6 sinif kurani kerim 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:3 Dakika, 53 Saniye

ORTAOKULU 6. SINIF KUR’AN I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI

A. Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (5 x 5 = 25 puan)

1. Sözlükte “itaat ve tevâzu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” gibi anlamlara gelen _____________ dinî bir kavram olarak, Allah’ın emirlerine boyun eğmek, Allah’a kulluk etmek maksadıyla ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnın yere konması demektir.

2. __________ sözlükte “anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutmamaktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. “La ilahe illallah” ve “el-hamdü lillah” cümlelerini tekrarlamak da __________________ dir, Allah’ı anmaktır.

3. _____ ________ ; Kur’an’a göre “Sübhanallah” (Allah’ı eksik sıfatlardan arındırırım) demek ve namaz kılmak” anlamlarına gelir. Allah’ı güzel isimleriyle anmak, onu yüceltmektir.

4. “En güzel isimler Allah’ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin” Allah’ın güzel isimleri __________________ ile ifade edilir.

5. Kur’an’a göre insanları diğerlerinden ayıran, kula Allah katında saygınlık kazandıran özelliklerden birisi de———-Allah’a yöneliştir. Bu konuyla ilgili Furkan suresinin 77. ayetinde şöyle buyrulur: “(Ey Muhammed!) De ki: ————- olmasa Rabbim size ne diye değer versin!”

B – Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.( 5×5=25 Puan )

1. Okunuşu “Tı” olan harf aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

2. Okunuşu “RaTaBe” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

3. Aşağıdakilerden hangisi kalın okunan harekeli harflerden değildir?

A) B) C) D)

4. Arapça olarak yazılışı verilen kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vesettera B) Veşeyyera C) Veşettera D) Veseyyera

5. Aşağıda verilen Arapça kelimelerin okunuşlarını yazınız?

A) B) C) D)

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her Soru 5 puan)

1. Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir?

A) Namazda okumak için B) Okuyup anlamak ve ona uymak için

C) Mezarlıkta okumak için D) Müminleri birleştirmek için

2. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?

A) Bu harflerin cezimli olması

B) Bu harflerin harekesiz olması

C) Bu harflerin harekeli olması

D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması

3. Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi meydana gelir?

A) Medd-i tabiî B) Medd-i muttasıl

C) Medd-i munfasıl D) Hemze ve sûkun

4. Kur’an harflerini mahreçlerine ve kurallarına uygun şekilde okumak konusuyla ilgilenen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tefsir, B) Meal, C) İlmihal, D)Tecvit

5. Felâk ve Nâs suresinden aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Kötülüklerden koruyan ve koruyacak olan Allah’tır.

B) Geceleyin dışarı çıkmak sakıncalıdır.

C) Kıskançlık ve kin beslemek kötü bir davranıştır.

D) İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlara karşı uyanık olmak gerekir.

6. Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince Hz. İsmail babasına : “Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, diyerek tam bir teslimiyet gösterdi.

Yukarıdaki metne bakarak Hz. İsmail’in kişiliği hakkında özellikle aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Çok şükreden bir kuldu.

B) Çok bilgili bir insandı.

C) Allah’ın emirlerine gönülden bağlıydı.

D) Yardımsever bir çocuktu

7. Kur’an- Kerim’in ilk inen suresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakara suresi B) Fatiha suresi

C) Alak suresi D) İhlas suresi

8. “Ey Rabbimiz! Ailemden bir kısmını, senin hürmetli evinin yanında, ekinsiz bir vadide yerleştirdim –namazlarını Kâbe’nin yanında dosdoğru kılsınlar diye- Ey Rabbimiz! Sen de insanlardan mümin olanların gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki onlar da nimetlerinin kıymetini bilip şükretsinler.” (İbrahim suresi, 37.ayet)

Yukarıda Hz. İbrahim’in duası yer almaktadır.

Hz. İbrahim bu duayı ne zaman yapmıştır?

A) Babillilerin zalim hükümdarı onu ateşe atarken

B) Eşi Sare ile Filistin’e yerleştiklerinde

C) Mekke’deki gelinini ziyaret edip oradan ayrılırken

D) Eşi Hz. Hacer’i ve oğlu İsmail’i Mekke’ye bıraktıktan sonra

9. Hz. İbrahim, oğlu İsmail’e baktı; Allah, bana burada bir ev (Kâbe) yapmamı emretti dedi. Bana yardım edecek misin? Dedi. Hz. İsmail taş getiriyor, Hz. İbrahim de duvarları örüyordu. Bina yükselince:

“Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadetlerimizin usulünü göster, tövbemizi kabul et; çünkü tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” (Bakara Suresi 127,128.ayetler)

Kâbe’yi yaptıktan sonra Yüce Allah, Hz. İbrahim’e ve oğluna aşağıdakilerden hangisi emretmiştir?

A) Zekât vermelerini

B) Başka bir yere göç etmelerini

C) İnsanları hacca davet etmeyi ve Kâbe’nin temizliğini

D) Fakirler için aşevi kurmayı

10. Yıldızlara, aya ve güneşe bakarak Allah’ı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen; Ulu’l-Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan, elçi hangisidir?

A) Hz. İsmail B) Hz. İbrahim

C) Hz. Davud D) Hz. Musa

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: