinde yayılarak alıcı antene gelir.
Radyo vericisinden yayılan ve alıcı antene kadar gelen bu dalgalar ile ilgili,
I. Ses dalgasıdır. II. Enine bir dalgadır. III. Yayılması için maddesel ortam gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız II Yalnız III I ve II I ve III I, II ve III

Canlılar uzun süre X ışınlarına maruz kaldığında olumsuz etkilenebilirken görünür ışığa aynı süre maruz kaldıklarında olumsuz etkilenmeyebilir. Bu durumda X ışınlarının canlılar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmesi; I. hız, II. dalga boyu, III. frekans fiziksel niceliklerinden hangilerinin görünür ışığa göre kesinlikle daha büyük olmasından kaynaklanır?
Yalnız I Yalnız II Yalnız III      I ve II II ve III

200 mL B(OH)2 kuvvetli bazının sulu çözeltisi 0,2 M HCl çözeltisiyle titre ediliyor. Titrasyonda dönüm noktasına ulaşmak için 100 mL HCl çözeltisi harcandığına göre B(OH)2 nin molar derişimi kaçtır?

0,05 0,10 0,15     0,20 0,30

Amino asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yapılarında hem amin hem de karboksilik asit grupları bulunur.
Hem asit hem de bazlarla tepkimeye girdiklerinden amfoterik özellik gösterirler.
Amino asit molekülleri birbirleriyle tepkimeye girerek karbonhidratları oluşturur.
Bir amino asitin COOH grubu ile diğer amino asitin NH2 grubu etkileştiğinde su açığa çıkar.
Elzem (esansiyal) amino asitler vücutta sentezlenemez

İnsandaki lenf sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hücreler arasında biriken sıvıyı kan dolaşımına aktarır.
Lenf düğümlerinde bazı akyuvarlar üretilir.
Oksijenin doku hücrelerine taşınmasını sağlar.
Vücut savunmasında işlev görür.
İnce bağırsaktan emilen bazı besinlerin taşınmasında işlev görür

 

Ökaryotik bir hücrede aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi zarla kuşatılmış bir organel içerisinde gerçekleşmez?

Glikoliz Krebs döngüsü Fotosentez mRNA sentezi Hücre içi sindirim

 Fotosentez yapan bir yaprağın kloroplastında gerçekleşen; I. ışığın soğurulması, II. CO2  nin tutulması, III. suyun parçalanması, IV.karbonhidratların üretimi olaylarından hangileri stromada gerçekleşir? I ve III II ve IV I, II ve III
II, III ve IV I, II, III ve IV

İnsan sinir sistemindeki impuls oluşumu ve iletimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sinir hücrelerindeki impuls oluşumu, sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarında yarattığı kimyasal ve elektriksel değişimdir.
Bir uyarının, sinir hücrelerinde impuls oluşturabilmesi için en azından eşik değere ulaşması gerekir.
Eşik değer veya üzerindeki uyarılara nöronlar aynı şiddette cevap verir.
Akson üzerindeki Ranvier boğum sayısı ve akson çapı impuls iletim hızını etkilemez.
Dinlenme hâlindeki bir nöronun içindeki ve dışındaki iyon derişimi farklıdır.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi insandaki kas tipleri arasında sadece kalp kasına özgüdür? Bantlaşma görülmesi
Kasılmasında kalsiyum iyonlarının işlev görmesi
Kasılırken aktin ve miyozin iplikçiklerinin birbiri üzerinde kayması
İstemsiz çalışması
Kasılması için kendi ritmik uyartılarını oluşturabilmesi

I. Çekirdekten tek zincir hâlinde sentezlendikten sonra katlanarak yonca yaprağı şeklini alır. II. Ribozomun yapısında yer alır ve ribozomun 2/3'sini oluşturur. III. Antikodon adı verilen, üçlü nükleotit dizilerinden oluşan kısımları vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri tRNA'nın özelliklerindendir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III
I ve II I ve III

35.Bir canlı organizmayı transgenik olarak tanımlayabilmek için bu organizmanın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?
Yapay yöntemlerle mutasyona uğratılmış olması
İki uzak akraba tür arasında gerçekleşen bir melezleme ile elde edilmiş olması
Yapay seçilimle seçilerek çoğaltılması
Genetik mühendisliği yöntemleri ile kendine ait olmayan gen aktarılmış olması
Genetik mühendisliği yöntemleri ile başka bir organizmadan klonlanmış olması

36. Bir bitkide bulunan parankima hücreleri aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştiremez? Organik besin sentezi
Solunuma ihtiyacı olan dokulara oksijen sağlanması
Terlemenin düzenlenmesi
Su ve mineral madde iletimi
Organik madde depolanması

Bir popülasyonda, aşağıdakilerden hangisi kural olarak Hardy-Weinberg dengesinin bozulmasına neden olmaz?
Gen havuzunda mutasyonların rastgele meydana gelmesi
Üreme sürecinde eş seçiminin rastgele gerçekleşmesi
Belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin üreme başarısının fazla olması
Popülasyondaki belirli genotipe sahip bireylere karşı doğal seçilimin olması
Orijinal popülasyonun içerisine, dışarıdan göçlerin olmas

37. Tohumlu bir bitkinin çiçeğindeki erkek ve dişi üreme organlarında yer alan; I. anter, II. tepecik, III. filament, IV.ovaryum yapılarının hangilerinde mayoz ile üreme hücreleri oluşturulur? Yalnız I Yalnız III II ve III
I ve IV II ve IV

 

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: