Read Time:5 Minute, 41 Second

7 sinif hukuk adalet 1 donem 2 yazili

7 sinif hukuk adalet 1 donem 2 yazili

ADI ve SOYADI:

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…. ORTAOKULU

7. SINIF HUKUK VE ADALET DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI

Puan

SINIFI :                 NO:

 

1- “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” olarak tanımlanan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hürriyet ve Eşitlik  

B) Genellik ve Eşitlik   

C) Özgürlük 

D) Eğitim Hakkı

2-Aşağıdakilerden hangisi adalet sistemi içinde yer almaz?

A) Mahkemeler   

B) Hakimler

C) Komiserler      

D) Avukatlar

 

3-…………………; özelliği gereği daha hafif nitelikteki hukuka aykırı hareketler için verilen isimdir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kabahat    B) Mazeret    

C) Suç           D) Kusur

 

4- Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biri değildir?

A) Hukuk kuralları  

B) Trafik kuralları  

C) Görgü kuralları  

D) Anayasalar
 

5-Davalı kime denir?

A) Dava açan kimseye             

B) Kendisine dava açılan kimseye

C) Suçtan zarar gören kişiye   

D) Mahkemeye giden kişiye

 

6-  Hukuk kurallarının diğer kurallardan farkı ……………………
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) hukuk kurallarına uyma zorunluluğu bulunmasıdır.
B) hukuk kurallarının geçici olmasıdır.
C) hukuk kurallarının yazısız olmasıdır.   
D) diğer kurallara göre daha basit hazırlanmasıdır.

 

 

 

7- Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütününe ……………..denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaptırım  
B) Hukuk  

C) Yasa   
D) Adalet

 

8-Kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Kurulu            

B) TBMM    
C) Anayasa Mahkemesi     

D) Başbakanlık

9- Adaletin gerçekleşmesi için bütün sorumluluklarını yerine getiren ve kendi koyduğu kurallara kendisi de bağlı olan devlete ……………..denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?

A) Demokratik devlet 

B) Teokratik devlet   

C) Hukuk devleti        

D) Oligarşik devlet

 

10- Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ……………………denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masum sayılma hakkı

B) Tanıklık etme

C) Hukuki yaptırım

D) Adli ceza
 

11-Aşağıdakilerden hangisi anayasalarımızdan biri değildir?

A) 1921 Anayasası   

B) 1924 Anayasası

C) 1971 Anayasası   

D) 1982 Anayasası

 

 

 

 

 

12-“Devletin yönetim biçimini, kuruluş şeklini ve genel kurallarını belirten en temel belgedir.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk        B) Anayasa

C) Yaptırım     D) Kanun

 

13-Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırım değildir?

A) Tazminat    B) Ceza   

C) İcra            D) Şiddet

 

14- Aşağıdaki konulardan hangisi anayasada yer almaz?

A) Devletin temel kurumları   

B) Kişi hak ve ödevleri  

C) Temel hak ve özgürlükler  

D) Trafik kuralları

 

 

15-“Bizden yaşça büyük biri geldiğinde ayağa kalkmak.” aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisi ile ilgili değildir?

A) Örf ve adetler               
B) Ahlak kuralı

C) Görgü kuralı                 
D) Hukuk kuralı

 

 

16-  Aşağıdakilerden hangisi toplum yaşamını düzenleyen kurallar arasında yer almaz?

A) Örf ve adetler              

B) Din kuralları
C) Hukuk kuralları           

D) Düğün törenleri

17-Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir sorun değildir?

A) Bisiklet kullanırken dikkatsizlikle başkasının arabasına zarar vermek

B) Bir kimsenin çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gitmemesi

C) Bir öğrencinin okuldan, öğretmeninden habersiz olarak ayrılması.

D) Çöplerin sokağa atılması.

 

 

 

 

 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar arasında ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımı gözetilmez.

B) Çocukların, yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi (sağlık) bakım hakkı vardır.

C) Çocukların sevgi, saygı, korunma ve anlayış görme hakkı vardır.

D) Her çocuk ailesinin geçimi sağlamak için mutlaka çalışma zorundadır.

 

 

19- Hukuk devletinde bir suç işlendiğinde ya da herhangi bir hukuk kuralı ihlal edildiğinde bu durumun yaptırımının ne olacağı kurallara bağlanmıştır. Hukuk devletinde keyfilik yoktur, kurallar vardır. Herkes bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu duruma …………………………………..denir.
Yukarıdaki ifade nasıl tamamlanmalıdır?

A) Hukukun üstünlüğü    
B) Hukuk devleti   

C) Kanun devleti              
D) Hukukun önemi

 

 

20-Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Örneğin bir kimse rızası olmaksızın ameliyata alınamaz.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Mülkiyet hakkı          
B) Özel hayatın gizliliği

C) Kişi dokunulmazlığı   
D) Çalışma hakkı

 

 

Her soru 5 puandır.

 

Süre 40 dakikadır.

 

Başarılar.

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın