Unit 2 grammar subjects

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Unit-2-grammar-subjects.docx"] THEME 2 MY ENVIRONMENT THERE IS / THERE ARE We use there is before singular nouns and there are before plural nouns. We...

Unit 3 improving ones Looks worksheet

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Unit-3-improving-ones-Looks-worksheet.docx"] UNIT 3 IMPROVING ONE’S LOOKSenvironmentally –friendly : çevre dostu chemical : kimyasalcancer-causing : kansere neden olan natural : doğalrinse : durulamak,yıkamak hesitation /...

Unit 4 sweet dreams Worksheet

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Unit-4-sweet-dreams-Worksheet.docx"] UNIT 4 SWEET DREAMS Do you believe your dreams come true? ( Hayallerinin gerçekleşeceğine inanıyor musun?)Do you daydream ? ( hayallere dalar mısın?...

Unit 5 Communication Exam

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Unit-5-Communication.docx"] UNIT 5 COMMUNICATION TEOG EXAM 1. Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? a) Who uses the internet most in your family? b) How...

unit 7 tourism kelime anlamlari

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/unit-7-tourism-kelime-anlamlari.doc"] UNIT 7 - TOURISM VocabularyThe Hagia Sophia Museum: Ayasofya Müzesi(İstanbul)The Tower Bridge: Kule Köprüsü (Londra/İngiltere)Kremlin Palace: Kremlin Sarayı (Moskova-Rusya)Red Square: Kızıl Meydan (Moskova-Rusya)...

Unit 8 Summary Worksheet

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Unit-8-Summary-Worksheet.docx"] Unıt 8 COOPERATION IN THE FAMILY Requesting ( Ricada bulunmak ) Will you help me in donig the housework, please? (requesting assistance) Will...

Unit 9 Success Living Scientist

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Unit-9-Success-Living-Scientist.docx"] Unit 9 Success Living Scientist VOCABULARY LIST EXERCISE 5 success : başarı make big changes : büyük değşiklikler yapmak spiritual : manevi ,...

unite 2 hikaye konu ozeti

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/unite-2-hikaye-konu-ozeti.pdf"] SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. ÜNİTECumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren hikâyeciliğimizin öncü isimleri Memduh Şevket Esendal, Sait FaikAbasıyanık, Sabahattin Ali, Haldun Taner gibi...

unite 3 siir konu ozeti

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/unite-3-siir-konu-ozeti.pdf"] «ŞİİR, SÖYLEMEKTENZİYADE BİR SUSMA İŞİDİR.»AHMET HAMDİTANPINAR CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEKİ TOPLUMSALDEĞİŞİMLER EDEBÎ TÜRLERİN HEPSİNEYANSIMIŞTIR.ŞİİR DE BU TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERLEBERABER DEĞİŞİP GELİŞMİŞTİR.CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİNDE BİRBİRİNİİZLEYEN, BİRBİRİNE TEPKİ...

unite 4 roman konu ozeti

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/unite-4-roman-konu-ozeti.pdf"] ROMAN Mithat Cemal Kuntay’ın 1938 Yılında Yayımlanan Romanı «Üç İstanbul» Yazar; eserde bir bölümünü yakın çevresinden seçtiği kahramanlarla II. Abdülhamit, II.Meşrutiyet ve Mütareke...

unite 5 kurumlar vergisi ozet

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/unite-5-kurumlar-vergisi-ozet.docx"] TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜNİTE 5 – KURUMLAR VERGİSİ TEORİ VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAM-DAR MÜKELLEFİYET AYIRIMI Kurumlar Vergisinin Varlık Nedeni Ülkemizde kurumların ayrı bir...

unite 5 tiyatro konu ozeti

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/unite-5-tiyatro-konu-ozeti.pdf"] “Hastane gövdelerin,tiyatro ruhların şifa kaynağıdır.” MUHSİN ERTUĞRUL Tiyatroda anlatıcı olmadığı için yazar; her şeyi, kahramanı veya kahramanlarını konuşturarak ifadeeder.Tiyatrobaştaolmaküzereroman,hikâye, masal, şiir gibi bütün...

Unite 6 Wordformation processes in Turkish

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/Unite-6-Wordformation-processes-in-Turkish.docx"] Unite 6  İÖLP NOTLARINDAN ALINTIDIR.WORD FORMATION PROCESSESNeologism : the ability to understand and accept a new word quickly and easily. Ahmetce deriving adverbs (manner) yani Ahmet'in tarzı 1...