2013 Lys Din Kulturu Online Test

Hz. Muhammet, hayatı boyunca toplumsal barışın tesis edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri de Hicret sonrasında gerçekleştirilen Medine Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme, Medine’deki...

2013 Lys4 Tarih Online test

Avrupa’da Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ve sonrasında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının getirdiği karışıklıklar devam ederken insanlar kendilerini emniyette hissetmedikleri için güçlü kişilerin koruması...

2013 Ygs Felsefe Online Test

Uzun bir süre karşılaşmamış iki arkadaş, birbirlerini görmeyi ummadıkları bir anda karşılaştıklarında, “Bu ne tesadüf!” şeklinde bir tepki verirler. Spinoza, böylesi bir tepkinin varlığın yapısına...

2013 Ygs Tarih Online Test

Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükûmetine sağladığı askerî ve ekonomik yardımlarla Millî Mücadele’ye destek vermiştir. Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya’nın bu politikasının nedenlerinden biri olduğu...

2013 Ygs Turkce Online Test

“Rüyaları gerçekleştirmenin yolu, uyanıvermektir uykulardan.” demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz, hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan! Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sıfat-fiil? Tezlik-fiili? İstek kipiyle...

2016 Kpss Hukuk Online Test

I. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmamasıII. Borçlunun, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olmasıIII. Alacaklının, dava veya def’i yoluyla mahkemeye başvurmasıIV. Borçlunun, borcunu ikrar...

2016 Kpss Isletme Online Test

Üretim sistemlerinde stok maliyetleri hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi direkt olarak kullanılmaz?? Birim üretim maliyeti? Hazırlık maliyeti? Elde bulundurma maliyeti? Sipariş maliyeti? Elde bulundurmama maliyeti• Malın talebinde...

2016 Kpss Kamu Yonetimi Online Test

Somut norm denetimi (itiraz) yoluyla Anayasa Mahkemesine yapılan Anayasa’ya aykırılık başvurusunun koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?? Anayasa’ya aykırılığı iddia edilen kural, kanun ya da...

2016 Kpss Tarih Online Test

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında, 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, 18 Kasım 1918’de Vakit gazetesinde yayımlanan demecinde, “Herhâlde ulusun ve memleketimizin pek çok muhtaç...

2016 Kpss Turkce Online Test Coz

Fransa’nın Normandiya bölgesinde St. Michel Manastırı’nı taşıyan adacık, okyanus suları gelgit sonrası çekilince karayla birleşiyor. Sabah vakitlerinde kumlar üstünde zorlu bir yürüyüşten sonra adaya gelenler,...