6 sinif fen ve teknoloji 2 donem 1 sinav 

 

6.Sınıf  II.Dönem III.  Sınav  Soruları                                        

1) Aşağıdakilerden hangisi  akışkandır?

a)Demir çubuk                       b)  Bakır tel        c)Tahta        d) su 

 

S2) Aşağıdakilerden hangisi  saf  maddedir?

 a) Hava                               b) çelik            c) altın        d) Tuzlu  su

 

3) Aşağıdaki  maddelerden hangisi  bulunduğu  kabın şeklini  alır?

a) Bakır tel           b) süt      c)  Tahta kalem        d) Altın bilezik   

 

4) Aşağıdakilerden hangisi  kütle  birimdir?

a) Gram                b) Joule                     c) Litre                  d)Kalori

 

5) Bilgi:“Aydaki  çekim kuvveti  dünyadakinin  altıda biri kadardır. O yüzden ayda  ağırlık altıda bir oranında azdır.”  

     Dünyada  60Nolan  bir   arabanın aydaki ağırlığı  ne kadardır?

a)  10N                    b) 60kg          c) 60N             d) 6000kg

 

6) Aşağıdaki  maddelerden hangisinin yoğunluğu  en küçüktür.

a) Demir                b) Hava                 c)Su                        d) Buz

 

7) Aşağıdaki  yargılardan hangisi Demokritus a göre doğrudur. atom teorisine göre

a) Bir maddenin bütün atomları  aynıdır.

b) Atomlar  bölünemez taneciklerdir.

c) Farklı  maddeler farklı  atomlardan oluşur.

d) Maddeler bütünsel  yapıdadır.

 

8) Aşağıda verilen maddelerden hangisi  bir kuvvetin etkisi  ile sıkışabilir?

a) Taş                    b) Su                      c) Hava                               d) Süt

 

9)

I

II

III

Yukarıdaki  tabloda verilen  maddenin tanecikli yapısını  gösteren modellerden hangisi II numaralı  modelin tanecikli  yapısına örnektir?

a) Elma                  b) Kalem                   c) çakmak gazı      d) İspirto

10) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri  bulundukları  kabın yüzeylerine çarparak  kapta basınç  oluşturur.

a) Sofra tuzu        b) Demir                c) Zeytin yağı      d) Oksijen gazı

11.  Kuzey                    Şekildeki sistemde F3 = F2 ve 4N

F1           A              F2             dur. F1 = 8N olduğuna  göre bu batı doğu sisteme etki eden bileşke kuvvet, F3  dengeleyen kuvvetin yönünü

                           Güney                                ve şiddetini  hesaplayınız.

        Bileşke Kuvvet                       Dengeleyen Kuvvet

a)     Batı –  F3 kadar                          Doğu – F kadar

b)     Batı  –  Bilinmez                       Doğu – Bilinmez

c)     sıfır                                                  sıfır 

d)    Doğu – F2 + F3 kadar                 Batı – F2 + F3 kadar

 

12) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri  sadece titreşim hareketi  yapar.

 

I      Şekildeki I ve II numara ile gösterilen yerler aşağıdakilerden  hangisi  olabilir.

II.

a) Su           b) Altın yüzük    c) Eksoz dumanı.   d) Azot gazı    

13) 

a) Atom-Bileşik           b) Molekül-Element

c) Atom- Element       d) Molekül- Madde

 

14) Aşağıdakilerden hangisi  maddelerin esneklik  özelliğinden yararlanılarak  yapılmıştır?

a) Dinamometre                 b) Su cenderesi                  

c)Termometre    d) Emme basma tulumba

 

15)    Demokritus           ?          Ruhherford

Soru  işareti  yerine gelebilecek  bilim adamı  aşağıdakilerden hangisidir?

a)Dalton        b)  Bohr             c) Thomson     d) Madam Küri

 

16) ( D )Gaz tanecikleri  arasındaki  boşluklar  katı  ve sıvılara göre çok  daha fazladır.

 

17)  ( D ) Maddenin en küçük  yapı  taşına atom denir.

 

18)  ( Y ) Aynı  cins atomlardan oluşan saf maddelerden bileşik denir.

 

19) ( Y ) Su Molekülü  iki  tane oksijen ile bir tane hidrojen atomunun birleşmesinden oluşur.

 

20) ( D ) Katı  tanecikleri  tit-reşim hareketi  yaparlar

 

 1. a b c d
 2. a b c d
 3. a b c d
 4. a b c d
 5. a b c d
 6. a b c d
 7. a b c d
 8. a b c d
 9. a b c d
 10. a b c d
 11. a b c d
 12. a b c d
 13. a b c d
 14. a b c d
 15. a b c d
 16. a b c d
 17. a b c d
 18. a b c d
 19. a b c d
 20. a b c d

…………………

Fen Bilgisi  Öğretmeni

 

 

 

 

 

Not: Her  soru  eşit ve 5’er

Puan,  süre 40 dk  dır.

Bir cevap yazın