7 sinif hukuk adalet 2 Donem 1 Yazili

Okuma Süresi:3 Dakika, 47 Saniye

HUKUK ADALET 7.SINIF 2. DÖNEM 1.YAZILI

1)Rüknet’in Bey şubat ayı doğal gaz faturasını görünce şok olur ve hemen faturayı alıp yetkili gaz dağıtım kurumuna gider buradaki yetkililerden faturanın neden fazla geldiğiyle ilgili kendisine açıklama yapılmasını ister.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Rüknett’in Bey hangi hakkını kullanmıştır?

A) Savunma hakkını C) Seyehathakkını

B) Bilgi edinme hakkını D)Beslenme hakkını

2) Günümüzde tolumda her türlü şiddet gün geçtikçe maalesef artmaktadır.Şiddetin azalması için hepimize sorumluluklar düşmektedir

Aşağıdaki kurumlardan hangisi şiddeti önlemeye yönelik çalışma yapan bir kurum değildir?

A) TBMM

B) Adalet Bakanlığı

C) Sosyal Hizmetler

D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3) Hukuk kuralarının nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumdaki tüm bireylerin eşit olmasını sağlamak

B)Toplumda adaleti sağlamak

C) Toplumda üstün bir sınıf oluşturmak

D) Tüm bireylere hapis cezası vermek

4) Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine yönelik kanun kaç numaralı kanun maddesiyle düzenlenmiştir?

A) 6384 B) 5379

C )6284 D) 4028

5)Ökkeş bey taksitle bir buzdolabı alır ancak taksitlerini zamanında ödemediği için buzdolabı firmasının avukatı Ökkeş beyi yazılı olarak borcunu ödemesi konusunda uyarır ancak Ökkeş bey borcunu ödememek konusunda ısrarcı olur.Sonraki aşamada firmanın avukatı borcun devlet zoruyla ödenmesi için gereken hukuki süreci başlatır.Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Ökkeş bey hangi yaptım türüyle karşılaşmıştır?

A) Ceza B) Kınama

C)Cebri İcra D) Tazminat

6)Zennure Hanım eşiyle sorunlar yaşamaktadır ve boşanmak istemektedir Zennure hanım boşanma dilekçesini hangi mahkemeye vermelidir?

A) Ceza Mahkemesi B) Aile Mahkemesi

C İdare Mahkemesi D) İcra dairesi

7)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı hukuk kurallarından biri değildir?

A) Anayasa B) Yasa

C) Görgü Kuralları D) Tüzük

8)Şikufe hanım balkonuna sofra bezini sirkeleyen komşusuna küfür etmiş ve odunla komşusununkafasını yarmıştır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Komşu Şikufe hanımın tüm ailesine dava açmalıdır

B)Şikufe hanım hukuka aykırı bir davranış sergilemiştir.

C)Şikufe hanım mağdurdur

D)Şikufe hanım sorununu hukuki yoldan çözmüştür

9)Adalet, toplumun bir arada güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşaması için temel şartlardan biridir. Bir ülkede yaşayan bireylerin birbirine karşı adilane tavır ve davranışlar sergilemesinin yanında, ülkenin tüm yöneticilerinin ve tüm kurumlarının aynı şekilde adaletten ayrılmadan görevlerini yerine getirmesi zorunludur.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Adalet olursa toplumda huzur olur

B) Sadece bireyler birbirine karşı adil olmalıdr

C)Adalet hem bireylere hem kurumlara lazımdır

D)Adalet olursa toplum mutlu olur.

10) Pozitif ayrımcılığı uygulamak amacıyla devletimiz, bazı düzenlemeler yapmıştır Aşağıda bazı pozitif ayrımcılık örnekleri verilmiştir hangi örnek yanlıştır?

A) Yaşlılara devletin maaş bağlaması

B) Devletin gazilere maaş bağlaması

C)Özel gereksinimli bireylere devletin işe alırken kolaylık sağlaması

D) Devletin zenginlerden daha çok vergi alması

11) Hukuk kuralları, insanlara bir yandan belirli özgürlükler sağlarken diğer yandan da bazı sınırlamalar getirmekte ve özgürlüklerin çerçevesini belirlemektedir. Şayet böyle olmasaydı herkesin sınırsız özgürlüklere sahip bulunduğu bir yerde, özgürlükler çakışacak ve hiç kimse özgür olamayacaktı. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Özgürlüklerimiz sınırsızıdır.

B)Hukuk kuralları bireylere sınırsız özgürlük tanır

C)Hukuk kuralları özgürlüklerimizin sınırlarını çizer

D)Hukuk kurallarının amacı bireylerin özgürlüklerini kısıtlamaktır

12)Haklarımızı ararken hukuki yollarla başvurmalıyız. Aşağıdaki hak arama yöntemlerinden hangisi hukuk dışıdır?

A) Yargı organlarına başvurma

B)İlgili kuruma başvurma

C) Kaba kuvvete başvurma

D) Barışçı yollara başvurma

13) Türkiye Cumhuriyeti devletinde yürürlükte olan anayasaaşağıdakilerden hangisidir?

A) 1921 Anayasası B) 1982 Anayasası

C)1944 Anayasası D) 1961 Anayasası

14)Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerimizden biri değildir?

A) Dini inancımız

B) Çalıştığımız yerin adresi

C) TC kimlik numaramız

D) Yaşadığımız ilin plaka kodu

15) Bilgi edinme hakkını kullanırken gerekli hukuki bilgi ve belgeler, yazılı olarak ve internet üzerinden elde edilebilmektedir. İnternet üzerinden hukuki bilgi ve belge paylaşımı yapan kurum ve kuruluşların çeşitli uygulamalarbulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden bilgi ve belge edinebileceğimiz bir devlet uygulaması değildir?

A) E-Devlet B) CİMER

C) CİMER D) TEMA

16)Aşağıdakilerden hangisi bir ahlak kuralıdır?

A)Trafikte sürücülerin hız limitlerine dikkat etmesi

B)Müslümanların hacca gitmesi

C)Pazarcının sattığı ürünleri tartarken dürüst davranması

D) Çarpım tablosunu ezberlemek

17) Yukarıda ki dörtlükte ne tür bir haktan bahsedilmektedir?

A)Seyahat hakkı B) Çoçuk hakkı

C)Seçme hakkı D)Dilekçe hakkı

18) Bir suçtan ya da haksız fiilden zarara uğramış kişiye ne denir?

A)Davacı B) Avukat

C)Mağdur D) Savcı

19)Zarara uğramış olan kişilerden yargı organlarına başvurarak dava açma hakkını kullanan

kişiye ne denir?

A)Tanık B) Savçı

C)Davacı D)Avukat

20) Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların kamu haklarını bildiren temel yasaya ne denir?

A)Hak B)Anayasa

C)Dilekçe D)Taslak

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: