Deutsch

2019-2020 sene sonu almanca zumre toplantisi

Okuma Süresi:13 Dakika, 10 Saniye

2019-2020 sene sonu almanca zumre toplantisi

2019-2020 sene sonu almanca zumre toplantisi

 

ÇAMLIBEL ŞEHİT KAMİL YELMEN ANADOLU LİSESİ

2019-2020 ÖĞRETİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEM ALMANCA ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Tarih                                     :24. 06. 2020

Dersin Adı                             : ALMANCA

 Zümre No                                       : 4

Toplantı Yeri                         : Çevrimiçi (uzaktan eğitim araçları / Zoom)

Toplantıya Katılanlar           :Zümre Başkanı Erdinç ERDOĞAN,Erdem OVAT

 

                                                           GÜNDEM MADDELERİ

 1. Çevrim içi açılış ve yoklama.
 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.
 3. Bir önceki zümre kararlarının okunması
 4. Eğitim-öğretim programlarının incelenmesi ve hedef davranışların kazanılması
 5. I. ve II. Dönem başı züme öğetmenler kurulu toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi
 6. Derslerde yararlanılan araç-gereçlerin değerlendirilmesi
 7. Yılsonu itibari ile sınıf başarı durumlarının değerlendirilmesi 
 8. Ünitelendirilmiş yıllık planların işleyişinin değerlendirilmesi
 9. Öğretimle ilgili yöntem, teknik, araç ve gereçlerin kullanımının değerlendirilmesi
 10. Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık,ilçe/il milli eğitim                müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin  değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması,
 11. Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul,sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi,
 12. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması.
 13. Ölçme ve Değerlendirme.
 14. Proje Görevlerinin Değerlendirilmesi.
 15. Dilek ve temenniler

                                               GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Toplantı Zümre Başkanı  Erdinç ERDOĞAN başkanlığında, Almanca  Öğretmeni Erdem OVAT’ nın katılımıyla başladı.

2. Erdinç ERDOĞAN tarafından Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ve Almanca Dersinin Genel Amaçları okunmak üzere dijital ortamda paylaşıldı.

 

3– Bir önceki  zümre öğretmenler kurulu tutanağında alınan kararlar Erdinç Erdoğan tarafından okundu. Alınan kararların uygulanmasında herhangi bir problemin yaşanmadığını belirtti. Okulun var olan fiziki durumu içerisinde mart ayının geçirildiğini söyledi. Alınan kararların uygulandığı görüldü.

4– Almanca dersi müfredatı ve genel amaçları doğrultusunda planlama, etkinlik, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yapıldığı Erdem OVAT tarafından belirtildi.

5- Zümre Başkanı  Erdinç ERDOĞAN 1.dönem not ortalamalarında kazanımların zamanında yetiştirildiğini ifade etti. Ancak ikinci dönem yaşanan COVID-19 Pandemi nedeniyle örgün eğitim öğretimin sekteye uğradığını bu neredeyse son 2 ünitenin yüz yüze eğitimle tamamlanamadığını belirtti. Erdem OVAT aksayan yüz yüze eğitimi tamamlamak pademi sürecinde veli ve öğrenciye destek amacıyla öncelikle EBA sistemine öğrencilerin öğrenimlerini destekleyecek ve tekrarlayacak Video Alıştırma Kağıdı,Online Test,Kazanım Testleri Multi Medya materyallerin yüklendiğini, bunlara ilaveten evimi okulu çevirerek gerekli tüm malzemeler temin edilerek kendi web sayfama Youtube kanalıma sosyal medyayı kullanarak kanalına onlarca özet konu anlatımları testler alıştırmalar online alıştırmalar grafikler yükleyerek ulaşmaya çalıştım dedi.

6– Erdinç Erdoğan derslerde kullanılan araç ve gereçlerin genel olarak yeterli olduğu, araç ve gereçlerin zamanı ve yeri geldiğinde kullanıldığını söyledi.

7– Erdinç ERDOĞAN, I. Dönem uygulanan yazılılarda hedeflenen başarının 9. sınıflrda sağlanamadığını, ancak 10-11-ve 12.sınıflarda başarının sağlandığını söyledi. II. Dönemde mart ayına kadar derslerin müfredata uygun olarak işlendi ancak Covid-19 salgını nedeniyle okullar bulaş tehlikesine karşı tedbiren yüz yüze eğitimi yerini online eğitim aldığından öğrencilere yazılı uygulanamadı.

8-Ünitelendirilmiş yıllık planların işleyişi gözden geçirildi. Ders işleyişinin yapılan yıllık planlara uygun olarak işlendiği ve bütün konuların zamanında bitirildiği tespit edildi.

9– Konuların işlenişinde konuların niteliğine ve öğrenci özelliğine uygun olarak aktif öğrenme yöntemleri kullanıldı. Bu bağlamda anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, problem çözme, tartışma, drama canlandırma vb. yöntem ve teknikler uygulandı. Ders araç-gereci olarak da ders kitabı,  bilgisayar sunuları, video, sözlükler, yabancı dil, animasyonlar ile konulara ilişkin fotoğraf ve resimlerden yararlanıldı.

10– Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/il Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında;

-Online eğitim gerçekleştirildi.

– EBA üzerinden ders notları paylaşıldı.

– EBA TV ve Kanal 23 üzerinden canlı dersler işlendi.

 -EBA CANLI DERS kanalı ile öğrencilerle çevrimiçi uzaktan eğitimler yapıldı.

-Sosyal Ağlar Bireysel Youtube Kanalı ve Bireysel Websitesi

– Online soru çözümleriyle konuların anlaşılması sağlandı.

– Süreçten olumsuz etkilenmemeleri adına öğrencilerle sürekli iletişim halinde kalındı.

Tüm bu emeklere gayretlere rağmen okulumuzun öğrencilerin sosyoekonımik olanakların eksikliğinden okulun bölgesel sorunları yüzünden istenilen ilgi ve alaka görülmedi

 

11– Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul içinde;

Almanca öğretmeni  Erdem OVAT Covıd-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul idaresi ve ilçe bazında alınacak kararların velilere de whatsapp gruplarından anlık bildirilmesi olarak bildirilmesi gerektiğini ve ilk hafta eğitimlerine salgınla mücadele ve hijyen gibi konuların eklenmesi gerektiği söyledi. Zümre başkanı Erdinç Erdoğan bunun güzel bir fikir olacağını bununla ilgili videolar izletilebileceğini ve bunun telafi eğitiminin yapılacağı ilk hafta planlarına da eklenebileceğini, telafi eğitimi yapılmadan doğrudan 1.dönem eğitim öğretim faaliyetlerine geçildiği taktirde ise 1.dönem yıllık planlarına da eklenebileceği görüşünü paylaştı. Bunun yanı sıra aşağıdaki tedbirin de mutlaka uygulanması gerektiğini vurguladı:

– Temas alanları daraltılması.

– Uygulayıcı levhalar konulması.

– Her sınıf belirli periyotlarda dezenfekte edilmesi.

– Her okul için izole odaları oluşturulması.

– Okula giren personelin maske, eldiven ve dezenfektan kullanımı sağlanması.

– Her okulda belirli bölgelere dezenfektan konulması.

12– Zümre başkanı Erdinç Erdoğan; Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk tarafından okulların 31 Ağustosta açılabileceğini ve 3 haftalık 1 telafi eğitimi yapılıp ardından normal eğitim öğretime geçilebileceğini söylediğini, bu nedenle seminer programında 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılı başında bu tarihler arası yapılabilecek olası bir  tamamlayıcı eğitim programının yani telafi eğitiminin gerekli planlanmalarının bu toplantıda yapılmak üzere seminer programına katıldığını ifade etti. İngilizce öğretmeniErdem OVATeğitime ara veriliş tarihi itabarıyla yıllık planlarda 3.ünitelerin bittiğini, bu nedenle son 1 ünitenin içine alındığı 31 Ağustos -19 Eylül tarihlerini kapsayacak 3 haftalık bir tamamlayıcı eğitim planının (Telafi eğitim planı hazırlanmasını teklif etti. 31 Ağustos -19

– Almanca dersinde 13 Mart 2020 itibarı ile;

* 9. 10.11. Sınıflarda yukarıda bahsedilen çalışmalarla 1 ünite hariç her ne kadar tamamlandıysa da eksik kısımların olası telefi eğitiminde kısım haftalık iki tamamlanacağını belirtti.

13– Sınıf başarılarının yıl içindeki ölçme ve değerlendirme açısından durumları incelendir. E-okul işlemlerinden alınan başarı yüzdeliklerine göre;

Zümre Başkanı Erdinç ERDOĞAN  öğrencilerin özellikle sosyal medya kullanımının artması sebebiyle evde derse hazırlık ve çalışma sürelerinin azaldığını, bu konunun veli toplantılarına ve sınıf rehber öğretmenlerine tekrar iletilmesi gerektiği söylendi. Ayrıca  bu yıl 9. sınıfların Almancaya karşı daha az meraklı olduğunu ve bir çoğunun ödevleri yapmakta isteksiz olduğunu da belirtti. Almanca öğretmeni Erdem OVAT ,”Okulumuz öğrencilerinin çoğunun taşımalı öğrenci olduğu ve bu nedenle çevrelerinde de yeterince kaynak bulunmadığı için sadece YKS bazlı derslere ağırlık verdikleri de görülmektedir. Sadece Almanca dersi değil. Aynı zamanda İngilizce dersleri için de aynı durum söz konusudur. Verimliliğin artması ve derse karşı öğrenci tutumlarının daha iyi olabilmesi için YKS türündeki sınavlara Almanca dersinin sorularının da eklenmesi gerekmektedir. “ dedi.

14. Zümre başkanı Erdinç ERDOĞAN yaşanan COVID-19  salgını nedeniyle bu sene bazı proje ve sosyal etkinliklerin yarım kaldığını ya da  gerçekleştirilemediğini söyleyerek, 2020-2021 eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan sene başı zümre toplantısı gündeminde online projeler ilgili bir başlık açılarak buna özel 1 planlama yapılabileceğini ekledi.

15.Sağlık ve iyi temennilerle toplantıya son verildi.

 

ALINAN KARARLAR:

ALINAN KARARLAR

 1. EBA ve diğer çevrimiçi araçların kullanılarak yapılan tüm uzaktan eğitim çalışmaları raporlanarak bu tutanağa eklenecek. Uzaktan Eğitim Takip Raporu bu tutanağa EK-1 olarak eklenmiştir.
 2. 31 Ağustos 19 Eylül tarihlerinde yapılabilecek olası bir telafi eğitim için 3 haftatlık bir telafi eğitim planı hazırlanacaktır. Tamamlayıcı eğitim planları bu tutanağa EK-2 olarak eklenmiştir.
 3. 2020-2021 Eğitim öğretim yılı sene başı zümre toplantısında yıllık planlara eklenmek üzere salgın ve hijyen temaları için gündem maddesi eklenmesine karar verildi.
 4. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sene başı zümresi için çevrim içi araçlar kullanılarak proje görevledirilmesiyle ilgili bir madde eklenmesine karar verildi.
 5. EBA ve benzeri çevrim içi teknolojiler ile öğrencilerin daha iyi buluşmasını sağlayabilmek için gerekli çevrimiçi kurslar alınmasına karar verildi.

 

 

     Erdinç Erdoğan                                                                                Erdem OVAT
MÜDÜR YARDIMCISI                                                                        ALMANCA ÖĞRT.

 

 

<

p style="margin-left:283.2pt">                                                      UYGUNDUR

                                                                                                                                                             SERKAN BİLGİN

                                                                                                                                                             OKUL MÜDÜRÜ

                                                                                                                                                                 24/06/2020

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: