Religion

6 sinif temel dini bilgiler 2 donem 1 sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 6 Saniye

6.SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:

SINIFI: NO:

1-Aşağıdaki ayetlerden hangisi Lokman’ın (as) oğluna tavsiyelerinden biri değildir?

A)Namazı dosdoğru kıl

B)Sesini alçalt yürüyüşünde tabii ol

C)İyiliği emret kötülükten alıkoy D)Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.

2-Hz Peygamber hangi durumlarda namazı kılmanın uygun olmadığını ifade etmiştir?

A)Sofra hazırken aç karnına

B)Tuvalet ihtiyacı varken

C)Uykulu durumda iken

D)Huşu içinde iken

3-“Mümin ne insanları karalayan ne lanet eden ne de kaba sözlü hayasız birisidir”hadisinde müminlerin hangi yönü vurgulanır?

A)İnancı B)Çalışkanlığı

C)İbadeti D)Ahlakı

4-Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerindendir?

A)Müminlerin özü sözü doğrudur B)Namazlarına özen gösterirler

C)Yoksulun hakkını gözetirler

D)İyiliği emreder kötülüğü engellemezler

5-Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne denir?

A)Fitre B)Sadaka

C)Fidye D)Zekat

Her türlü nimeti bizler için veren Allah’a cc bizlerin de teşekkür etmesi gerekir. Teşekkür etmenin en güzel yoluda namazdır. Müminler namazla Yüce Allah’a kulluk görevini yerine getirmiş olurlar. Günde beş defa Allah’a (cc) yönelir verdiği nimetler için O’na şükreder ve her türlü yardımı yalnız da O’ndan beklerler

6.Bu paragrafa göre namazın hangi yönüne değinilmemiştir?

A)Namaz kılmanın sebeplerine

B)Namazın kılınış şekline

C)Namazın kulluk görevi olmasına

D)Namazın şükür vesilesi olmasına

İnsanın yaratılış amacı………………………………………………………………..buyuru larak insanın bu dünyadaki asıl görevi belirtilmiştir.

7.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisinin gelmesi uygun düşer?

A)“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

B) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.

C) “Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol!”

D) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.

8.Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel yararlarından değildir?

A) İbadetler insanı zaaflarından kurtarır ve erdemli bir birey olmasına yardımcı olur

B)İnsan Yüce Allah’a bağlılığını ve O’na olan itaatini göstermiş olur.

C) oruç ibadeti insan iradesini güçlendirir ve sabrı öğretir.

D) Zekât ibadeti de toplumdaki ekonomik dengesizlikleri giderir ve insandaki mal hırsını azaltır

9.Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin kabul şartlarından değildir?

A)Niyet B) Sünnete uygunluk

C) Fıtrat D)İhlas

12.Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi ihlas ile ilgili değildir?

A )“Ey yücelik ve ikram sahibi Allah’ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl.

B) Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar

C) Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah’a ihlâsla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekâtı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu hâlde ölmüş olur.

D) “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

13.Aşağıda verilen örneklerden hangisi Salih amel kapsamına girmez?

A)Dua etmek B)Sadaka vermek

C)Sabırlı olmak D) Kin gütmek

14.Aşağıdakilerden hangisi vakti belirlenmiş ibadetlerden değildir?

A)Namaz Kılmak B)Oruç Tutmak

C) Sıla – i rahim yapmak D) Hacca gitmek

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, …………………………… iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara “öf!” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.”(İsra 23)

15.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşer?

A)Abla –Kardeş B)Anne –Baba

C)Dede –Nine D)Akraba

“Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!”

15.Yukarıdaki ayet, aşağıda verilen vakti belirlenmemiş ibadetlerden hangisinde

bahsetmektedir?

A) Anne Babaya itaat

B) Zikir etmek

C) İlim Öğrenmek

D) Helal Kazanç

16.Aşağıdaki ayetlerden hangisi Lokman’ın as oğluna tavsiyelerinden biri değilidir?

A)Namazı dosdoğru kıl

B)Sesini alçalt yürüyüşünde tabii ol

C)İyiliği emret kötülükten alıkoy

D)Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.

17.Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi Emri bil maruf ve nehyi anil münker kapsamında değerlendirilemez?

A)“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a inanırsınız

B) “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler.

C) İyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir.”

D) Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. https://www.sorubak.com

Efendimiz bir mescide girdiği zaman, mescidi selâmlama anlamında iki rekât …………………………..namazı kılardı.

18.Yukarda bahsedilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tevbe Namazı B)Teheccüd Namazı

C)Tahiyyatül Mescid Namazı D)Kuşluk Namazı

Sevgili Peygamberimiz müminlerin cemaatle namazlarında, konuyla ilgili: “Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karmakarışık olmasın!…diye buyurmuştur.

19.Peygamberimizin bahsettiği kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

A)Saf Durmak B)Kamet Getirmek

C)Huşu Duymak D)Zikir etmek

20.Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz.

Es_Samed a Çok seven, çok sevilen.

er-Rakîb: b Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu zat.

el-Vedûd c Her işi, her varlığı, her an gören ve her şeyi koruyup gözeten.

Huşu d Akraba ziyareti

Sıla-i

Rahim e İbadetlerin yerine getirilmesi sırasında kulun sükûnet ve vakar içinde bulunmasıdır.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: