6 sinif sosyal bilgiler 2 donem 2 degerlendirme

Okuma Süresi:4 Dakika, 12 Saniye

ORTAOKULU 6. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ II.DÖNEM II. DEĞERLENDİRME SINAVI

1-)

Enerji Kaynağı Hava Kirliliği Oluşturur Oluşturmaz

Güneş Enerjisi ü

Rüzgâr Gücü ü

Doğalgaz ü

Taş Kömürü ü

6-A Sınıfı Öğrencisi Musab, Sosyal Bilgiler dersi sınavında her biri “2” puanlık olan seçenekleri yukarıda görüldüğü gibi işaretlerse kaç puan alır?

A) 2 B)4 C) 6 D) 8

2-) Dünya üretiminde Ülkemizin ilk sırada yer aldığı tarım ürünleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) B)

C) D)

3-) Ülkemizde tarımsal faaliyetlere destek veren kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) B)

C) D)

4-)

Çay Zeytin Buğday

Yağışlı bölge Kış ılıklığı Kuraklık

Tarımsal üretime etki eden doğal ve beşeri faktörler düşünüldüğünde yukarıdaki görseller hangisi ile ilgilidir?

A) Toplumsal ihtiyaçlarB) Pazarlama

C) İklim özellikleri D)Ticari Faaliyetler

5-)

Kuzey Anadolu Fay Hattı 1

Doğu Anadolu Fay Hattı 2

Batı Anadolu Fay Hattı 3

Yukarıda verilen haritaya bakıldığında Ülkemizde farklı fay hatlarının olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki görsele ve verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Ülkemizde depremler görülebilmektedir

B) Fay hatları boyunca kaplıcalara rastlanabilmektedir

C) En yoğun depremler Doğu Anadolu Fay hattı boyunca yaşanmaktadır

D) Batı Anadolu Fay hattıEge bölgesinde etkilidir.

Öğrencinin ADI ve SOYADI: ………………………………….

No: ………. Sınıfı: 6/……

6-)

Hayvancılık türleri ve yapıldığı yerlerin özellikleriyle “Arıcılık, Küçükbaş hayvancılık ve Büyükbaş hayvancılık” çeşitlerinin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Arıcılık Küçükbaş Hayvancılık Büyükbaş Hayvancılık

B) Büyükbaş Hayvancılık Arıcılık Küçükbaş Hayvancılık

C) Küçükbaş Hayvancılık Arıcılık Büyükbaş Hayvancılık

D) Büyükbaş Hayvancılık Küçükbaş Hayvancılık Arıcılık

7-)

…I… Sektörü …II… Sektörü …III… Sektörü

Hayvancılık

Balıkçılık

Ormancılık

Tarla Ekimi Otomotiv Kimya Gıda Fabrika Sağlık Eğitim Güvenlik Turizm

Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sektör isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

SANAYİ HİZMET TARIM

A) II III I

B) I III II

C) II I III

D) III II I

8-)Aşağıda verilenlerden hangisi temel haklarımız arasında yer almaz?

A) Yaşama Hakkı

B) Din ve Vicdan özgürlüğü

C) Kişi dokunulmazlığı

D) Vergi Verme sorumluluğu

9-)

Yukarıda sorduğum soruyla ilgili acaba aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Gelişmiş bir ülkedir

B) Ülkenin gelişmişlik düzeyi yüksektir

C) Ülkenin ekilebilir tarım alanları fazla olduğu için tarım daha gelişmiştir

D) Gelişmemiş bir ülkedir

10-)

Yukarıda dünyada nüfusun dağılışı ile ilgili verilen taralı alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfusun seyrek olduğu alanlar

B) Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler

C) Nüfusu 10 Milyonun üzerindeki kentler

D) Nüfusun yoğun olduğu yerler

11-) Aşağıda verilenlerden hangisi ithal ürünlerimiz arasında yer almamaktadır?

A) Kahve B) Muz

C) Petrol D) İncir

12-)Aşağıda enerji kaynaklarımızdan hangisi yenilenebilir özelliğe sahip değildir?

A) Güneş Enerjisi B) Rüzgâr Enerjisi

C) Jeotermal Enerji D) Nükleer Enerji

13-) 17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni kanununa göre Türk Kadınına;

· Boşanma hakkı,

· Çalışma hakkı

· Resmi nikâh hakkı

· Mirastan eşit pay alma hakları tanındı.

Verilen haklara bakılarak aşağıdaki alanlardan hangisinde hak tanınmamıştır?

A) Ekonomik B)Siyasi

C) Toplumsal (Sosyal) D) Hukuk

14-)

Yukarıda verilen yönetim şekillerinin doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Teokrasi Cumhuriyet Oligarşi

B) Monarşi Teokrasi Meşrutiyet

C) Meşrutiyet Teokrasi Monarşi

D) Monarşi Oligarşi Teokrasi

15-)

Ülkemiz yukarıdaki diyagramda verilen ürünlerden hangilerini ithal etmez?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 4

C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

16-)

Türkiye haritasında işaretli yerlerde çıkarılan madenler aşağıda hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

Balıkesir Zonguldak Divriği Murgul

A) Bor Taş Kömürü Demir Bakır

B) Linyit Elmas Demir Krom

C) Bor Linyit Petrol Altın

D) Mermer Taş Kömürü Alüminyum Demir

17-)

Zehra Betül’ün anlattıklarına bakarak aşağıdaki mesleklerden hangisi kişilik özelliklerine daha uygundur?

A) Pilot B)Psikolog

C) Öğretmen D)Veteriner

1-Petrol ve Doğalgaz 2-Tıbbi İlaç

İTHALAT ( Dış Alım)

3- Tekstil

Ürünleri 4-Bitkisel Yağ

18-)

İrem Hanım ile ilgili verilen girişimcilik örneğinden hangi vergi çeşidine ulaşılamaz?

A) Kurumlar Vergisi B)MTV

C) Emlak Vergisi D)KDV

19-)

Yukarıda verilen işaretli yerlerde yetişen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

I II III

A) Ayçiçeği Arpa Zeytin

B) Buğday Çavdar Turunçgiller

C) Ayçiçeği Buğday Çay

D) Şeftali Haşhaş Kivi

20-) Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinde bitkisel yağ elde edilemez?

A) B)

C) D) D)

21-)

Yukarıda diyagramda Ülkemizde ormanların bölgelerimize göre dağılış oranları verilmiştir.

Diyagrama göre aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Orman alanlarının büyük çoğunluğu kıyılarımızda toplanmıştır

B) Orman bakımından en fakir bölgemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu görülmektedir

C) Orman yangınlarının en yoğun olduğu bölge Karadeniz Bölgesi’dir.

D) İç bölgelerimiz orman bakımından fakirdir

22-) Bir devletin yönetim esaslarından olan Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin (kuvvet) demokratik toplumlarda bazı kurumlara verildiği görülür. Türkiye Cumhuriyeti de demokratik bir devlet olduğuna göre Kuvvetler ayrılığını kullanan kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verişmiştir?

YASAMA YÜRÜTME YARGI

A) TBMM Danıştay Yargıtay

B) Cumhurbaşkanı TBMM Bağımsız Mahkemeler

C) TBMM Cumhurbaşkanı Bağımsız Mahkemeler

D) Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Yargıtay

ÖNEMLİİİİİİ……

Mocha, Espresso, Macchiato,

Latte… Bu kahve türlerine

adını veren İtalya’da, bu

ürünlerle ünlenmiş

Starbucks’ın yalnızca

3 şubesi var. Türk kahvesi, Dibek,Menengiç,

Kül, Cilveli, Mırra çıkaran

Türkiye’de biri hariç hiçbirini

Türkiye’de biri hariç hiçbirini

satmayanStarbucks‘ın tam

457 tane şubesi var. Kendimizi sorgulamalıyız !

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: