Deutsch

2021 2 Dönem Almanca Zümre Toplantisi

Okuma Süresi:9 Dakika, 37 Saniye

2021 2 Dönem Almanca Zümre Toplantisi

2021 2 Dönem Almanca Zümre Toplantisi

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAMLIBEL ŞEHİT KAMİL YELMEN ANADOLU LİSESİ ZÜMRE İKİNCİ KANAAT DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI ALMANCA ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

            Yüreğir ilçesi Bölge Okulları Almanca Zümre Başkanlarıyla ikinci dönem başı zümre toplantısı için 18 Şubat 2021 Perşembe saat 10.00’da Covid-19 salgını nedeni ile ZOOM üzerinden görüntülü olarak Müdür Yardımcısı  Erdinç ERDOĞAN başkanlığında ve Almanca Öğretmeni Erdem OVAT katılımıyla başlatıldı.

M A D D E L E R İ N G Ö R Ü Ş Ü L M E S İ:

1. Zümre Başkanı  Erdinç ERDOĞAN  gündem maddelerini okudu eklenip çıkartılacak bir maddenin olup olmadığını sordu. Almanca Öğretmeni Erdem OVAT eklenecek bir kısmın olmadığını belirtti.

2. Erdinç Erdoğan “Eğitim-öğretim programı ve zümre toplantılarına ait yönetmelik ve yönerge maddeleri, ayrıca mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenip, eğitim-öğretim programı ve zümre toplantılarına ait yönetmelik ve yönerge, maddeleri okunup incelenmiştir” dedi. Birinci kanaat döneminde yapılan toplantıda alınan kararlar değerlendirilmiştir. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Pandemi dönemine kadar (14 Mart) dersler sorunsuz normal işlenmiştir. Almanca Öğretmeni Erdem OVAT Pandemi döneminde canlı yayın derse bağlanmada zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır, fakat EBA, WhatsApp, Zoom, GoogleClassroom gibi uygulamalarla test, çalışma kağıtları, PDF’ ler,Lernposter (öğrenme Afişleri) paylaşılmış, öğrencilere ulaştırılmaya azami gayret gösterildiğini dile getirdi ve ekledi Bu süreçte ulaşan öğrenci sayısında (katılım sayısı) belirsizlik yaşanmıştır. Zamanla yaşanan aksaklıklar okul idareleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve bakanlığımızla kurulan iletişimler sayesinde giderilmeye çalışılmıştır dedi.

2. Yapılan toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında Almanca dersinde gerek dersin işlenişi gerekse kazanımlar açısından, ilçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması için her türlü önlemin alınarak, çalışmaların yapılacağı vurgulandı. Almanca Öğretmeni Erdem OVAT  2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Almanca dersinin özelliğine göre ilçe düzeyinde yapılacak her türlü etkinlik, proje ve diğer faaliyetlere sosyal mesafe göz önüne alınarak katılmanın gerekliliğini vurguladı. Zümre Başkanı Erdinç ERDOĞAN bu şekildeki proje çalışmalarının derse olan ilgiyi arttıracağını ve öğrencilerin daha fazla keyif alarak derse katılacaklarını ekledi.

3. Almanca öğretmeni Erdem OVAT 2020-2021 eğitim- öğretim Almanca dersinin yine diğer yıllarda olduğu gibi dersin programda belirtilen ortak hedef ve davranışları dikkate alınarak işleneceğini ve okulların yüz yüze eğitime geçtiği takdirde gerek spor salonları gerekse kütüphane vb. gibi ortak alanların dersin içeriğine uygun olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Bu tarz ortamların öğrenme alışkanlıklarını daha kolay kazanılacağı hususu üzerinde duruldu.

4. Allmanca Erdem OVAT öğrenci başarısını artırmak için Almanca öğretiminde iletişimsel yaklaşımın benimsendiğini ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alındığını vurguladı. Bu yüzden derslerde dört temel dil becerisinin, (dinleme-konuşma,yazma-okuma) geliştirilmesinin hedeflendiği söylendi. Daha önceki yıllarda uygulanan, öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenime dayalı, öğrenciyi kendi öğrenmelerinden sorumlu tutan, soru-cevap, beyin fırtınası, karşılıklı diyalog, grup çalışması, anlatım, tartışma tekniklerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında da benimsenip uygulanması gerektiğini belirtti. Zümre Başkanı Erdinç ERDOĞAN ise, başarıyı artıracak hususlardan dikkat çekenleri şu şekilde sıraladı: Derse hazır olarak gelmek, Eğitsel materyallerin konuya uygun olarak hazırlanması, Ders ortamında iyi bir atmosferin sağlanması, Öğrencinin derse aktif katılımının sağlanması, Öğrenilmekte zorlanan konuların tespit edilip üzerinde durulması, Görsel ve İşitsel materyallerin yerinde kullanılması gerektiğini belirtti.

 

5. Almanca Öğretmeni Erdem OVAT eğitim-öğretin yılında Türkçe ve İngilizcenin gramer yapısından faydalanarak, Almanca dersinde başarılı olabilmek için Almancayı ana dil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil olan İngilizce ile de karşılaştırmanın çok faydalı olacağını ifade etti. Bu hususta anadil olan Türkçe dersinden de dil yapısı açısından faydalanmak gerekliliği üzerinde konuşuldu. Bu sayade  derste, Almancanın İngilizceyle olan benzerliğinden, pek çok sözcük ve dil bilgisi yapılarından faydalanılabileceğini söyledi.  Hedef dil Almancanın yalnızca ana dil ile değil, birinci yabancı dil ile de bilinçli bir şekilde karşılaştırılmasının, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması için öğrencilere fırsat verilmesinin yani öğrencilerin bazı benzerlikleri ve farklılıkları bulmalarına olanak sağlanmasının gerekliliğini vurguladı ve öğrencilerin, olumsuz/başarısız aktarıma; yani İngilizcenin etkisiyle, yeni öğrenilen yabancı dilde yanlışlar yapılabileceğine, dikkat çekti. Yine de olumlu aktarım; yani İngilizce ile hedef dil arasındaki benzerliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı olasılığı daha yüksektir. Bu iki dilin birbirine olan yakınlığı, Almancadaki birçok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ikinci yabancı dil dersinde öncelikle anlama ön plandadır ve bu da öğrencilerin daha zor ve ilgisini çeken metinlere geçişini hızlandıracaktır. Ayrıca Zümre Başkanı Erdinç ERDOĞAN, eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik, şüphesiz ki başarıyı artırmada en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle derslerin başarısı diğer öğretmenlerle birlikte hareket etmekle daha da artacaktır dedi. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik ve İngilizce zümreleriyle iş birliği halinde olunması gerektiğine karar verildi.

6. Erdinç ERDOĞAN yaşanan pandemi süresince uzun süredir alışık olduğumuz ve eğitim temelini oluşturan öğrencilerle yüz yüze eğitimin dışında bir ders anlatmak ilk başta hem bize hem hem de öğrencilere zor gelmiştir. Bizler sınıf içerisinde öğrencilerimizin o günkü hem bireysel hem de sınıf olarak dersi dinleme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, onlarla gerekirse birebir ilgilenerek derslerimiz işlemiştik, öğrencilerimiz sınıf okul içerisinde bir ailenin bireyleri gibidirler, onları dinler, onlarla konuşur, sohbet ederek, sorunlarını ve sevinçlerini onlarla paylaşırız. Yani onların hayatlarına dokunuruz. Fakat internet üzerinden yaptığımız şey genellikle sadece bilgi aktarmak bu süreç hem onlar hem de bizim için zor bir süreç oldu. Bunun üzerine Almanca öğretmeni Erdem OVAT uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, eğitimlerine EBA üzerinden kısmen de olsa devam edebildiğini ve bu sayede eğitimden uzak kimi olanaksızlıklar olsa da  kalmamaları  sağlandığını ancak buna rağmen öğrencilerin okul havasından uzakta geçirdikleri, yeninden derslere ısınmalarını sağlamanın daha zor olabileceğini belirtti.

Pandemi dönemi psikososyal destek çalışması için MEB tarafından yayınlanan “Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlığımızı Korumak Gençler için Bilgilendirme Rehberi” isimli kaynağın incelenerek öğrencilerin bilgilendirilmesine karar verildi. Öğrencilerde;

 -Korku          

 -Kaygı

 -Belirsizliğin yarattığı huzursuzluk

 -Öfke

 -İçe kapanma gibi sorunlarla karşılaşabileceğimizi, Pandemi sonrasında okula uyum döneminde görülebilecek okul fobisi ve okul reddine ilişkin yapılabilecek çalışmalar çocuğun ihtiyaçları göz önüne alınarak, aileler ile iş birliği içerisinde ve okul rehber öğretmenlerini de desteği alınarak yürütmemiz gerektiğine ifade etti.

 

 

 

11. Okullarımızda ortak kullanım alanlarında özellikle okul koridorlarında, antrelerde, merdiven iniş-çıkışlarında ve kapalı spor salonundan açık alanlarına, kantin ve çevresinde oluşabilecek öğrencilerin oluşturabilecekleri kalabalıklar ve sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği yerler için öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, sınıf giriş-çıkışlarda belirli aralıkların korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı ve bunun çok önemli olduğu hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu konuda en büyük sorumluluğun ise öğretmenlere düştüğü belirtilmiş ve bu konuda gerekli olan hassasiyet ve özenin gösterileceği belirtilmiştir.

 

12. Öğrencilerin her alanda olduğu gibi özellikle de iş sağlığı ve güvenliği alanında da bilinçlenmesi için her türlü önlemin alınması, Almanca dersinin işlenişinde dersin özelliğine göre bu konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

 

13. Covid-19 ile mücadelede uyulacak hususların belirlenmesi ve iş sağlığı

 

Ders başlangıcında öğrencilerin el hijyeninin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve maske kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış olacak.

Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi ortak kullanım temas noktalarına mümkün olan en az temasın sağlanması için öğrenciler uyarılacak.

Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri tükendiğinde okul idaresi uyarılacak.

El antiseptiğini yutma riskine karşı küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka denetlenecek.

Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde sık sık havalandırılacak. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecek. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan klima önlemlerine uyulacak.

Covid-19 kapsamında alınacak önlemler velilere telefon ve e-posta gibi iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak.

Öğrencilerin salgın döneminde ruh sağlığı, psikososyal destek ihtiyaçları için okulun Psikolojik Danışma Rehberlik birimine düzenli aralıklarla bilgilendirme yapılacak.

     ●  Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen, Covid-19 tanısı alan veya   temaslısı olan öğrencilerin idare ve velileri bilgilendirilerek sağlık kurumlarına yönlendirilmesi sağlanacak

 

14. Başka da söz alan olmayınca Zümre Başkanı Erdinç ERDOĞAN 2020– 2021 Pandemi sürecinin en kısa bitmesi ve eğitim ve öğretim yılının sağlıklı, daha başarılı ve daha verimli geçmesi dileğiyle toplantıya katılan Almanca Öğretmeni başarı ve iyi çalışmalar dileyip toplantıyı sonlandırdı.

 

 

ALINAN KARARLAR:

1. Hem öğretmenlerin hem öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yı ve eğitim sitelerinin etkin şekilde kullanmaları sağlanmalı.
2. Konu anlatımlarını destekleyici sunum ve video kullanımı arttırılmalıdır.

3. Gelecek eğitim öğretim yılında konular işlenirken, yeri geldiğince geçmiş konulara dönüş yapılmalı, öğrencilerin varsa eksiklikleri giderilmelidir.

5. Diğer Zümrelerle iş birliği yapılmalı.

6. Erasmus ve etwinning gibi öğrencilerin aktif katılabileceği projeler desteklenmeli.

7. Pandemi sonrasında oluşabilecek içine kapanma, korku, endişe gibi duygular için öğrencilerin okula uyum sağlama süreci desteklenmeli.

8. Covid-19 ile mücadelede uyulacak belirlenen hususların uygulanması mutlak suretle gerçekleştirilmelidir.

9. Derse ilişkin notlar “Yazılı Proje Performans” okulumuzca alınan Öğretmenler Kurulu Toplantısında alınan kararlara uyulması kararlaştırıldı.

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: