Religion

7 sinif siyer 1 donem 2 yazili sorulari

Okuma Süresi:4 Dakika, 21 Saniye

NURAY KAYA İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 7. SINIF I.DÖNEM II.YAZILI SINAVI

Aşağıdaki verilen kavramların tanımlarını verilen boşluklara yazınız (5x 3= 15)

Tevhid: ………………….………………………………………………..…………………………. Takva:…….………………………………………………………………..………………………… Tebliğ:……………..……………………………………..……………………………………….…. Muhacir:…..………………………………….………….………………………………….……… Ensar:….………………………………………………….….……………….…………………..

Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz? ( 5x 3= 15)

1) Peygamber efendimizin 632 yılında Arafat’ta binlerce müslüman huzurunda yapmış olduğu konuşmasına ………………………………………… denir.

2) Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde; “Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı …………………… ve Peygamberinin …………………………idir” buyurmaktadır.

3) 631 yılında hac farz kılındığında peygamberimiz bazı nedenlerden dolayı o yıl hacca gidememiş ve hac vazifesini Müslümanlara göstermesi için …………………………………….. görevlendirmiştir.

4) Peygamber efendimizin kabrinin yanına defnedilen sahabeler Hz.…………… ve Hz. …………..dir.

5) Başa gelen bela ve musibet ve zorluklara karşı dayanmaya, tahammül etmeye …………………..denir.

Aşağıda geçen ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız (5×2=10 Puan)

( ) Peygamberimiz İslam’ı anlatırken tehtit, baskı ve zorlama yolunu benimsemiştir. ( )Müslümanların çoğalıp güçlendikleri zaman peygamberimiz müşriklerden intikam almıştır.. ( ) Peygamberimiz kendisine zulüm ve işkence yapan Mekkelileri müşrikleri Mekke’nin fethinden sonra affetmiştir. ( ) Peygamberimizin ailesine ve soyundan gelenlere Ehl-i Beyt denir. ( ) Peygamberimizin Veda Hutbesi günümüze ulaşmamıştır.

1-Hz. Muhammed ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Son katıldığı savaş Tebük seferidir.

B) Hz. Ali’nin babasıdır.

C) Mekke’nin fethinden sonra Kabe’yi putlardan temizlemiştir.

D) Ömründe bir kez hacca gitmiştir.

2- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün kabrin başında ağlamakta olan bir kadını gördü ve ona “Allah’tan kork ve sabret.” buyurdu. Hz. Peygamberi tanımayan kadın: “Git başımdan, yaşadığım musibeti sen yaşamadın!” diye cevap verdi. Ancak kendisine öğüt verenin Rasulullah olduğunu öğrenince, özür dilemek için onun evine gitti. Kapıda bekleyen herhangi bir görevli yoktu. Peygamberimize: “Seni tanıyamadım.” dedi. Peygamber Efendimiz de: “Sabır, ancak (musibetin) başa ilk geldiği anda (olmalı)dır.” buyurdu.

Yukarıda verilen hadise göre peygamberimiz hakkında hangisi söylenebilir?

A) Zorluklara ve musibetlere karşı daima sabrı tavsiye etmiştir.

B) Başkasının acılarını anlayamamıştır.

C) Sabırın ne zaman yapılacağı önemli değildir.

D) İnsanlara acımasız davranmıştır.

3-“Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalip’in torunu İlyas b. Rabia’nın kan davasıdır.”

Yukarıdaki konuşmasında peygamber efendimiz dokunulmazlıklardan hangisine vurgu yapmıştır.

A)Can güvenliği B)Mal güvenliği

C)Namus güvenliği D)Din güvenliği

4- Hudeybiye Anlaşmasından sonra Peygamberimiz kendisine sığınan Ebu Cendel ve ebu Basır’ı kabul etmeyip müşriklere geri göndermiştir.

Peygamberimizin bu davranışını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Bu kişiler münafık olduğu için göndermiştir.

B) Müşriklerden korktuğu için göndermiştir.

C) Hudeybiye Anlaşması gereği göndermiştir.

D) Bu kişilerin kendisi geri dönmek istemiştir.

5-Allah tarafından Hz.Muahmmed’e (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir ?

A) İncil C) Tevrat

B) Zebur D) Kur’an-ı Kerim

6-Aşağıdakilerden hangisi I. Akabe biatinde peygamberimize verilen sözlerden biri değildir.

A) Kız çocukları öldürülmeyecek

B) İslam’ı kabul etmeyenler öldürülecek

C) Allah’a hiçbir şey ortak koşulmayacak

D)Peygamberimizin emirlerine kesinlikle uyulacak.

7-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir, Kim canı uğruna öldürülürse şehittir, Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.”

Yukarıda verilen Hadis-i Şerifte aşağıdaki dokunulmazlıklarımızdan hangisine değinilmemiştir?

A)Can güvenliği B)Mal güvenliği

C)Namus güvenliği D)Akıl güvenliği

8-Bütün müminler gelecek nesilleri, İslam ile şereflenmemiş insanları İslam’a davet ederek İslam’ı tebliğ ve davet görevini yerine getirmelidirler

Yukarıda verilen peygamberimizin konuşmasına dayanarak tebliğ görevinin aşağıdaki dokunulmazlıklardan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A)Akıl güvenliği B)Nesil güvenliği

C)Din güvenliği D)Can güvenliği

9-Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır. Yüce Allah, kaldırılan ilk faizin, Abbas b. Abdilmuttalib’inki olmasını emretmiştir. Ancak ana paralarınız sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz, ne de haksızlığa uğratılacaksınız. Allah, faizli alışverişin yapılmayacağını icrası kesin hüküm haline getirdi. Kaldıracağım ilk faiz amcam Abbas b. Abdilmuttalib’in faizli alış verişlerindeki faizdir.

Yukarıda verilen veda hutbesinde geçen konuşmaya göre peygamberimiz aşağıdakilerden hangi konuya dikkat çekmiştir?

A)Can güvenliği B)Mal güvenliği

C)Akıl güvenliği D)Namus güvenliği

10-Veda haccı günlerinde insanlar Peygamberimize gelerek “Şunu yapsak günah mıdır? Bunu yaparsak günahı var mıdır?” şeklinde sorular sormuşlardır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “…Ey Allah’ın kulları Allah kullarının üzerinden sorumluluğu kaldırmıştır. Ancak kul, ne zaman ki kardeşinin ırzına (şeref ve şahsiyetine) dokunacak bir iş yaparsa, işte asıl günah budur.”

Yukarıdaki Hadis-i Şerife göre peygamberimiz aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekmiştir?

A)Can güvenliği B)Din güvenliği

C)Akıl güvenliği D)Namus güvenliği

11- “Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin ve belleyin Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer Müslümana helal olmaz. Sakın haksızlık yapmayın ve zulmetmeyin. Sakın baskı, zulüm ve işkenceye alet olmayın. Sakın zulme boyun eğmeyin, haksızlığa rıza göstermeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur.”

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir.

A)Adalet B)Sabır

C)Takva D)Tevhid

12-“Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi

boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı en çok sakınanızdır. (yakın olan). Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”(Hucurat 13)

Yukarıdaki ayet-i kerimede aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat çekilmiştir?

A)Adalet B)Sabır

C)Takva D)Tevhid

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: