Religion

7 sinif hz muhammedin hayati 2 yariyil 1 sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 24 Saniye

7. SINIF HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI

1- D Hz. Muhammed, dadısı Ümmü Eymen zor günler geçirince ona yardım etmiş ve Zeyd ile evlendirmiştir.

2- Y Peygamberimiz akrabalık ilişkilerine vefatı yaklaştığı zaman önem vermeye başlamıştır.

3- D Hediyeleşmede önemli olan değeri ve miktarı değil karşıdakinin hatırlanmasıdır.

4- Y Peygamberimiz Hz. Aişe’ye en uzaktaki komşusuna yardım etmede öncelikli olmasını istemiştir.

5- Y Müslümanların en çok ganimet elde ettikleri savaş Mute savaşıdır.

6- D Hz. Muhammed komşunun cenazesine katılmanın dini bir görev olduğunu vurgulamıştır.

7- Y Hz. Muhammed, Hira’da almış olduğu ilk vahyi eve giderek eşi Hz. Aişe ile paylaşmıştır.

8- Y Peygamberimiz komşu ziyaretlerinin kişinin dinine ve milliyetine bakılarak yapılmasını istemiştir.

9- Y Peygamberimiz Mescid-i Nebi inşa edilinceye kadar Halid bin Velid’in evinde kalmıştır.

10- D Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için “Zi’n-Nureyn” ünvanı verilen kişi Hz.Osman’dır.

Riya Peygamberimizin “küçük şirk” ve “gizli şirk” olarak nitelediği kötü davranış.

Sılai Rahim Kişinin yakın akrabalarını ziyaret ederek onların gönüllerini almasıdır.

Ezvacı Tahirat Peygamberimizin kendileriyle evlendiği hanımlara verilen isim.

Eyyamı Biyd Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruç.

İhlas Allah’ın seni hep gördüğünü unutmadan o bilinçle ibadet etmektir.

Taziye Ölen bir kimsenin yakınlarına baş sağlığı dilemektir.

Kasidei Bürde Peygamberimize Ka’b b. Züheyr tarafından okunan şiir.

1. Peygamberimizi yedi ay boyunca evinde misafir eden kişi kimdir?

A) Esad b. Zürare B) Halid b. Velid

C) Mus’ab b. Umeyr D) Halid b. Zeyd

Hadis: “Ey amca! Sağ elime Güneşi, sol elime Ay’ı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”

2. Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir?

A) Amcasını dinlemeyeceğini

B) Davasından asla taviz vermeyeceğini

C) Dininden vaz geçeceğini

D) Müşriklerle anlaşacağını

Peygamberimiz komşunun komşu üzerinde bazı haklarının bulunduğunu bizlere bildirmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olarak gösterilemez?

A) Komşuya zarar vermemek

B) Sevinç ve üzüntülerini paylaşmak

C) Kendi ailenden önce onları düşünmek

D) İyi ilişkilerde bulunmak

I- Hastalandığında ziyaretine gitmek

II- Evini onun evinden yüksek yapmamak

III- Pişirdiğinden ona da vermek

IV- Üzüntülü anlarında onu teselli etmek

4. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi komşunun komşu üzerindeki hakları arasında sayılabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Hz. Aişe, Peygamberimize “Ey Allah’ın Resulü iki komşum var. Hangisine hediye sunayım” diye sordu.

5.Peygamberimiz bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir?

A) En çok sevdiğine B) Kapısı en yakın olana

C) En fakir olanına D) En yaşlı olanına

Bir sahabi Peygamberimize gelerek “Erdemli davranış nedir?” diye sormuştur.

6. Peygamberimiz bu sahabinin sorusuna hangi cevabı vermiştir?

A) Doğru sözlü olmak B) Akraba bağlarını koparmamak C) İlim tahsil etmek D) Allah yolunda savaşmak

7. Sıla-i Rahim’in Esmaü’l- Hüsna’dan hangi isimle ilişkisi vardır?

A) Hakim B) Alim C) Rahman D) Vedud

I- Kendisi

II- Çoluk – çocuğu

III- Yakınlar

IV- Komşular

8. Peygamberimizin “Elimdeki malı nasıl harcayayım?” diye soran birine sırası ile nasıl cevap vermiştir?

A) IV – III – II – I B) I – II – III – IV

C) III – IV – II – I D) II – I – III – IV

“Bir kişi ailesine ve malına gelecek kötülüklerden korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa, o komşu, gerçek mümin değildir. Aynı şekilde kötülüğünden emin olunamayan komşu da gerçek mümin değildir.”

9. Yukarıdaki hadiste komşuluk ilişkilerinde hangi değerin önemine vurgu yapılmaktadır?

A) Saygı B) Sevgi C) Adalet D) Güven

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüp-hesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.” Hucurat Suresi, 12. Ayet.

10.Yukarıdaki ayette hangisi yasaklanmamıştır?

A) Hüsn-i Zan B) Su-i Zan

C) Tecessüs D) Gıybet

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde düşünüp anlarsınız.” Nur Suresi, 27.ayet

11.Yukarıdaki ayet-i kerime ile vurgulanan temel husus hangisidir?

A) Özel hayatın gizliliği B) Selamlaşmanın önemi

C) Hak ve adaletin önemi D) Evlere kapıdan girmenin önemi

Peygamberimiz o vefat edince “Bugün annem vefat etti. O, benim annemdi! Kendi çocukları aç dururken o, önce benim karnımı doyurur, saçımı tarardı.” Demiştir.

12.Peygamberimiz yukarıdaki sözleri kim için söylemiştir?

A) Ümmü Eymen B) Ebu Talip’in eşi Fatıma

C) Süveybe D) Halime

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun.”

“ İyi bir komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev insanı mutlu eden şeylerdendir.”

“ Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et!”

13. Yukarıdaki hadisi şeriflerde vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komşularla sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmak

B) Komşu haklarını gözetmek

C) Komşularla iletişim

D) Hediyeleşmek 14. Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin bir cevabı yoktur?

A) Peygamberimizin çorbanın suyunu çok koy dediği sahabi?

B) Komşu hakkında Peygamberimize nasihat eden melektir?

C) Peygamberimizin yedi ay evinde misafir kaldığı sahabi?

D) Komşunun komşu üzerindeki haklarından biridir?

Peygamberimiz …………. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.

15. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Medine’de B) Şam’da C) Kufe’de D) Taif’te

Başarılar Dilerim!

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: