5 sinif din kulturu ve ahlak bilgisi test 1

Okuma Süresi:12 Dakika, 48 Saniye

5 sinif din kulturu ve ahlak bilgisi test 1

5 sinif din kulturu ve ahlak bilgisi test 1

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5/A SINIFI TEST 1

 Çoktan seçmeli sorular. Doğru cevabı yuvarlak içine alınız. Her soru 2(iki) puandır. Toplam 50 soru, 100 puandır.

 1. İnsanları doğruya, iyiliğe ulaştırmak amacıyla Allah tarafından gönderilen ilahi kurallara ne denir?

A) tavsiye       B) din         C) melek      D) peygamber

 1. Aşağıdakilerden hangisi günlük dualarımızdan değildir?

A) Hayırlı yolculuklar              B) Nasılsınız?

C) Allah şifa versin                 D) Allah’a ısmarladık

 1. İbadet nedir?

A) Dua                                               B) Saygı

C) Allah’a kulluk demektir      D) Namaz kılmak

 1. Allah’a niçin ibadet edilir?
 1. Şans getirmesi için
 2. Dualar kabul olsun diye
 3. Allah emrettiği için

D)  Sevap olduğu için

 1. Allah bizi niçin yaratmıştır?
 1. Ona kulluk etmemiz için
 2. Sevap olsun diye
 3. Günah olsun diye
 4. Namaz kılalım diye
 1. “Allah sameddir” ne demektir?
 1. O herkese muhtaçtır
 2. Her şey ona muhtaçtır
 3. Kimse ona muhtaç değildir.
 4. O ezelidir
 1. Allah’a teşekkürümüzü nasıl belirtiriz?
 1. “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek
 2. “Teşekkür ederim” diyerek
 3. “Şükürler olsun” diyerek
 4. “La ilahe illallah” diyerek
 1. Robotlarla insanların benzer özellikleri nelerdir?
 1. İkisinin de kolları ve bacakları vardır
 2. İkisi de iş yapar
 3. İkisinin de bir yapanı vardır.
 4. Robotlar kulluk etmez.
 1. Dince suç sayılıp yasaklanan iş veya davranışa ne denir?

A) Günah        B) Helal           C) Haram       D) Sevap

 1. Bir kişinin eşyasını habersiz almak veya yalan söylemek nasıl bir davranıştır?

A) Günah        B) Helal           C) Haram       D) Sevap

 1. Hıristiyanların ibadet yerlerine ne denir?

A) Havra         B) Kilise          D) Ev              D) Cami

 1. Yahudilerin ibadet yerlerine ne denir?

A) Havra         B) Kilise          D) Ev              D) Cami

 1. Niçin doğadaki her varlığı sevmeliyiz?

A) Sevgisiz yaşanmayacağı için

B) Sevgi Allah’ın bize verdiği bir nimet olduğu için

C) Doğadaki her varlığı sevmek sevap olduğu için

D) Doğadaki her varlığı Allah yarattığı için

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 1. Ağaçları ve çimleri korumalıyız.
 2. Temiz elbiseler giymeliyiz.
 3. Ayda bir banyo yapmalıyız.

D) Odamızı havalandırmalıyız.

 1. Allah’ın neden her şeye gücü yeter?
 1. Allah büyük olduğu için
 2. Samed olduğu için
 3. Allah’a kulluk ettiğimiz için
 4. Her şeyi Allah yarattığı için
 1. Ahlaklı insan nasıldır?
 1. Dürüst, çalışkan, yardımsever, kibar ve cömert
 2. Bencil ve yalancı
 3. Acımasız, küfürbaz

D)  Kaba, sözünde durmayan

 1. “Allah ezelidir” ne demektir?

A) O doğmamıştır       B) O baba olmuştur

C) O doğmuştur         D) Her şey ona muhtaçtır.

 1. Aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklardan oluşan, toplumun en küçük birimine ne ad verilir?

A) Okul           B) Ev              C) Akraba       D) Aile

 1. Muhtaç olanlara yardım etmek ve başarılı olmak için çalışmak nasıl bir davranıştır?

A) Günah        B) Helal           C) Haram       D) Sevap

 1. Kimlerin sevme ve sevilmeye ihtiyacı vardır?

A) Bebeklerin                         B) Çocukların

D) Annelerin                           D) Herkesin

 1. Kutsal Kitabımızın adı nedir?

A) Kur’an-ı Kerim                   B) İncil

C) Tevrat                                D) Din Kültürü

 1. İslam Dininin peygamberinin adı nedir?

A) Hz. Muhammed                            B) Hz. İsa

C) Hz. Ali                                           D) Hz. Ayşe

 1. Aşağıdakilerden hangisi şirktir?

A) Putlara tapmak                  B) Allah’a ibadet etmek

C) Günah işlemek                  D) Dedikodu yapmak

 1. İnsanların duygu, düşünce ve inançlarını belirtmek için kullandıkları somut nesnelere ne denir?

A) Selam        B) Sembol      C) Besmele    D) Günah

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?

A) Çalışkan ve temiz olmak

B) Zararlı işlerden kaçınmak

C) Canlı ve cansız bütün varlıkları sevmek

D) Bazen yalan söylemek

 1. Hasta birisini ziyarete gittiğimizde ne deriz?

A) Allah korusun

B) Allah şifalar versin

C) Allah rahmet eylesin

D) Allah kolaylık versin

 1. İslam dinine inanan insanlara ne ad verilir?

A) Hıristiyan    B) Yahudi        C) Müslüman      D) Türk

 1. Müslümanların ibadet ettikleri yere ne denir?

A) Havra         B) Kilise          D) Ev              D) Cami

 1. Aşağıdakilerden hangisi, günlük konuşmalarımızda “din” ile ilgili kullandığımız sözcüklerden birisidir?

A) Kitap           B) Okul           C) Şükür         D) Oyun

 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bize verdiği nimetler karşısında O’na yapılan teşekkürü ifade eder?

A) Tövbe         B) Secde        C) Yardım       D) Şükür

 1. İnsanların diğer canlılardan en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kulakları                            B) Dik yürümesi

C) Konuşması                        D) Aklı

 1. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma ifadesi değildir?

A) İyi günler                            B) Günaydın

C) Merhaba                            D) Teşekkür ederim

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her varlık evrendeki düzenin ayrılmaz parçasıdır.

B) Hayvanlar doğadaki dengeyi korurlar.

C) Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmıştır.

D) Bitkiler ve hayvanlar en üstün varlıklardır.

 1. Niçin her işimize başlarken besmele çekmeliyiz?

A) Allah’tan yardım dilemek için

B) Günahlarımızdan kurtulmak için

C) Cehenneme girmemek için

D) Sevap kazanmak için

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i Tevhid’in anlamıdır?

A) Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

B) Allah’ım verdiğin nimetler için şükürler olsun.

C) Allah en büyük ve en yücedir.

D) Allah’dan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun peygamberidir.

 1. Dua psikolojik yönden bizi nasıl etkiler?

A) Ders almamızı sağlar

B) Olumsuz etkiler

C) Huzurlu olmamızı sağlar

D) Hastalıklardan korur.

 1. Sorumluluklarını yerine getirip Allah’a güvenenler………………………… içinde yaşar?

      Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha doğru olur?

A) İyilik ve sadakat                B) Huzur ve Güven

C) Başarılı ve çalışkan           D) Para ve zenginlik

 1. Hiçbir şey kendiliğinden var olmaz, düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) İnsan, akıllı bir varlıktır.

B) İnsan, sorgulayan varlıktır.

C) Canlılar kendiliğinden var olmuştur.         

D) Her şeyi var eden bir yaratıcı vardır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi insanlara özeldir?

A) Kulak – Dil

B) Ayak – Dirsek

C) Akıl – Vicdan

D) Ağız – Göz

 1. Allah’ın bir olduğunu nasıl anlarız?

A) Tüm gezegenlerin düzgün olmamasından

B) Dünyanın yuvarlak olmasından

C) Tüm evrenin düzgün bir şekilde işlemesinden    

D) Bir tane peygamber olmasından

 1. Ezan okunan ince ve yüksek kuleye ne ad verilir?

A) Minare                               B) Minber

C) Hutbe                                D) Mihrap

 1. Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah’ta bulunur?

A) İşitme                                 B) Görme

C) Konuşma                           D) Yaratma

 1. Allah, aşağıdakilerden hangisini sever?

A) Çocukları sever                 B) İnsanları sever

C) Allah, yarattıklarını sever   D) Peygamberleri sever

 1. Allah’ın yarattıkları varlıklar içerisinde en mükemmeli hangisidir?

A) Aslanlar      B) Ağaçlar      C) İnsanlar      D) Taşlar

 1. Aşağıdakilerden hangisi dini bir semboldür?

A) Cami          B) Okul           C) Resim        D) Heykel

 1. Eğitim ilk nerede başlar?

A) Okulda       B) Sokakta     D) Camide      D) Evde

 1. Aşağıdakilerden hangisi “Kelime-i Tevhid” cümlesidir?

A) Subhanallah                      B) La ilahe illallah

C) Elhamdulillah                     D) Allah’u ekber

 1. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e göre son peygamber kimdir?

A) Hz. Muhammed                B) Hz. İsa

C) Hz. Musa                           D) Hz. Adem

 1. Cemaate namaz kıldıran din görevlisine ne denir?

A) İmam         B) Müezzin     C) Vaiz            D) Mihrap

 1. Nerelerde dua edilir?

A) Camilerde                          B) Mescitlerde

C) Evlerimizde                       D) Her yerde

Başarılar dilerim.

                                                                                                                      Sınıf Öğretmeni

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: