Konjunktiv II

Grammatik : Nur die starken Verben, die Hilfsverben (sein, haben, werden) und die Modalverben, sowie wissen haben eine spezifische Form des Konjunktivs II. Hilfsverben: sein:  Präteritum:...

Ogretim Stratejileri Yontemleri

Ogretim Stratejisi Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Bu stratejiler merkeze aldıkları öğe ve ulaşmak istedikleri hedef düzeyleri bakımından birbirlerinden farklılık gösterirler....

Ogretim Ilkeleri

Öğrenciye Görelik (Düzeye uygunluk)Bilinenden BilinmeyeneSomuttan SoyutaYakından UzağaKolaydan Zora (Basitten Karmaşığa)AçıklıkYaşama Yakınlık (Hayatilik)EkonomiklikYaparak ve Yaşayarak Öğrenme (Aktivite, iş, etkin katılım)TransferGüncellik (Aktüellik)TümdengelimBütünlükSosyallik(Otoriteye itaat ve özgürlük) Öğrenciye Görelik(Düzeye...

Ogretim Modelleri

Anlamlı Öğrenme: Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Temel savunusu, yeni bilgi eski bilgilerle ilişkilendirilirse öğrenme anlamlı hale gelir ve kalıcı olur. Bu nedenle önceki bilgilerin harekete geçirilmesi...

Dusunme Bicimleri

Yaratıcı Düşünme: Yeni veya özgün(orijinal) bir ürün ortaya çıkarma sürecidir.Yaratıcı düşünmeyi sınıf ortamında geliştirmek için öğrencilerin kendilerini rahat ve özgür hissetmeleri gerekmektedir. Ayrıcı uygun strateji,...

Passivsatze

 AktivVorgangspassivZustandspassivPräsensDie Frau reinigt den Kühlschrank.Der Kühlschrank wird (von der Frau) gereinigt.Der Kühlschrank ist gereinigt.PerfektDie Frau hat den Kühlschrank gereinigt.Der Kühlschrank ist (…) gereinigt worden.Der Kühlschrank...

Metin Turleri Konu Anlatimi

I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Kazanımlar: Sanat metinlerinin yapısını, gerçeklikle ilişkisini belirler.Sanat metinlerinin yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkisini belirler.Sanat metinlerinde kullanılan dilin işlevlerini belirler.Dilin şiirsel...

Imperativo

IMPERATIVO IRREGULAR                                           Cambio vocálico   O►UE Ejemplo:               - ¿Puedo volver mañana?                                -Sí, claro, vuelve mañana. ¿Recuerdas estos verbos: volar, contar, recordar, encontrar, soler, volver,...

Conjugation Regulares Irregulares Verbos

1ª conjugación:  cant-ar2ª conjugación:  com-er3ª conjugación:   viv-ir Infinitivo: cant     -arParticipio: cant     -adoGerundio: cant     -ando Infinitivo:com      -erParticipio: com     -idoGerundio: com     -iendo Infinitivo: viv    -irParticipio: viv    -idoGerundio: viv    -iendo PresentePretérito...