Read Time:7 Minute, 8 Second

7 sinif hukuk adalet 2 Donem 1 Yazili

7 sinif hukuk adalet 2 Donem 1 Yazili

Adı:

… ORTAKUL … EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HUKUK ADALET 7.SINIF 2. DÖNEM 1.YAZILI

Soyadı:

Sınıf:             No:

 

1)Rüknet’in Bey şubat ayı doğal gaz faturasını görünce şok olur ve hemen faturayı alıp yetkili gaz dağıtım kurumuna  gider buradaki yetkililerden faturanın neden  fazla geldiğiyle ilgili kendisine açıklama yapılmasını ister.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Rüknett’in Bey hangi hakkını kullanmıştır?

A) Savunma hakkını            C) Seyehathakkını

B) Bilgi edinme hakkını       D)Beslenme hakkını

 

2) Günümüzde tolumda her türlü şiddet gün geçtikçe maalesef artmaktadır.Şiddetin azalması için hepimize sorumluluklar düşmektedir

Aşağıdaki kurumlardan hangisi şiddeti önlemeye yönelik çalışma yapan bir kurum değildir?

A) TBMM               

B) Adalet Bakanlığı

C) Sosyal Hizmetler

D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

3) Hukuk kuralarının nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumdaki tüm bireylerin eşit olmasını sağlamak

B)Toplumda adaleti sağlamak

C) Toplumda üstün bir sınıf oluşturmak

D) Tüm bireylere hapis cezası vermek

 

4)  Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine yönelik kanun kaç numaralı kanun maddesiyle düzenlenmiştir?

A) 6384                                B) 5379

C )6284                                D) 4028

 

5)Ökkeş bey taksitle bir buzdolabı alır ancak taksitlerini zamanında ödemediği için buzdolabı firmasının avukatı Ökkeş beyi yazılı olarak borcunu ödemesi konusunda uyarır ancak Ökkeş bey borcunu ödememek konusunda ısrarcı olur.Sonraki aşamada firmanın avukatı borcun devlet  zoruyla ödenmesi için gereken hukuki süreci başlatır.Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Ökkeş bey hangi yaptım türüyle karşılaşmıştır?

A) Ceza                                B) Kınama

 C)Cebri İcra                        D) Tazminat

 

6)Zennure Hanım eşiyle sorunlar         yaşamaktadır ve boşanmak istemektedir Zennure hanım boşanma dilekçesini hangi mahkemeye vermelidir?

A) Ceza  Mahkemesi            B) Aile Mahkemesi

C İdare Mahkemesi              D) İcra dairesi

 

 

7)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı hukuk kurallarından biri değildir?

A) Anayasa                          B) Yasa

C) Görgü Kuralları               D) Tüzük

 

8)Şikufe hanım balkonuna sofra bezini sirkeleyen komşusuna küfür etmiş ve odunla komşusununkafasını  yarmıştır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Komşu Şikufe hanımın tüm ailesine dava açmalıdır

B)Şikufe hanım hukuka aykırı bir davranış sergilemiştir.

C)Şikufe hanım mağdurdur

D)Şikufe hanım sorununu hukuki yoldan çözmüştür

 

 

9)Adalet, toplumun bir arada güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşaması için temel şartlardan biridir. Bir ülkede yaşayan bireylerin birbirine karşı adilane tavır ve davranışlar sergilemesinin yanında, ülkenin tüm yöneticilerinin ve tüm kurumlarının aynı şekilde adaletten ayrılmadan görevlerini yerine getirmesi zorunludur.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Adalet olursa toplumda huzur olur

B) Sadece bireyler birbirine karşı adil olmalıdr

C)Adalet hem bireylere hem kurumlara  lazımdır

D)Adalet olursa toplum mutlu olur.

 

 

 

10) Pozitif ayrımcılığı uygulamak amacıyla devletimiz, bazı düzenlemeler yapmıştır Aşağıda bazı pozitif ayrımcılık örnekleri verilmiştir hangi örnek yanlıştır?

A) Yaşlılara devletin maaş bağlaması

B) Devletin gazilere maaş bağlaması

C)Özel gereksinimli bireylere devletin işe alırken kolaylık sağlaması

D) Devletin zenginlerden daha çok vergi alması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Hukuk kuralları, insanlara bir yandan belirli özgürlükler sağlarken diğer yandan da bazı sınırlamalar getirmekte ve özgürlüklerin çerçevesini belirlemektedir. Şayet böyle olmasaydı herkesin sınırsız özgürlüklere sahip bulunduğu bir yerde, özgürlükler çakışacak ve hiç kimse özgür olamayacaktı. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Özgürlüklerimiz sınırsızıdır.

B)Hukuk kuralları bireylere sınırsız özgürlük tanır

C)Hukuk kuralları özgürlüklerimizin sınırlarını çizer

D)Hukuk kurallarının amacı bireylerin özgürlüklerini kısıtlamaktır

 

 

12)Haklarımızı ararken hukuki yollarla başvurmalıyız. Aşağıdaki hak arama yöntemlerinden hangisi hukuk dışıdır?

A) Yargı organlarına başvurma

B)İlgili kuruma başvurma

C) Kaba kuvvete başvurma

D) Barışçı yollara başvurma

 

 

13) Türkiye Cumhuriyeti devletinde yürürlükte olan anayasaaşağıdakilerden  hangisidir?

A) 1921 Anayasası               B) 1982 Anayasası

C)1944 Anayasası                            D) 1961 Anayasası

 

 

14)Aşağıdakilerden hangisi  kişisel verilerimizden biri değildir?

A)  Dini inancımız   

B) Çalıştığımız yerin adresi

C) TC kimlik numaramız

D) Yaşadığımız ilin plaka kodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Bilgi edinme hakkını kullanırken gerekli hukuki bilgi ve belgeler, yazılı olarak ve internet üzerinden elde edilebilmektedir. İnternet üzerinden hukuki bilgi ve belge paylaşımı yapan kurum ve kuruluşların çeşitli uygulamalarbulunmaktadır.                                       Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden bilgi ve belge edinebileceğimiz bir  devlet uygulaması değildir?

A) E-Devlet                         B) CİMER

C) CİMER                           D) TEMA

 

16)Aşağıdakilerden hangisi  bir ahlak kuralıdır?

A)Trafikte sürücülerin hız limitlerine dikkat etmesi

B)Müslümanların hacca gitmesi

C)Pazarcının sattığı ürünleri tartarken dürüst davranması

D) Çarpım tablosunu ezberlemek

 

17) Yukarıda ki dörtlüktene tür bir haktanbahsedilmektedir?

A)Seyahat hakkıB) Çoçuk hakkı

C)Seçme hakkıD)Dilekçe hakkı

 

  Bir suçtan ya da haksız fiilden zarara uğramış kişiye ne denir?

 

19)Zarara uğramış olan kişilerden yargı organlarına başvurarak dava açma hakkını kullanan

kişiye ne denir?

A)Tanık                      B) Savçı

C)Davacı                    D)Avukat

 

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların kamu haklarını bildiren temel yasaya ne denir? 

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın