7 sinif hz muhammedin hayati 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:11 Dakika, 7 Saniye

7 sinif hz muhammedin hayati 2 donem 1 yazili

7 sinif hz muhammedin hayati 2 donem 1 yazili

 

Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız. (10×2=20 Puan)            

 

1-

 

Hz. Muhammed, dadısı Ümmü Eymen zor günler geçirince ona yardım etmiş ve Zeyd ile evlendirmiştir.

2-

 

Peygamberimiz akrabalık ilişkilerine vefatı yaklaştığı zaman önem vermeye başlamıştır.

3-

 

Hediyeleşmede önemli olan değeri ve miktarı değil karşıdakinin hatırlanmasıdır.

4-

 

Peygamberimiz Hz. Aişe’ye en uzaktaki komşusuna yardım etmede öncelikli olmasını istemiştir.

5-

 

Müslümanların en çok ganimet elde ettikleri savaş Mute savaşıdır.

6-

 

Hz. Muhammed komşunun cenazesine katılmanın dini bir görev olduğunu vurgulamıştır.

7-

 

Hz. Muhammed, Hira’da almış olduğu ilk vahyi eve giderek eşi Hz. Aişe ile paylaşmıştır.

8-

 

Peygamberimiz komşu ziyaretlerinin kişinin dinine ve milliyetine bakılarak yapılmasını istemiştir.

9-

 

Peygamberimiz Mescid-i Nebi inşa edilinceye kadar Halid bin Velid’in evinde kalmıştır.

10-

 

Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için “Zi’n-Nureyn” ünvanı verilen kişi Hz.Osman’dır.

 

Aşağıdaki kavramları ilgili oldukları cümlelerin başına yazınız. (7×2=14 Puan)

Taziye           Ezvac-ı Tahirat            Riya            Eyyam-ı Biyd          Kaside-i Bürde          Sıla-i Rahim          İhlas

 

 

Peygamberimizin “küçük şirk” ve “gizli şirk” olarak nitelediği kötü davranış.

 

Kişinin yakın akrabalarını ziyaret ederek onların gönüllerini almasıdır.

 

Peygamberimizin kendileriyle evlendiği hanımlara verilen isim.

 

Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruç.

 

Allah’ın seni hep gördüğünü unutmadan o bilinçle ibadet etmektir.

 

Ölen bir kimsenin yakınlarına baş sağlığı dilemektir.

 

Peygamberimize Ka’b b. Züheyr tarafından okunan şiir.

 

Aşağıda verilen kişilerle ilgili oldukları özellikleri ok işaretiyle (                           ) eşleştiriniz. (3×2=6 Puan)

Ebu Zerr                     Peygamberimizin azatlı kölesi ve evlatlığı olan sahabi           

Hasan bin Sabit        Peygamberimizin çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy dediği sahabi         

Zeyd bin Harise        Peygamberimizin kendisine bir cariye hediye ettiği sahabi  

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (15×4=60 Puan)

 

1. Peygamberimizi yedi ay boyunca evinde misafir eden kişi kimdir?

A) Esad b. Zürare                             B) Halid b. Velid          

C) Mus’ab b. Umeyr                        D) Halid b. Zeyd

 

Hadis: “Ey amca! Sağ elime Güneşi, sol elime Ay’ı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”

2. Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir?

A) Amcasını dinlemeyeceğini             

B) Davasından asla taviz vermeyeceğini

C) Dininden vaz geçeceğini                      

D) Müşriklerle anlaşacağını

 

         Peygamberimiz komşunun komşu üzerinde bazı haklarının bulunduğunu bizlere bildirmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olarak gösterilemez?

A) Komşuya zarar vermemek                                          

B) Sevinç ve üzüntülerini paylaşmak

C) Kendi ailenden önce onları düşünmek

D) İyi ilişkilerde bulunmak

                              

  • Hastalandığında ziyaretine gitmek
  • Evini onun evinden yüksek yapmamak
  • Pişirdiğinden ona da vermek
  • Üzüntülü anlarında onu teselli etmek

 4. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi komşunun komşu üzerindeki hakları arasında sayılabilir?

A) 1                         B) 2                           C) 3                               D) 4

 

    Hz. Aişe, Peygamberimize “Ey Allah’ın Resulü iki komşum var. Hangisine hediye sunayım” diye sordu.

5.Peygamberimiz bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir?

A) En çok sevdiğine                            B) Kapısı en yakın olana

C) En fakir olanına                               D) En yaşlı olanına

 

     Bir sahabi Peygamberimize gelerek “Erdemli davranış nedir?” diye sormuştur.

6. Peygamberimiz bu sahabinin sorusuna hangi cevabı vermiştir?

A) Doğru sözlü olmak             B) Akraba bağlarını koparmamak           C) İlim tahsil etmek                 D) Allah yolunda savaşmak

 

7. Sıla-i Rahim’in Esmaü’l- Hüsna’dan hangi isimle ilişkisi vardır?

A) Hakim                   B) Alim               C) Rahman              D) Vedud

 

  • Kendisi
  • Çoluk – çocuğu
  • Yakınlar
  • Komşular

8. Peygamberimizin “Elimdeki malı nasıl harcayayım?” diye soran birine sırası ile nasıl cevap vermiştir?

A) IV – III – II – I                            B) I – II – III – IV                    

C) III – IV – II – I                            D) II – I – III – IV

 

“Bir kişi ailesine ve malına gelecek kötülüklerden korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa, o komşu, gerçek mümin değildir. Aynı şekilde kötülüğünden emin olunamayan komşu da gerçek mümin değildir.”

9.  Yukarıdaki hadiste komşuluk ilişkilerinde hangi değerin önemine vurgu yapılmaktadır?

A) Saygı                  B) Sevgi                  C) Adalet               D) Güven

 

 “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.” Hucurat Suresi, 12. Ayet.

10.Yukarıdaki ayette hangisi yasaklanmamıştır?

A) Hüsn-i Zan                                 B) Su-i Zan

C) Tecessüs                                    D) Gıybet

 

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde düşünüp anlarsınız.” Nur Suresi, 27.ayet

11.Yukarıdaki ayet-i kerime ile vurgulanan temel husus hangisidir?

A) Özel hayatın gizliliği                B) Selamlaşmanın önemi             

C) Hak ve adaletin önemi           D) Evlere kapıdan girmenin önemi

 

Peygamberimiz o vefat edince “Bugün annem vefat etti. O, benim annemdi! Kendi çocukları aç dururken o, önce benim karnımı doyurur, saçımı tarardı.” Demiştir.

12.Peygamberimiz yukarıdaki sözleri kim için söylemiştir?

A) Ümmü Eymen                        B) Ebu Talip’in eşi Fatıma

C) Süveybe                                  D) Halime

 

       “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun.”

       “ İyi bir komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev insanı mutlu eden şeylerdendir.”

      “ Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et!”

13. Yukarıdaki hadisi şeriflerde vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komşularla sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmak

B) Komşu haklarını gözetmek

C) Komşularla iletişim

D) Hediyeleşmek 

    
 14. Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin bir cevabı yoktur?

A) Peygamberimizin çorbanın suyunu çok koy dediği sahabi?

B) Komşu hakkında Peygamberimize nasihat eden melektir?

C) Peygamberimizin yedi ay evinde misafir kaldığı sahabi?

D) Komşunun komşu üzerindeki haklarından biridir?
 

         Peygamberimiz  …………. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.

15. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Medine’de            B) Şam’da           C) Kufe’de           D) Taif’te

        Başarılar Dilerim!                  Memiş KUTLU

                                                DKAB ÖĞRETMENİ

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: