Religion

7 sinif siyer dersi test 2

Okuma Süresi:4 Dakika, 24 Saniye

7. SINIF SİYER 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1. Hz. Muhammed sallâllâhü aleyhi vesellem (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Babası o doğmadan vefat etmiştir.

B) Hz. Ali’nin babasıdır.

C) Mekke’nin fethinden sonra Kabe’yi putlardan temizlemiştir.

D) Ömründe bir kez haccetmiştir.

2. Peygamber Efendimiz s.a.v. bir gün kabrin başında ağlamakta olan bir kadını gördü ve ona “Allah’tan kork ve sabret.” buyurdu. Hz. Peygamber’i tanımayan kadın: “Git başımdan, yaşadığım musibeti sen yaşamadın!” diye cevap verdi… Peygamber Efendimiz de: “Sabır, ancak (musibetin) başa ilk geldiği anda (olmalı)dır.” buyurdu.

Yukarıda verilen hadise göre Peygamberimiz hakkında hangisi söylenebilir?

A) Zorluklara ve musibetlere karşı daima sabrı tavsiye etmiştir.

B) Başkasının acılarını anlayamamıştır.

C) Sabrın ne zaman yapılacağı önemli değildir.

D) İnsanlara acımasız davranmıştır.

3. “Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalip’in torunu İlyas b. Rabia’nın kan davasıdır.”

Yukarıdaki konuşmasında Peygamber Efendimiz doğrudan neyin haksızlığını ortaya koymuştur?

A) Cinayet B) Hırsızlık

C) Aileye sarkıntılık D) Dine hakaret

4. Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra Peygamberimiz kendisine sığınan Ebu Cendel ve Ebu Basır’ı kabul etmeyip müşriklere geri göndermiştir.

Peygamberimizin bu davranışını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Bu kişiler münafık olduğu için göndermiştir.

B) Müşriklerden korktuğu için göndermiştir.

C) Hudeybiye Anlaşması gereği göndermiştir.

D) Bu kişilerin kendisi geri dönmek istemiştir.

5. 621 yılında gerçekleşen ………………….. Biatı sonrasında Yesribli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz’den İslam’ı öğrenmek ve daveti yaymak için bir “öğretmen” istediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, gayretli ve yetenekli genç Mus’ab b. Umeyr’i (r.a.) ‘İslam’ın ilk öğretmeni’ olarak Yesrib’e gönderdi.

Yukarıdaki boş yere aşağıdan hangisi gelmelidir?

A) İkinci Akabe B) Birinci Akabe

C) Medine D) Bedir

6. Allah tarafından Hz. Muhammed’e s.a.v. Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir?

A) İncil B) Zebur C) Tevrat D) Kur’an-ı Kerim

7. Peygamber Efendimiz s.a.v. buyuruyor ki: “Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.” Verilen hadis-i şerifte aşağıdaki dokunulmazlıklarımızdan hangisine değinilmemiştir?

A) Can güvenliği B) Mal güvenliği

C) Namus güvenliği D) Akıl güvenliği

8. Peygamber Efendimiz’in miraca çıktığını duyunca “O söylediyse doğrudur.” diyen dostu kimdir?

A) Hz. Ebubekir

B) Hz. Abdullah bin Mesûd

C) Hz. Mûsab b. Umeyr

D) Hz. Talha b. Ubeydullah

9. Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır. Yüce Allah, kaldırılan ilk faizin, Abbas b. Abdülmuttalib’inki olmasını emretmiştir. Ancak ana paralarınız sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz ne de haksızlığa uğratılacaksınız. Yukarıda verilen Veda Hutbesi’nde geçen konuşmaya göre Peygamberimiz aşağıdakilerden hangi kavramı korumaya almıştır?

A) Canlarımız B) Mallarımız

C) Akıllarımız D) Namuslarımız

10. İlk cuma namazı nerede kılınmıştır?

A) Mescid-i Haram B) Kuba Mescidi

C) Mescid-i Nebevi D) Ranuna Vadisi

11. “Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer Müslümana helal olmaz. Sakın haksızlık yapmayın ve zulmetmeyin. Sakın baskı, zulüm ve işkenceye alet olmayın. Sakın zulme boyun eğmeyin, haksızlığa rıza göstermeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur.”

Yukarıdaki hadis-i şerifte üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir.

A) Adalet B) Sabır C) Takva D) Tevhid

12. Müşriklerle yapılan ilk savaşımız nedir?

A) Uhud B) Bedir C) Hendek D) Tebük

13. Peygamber Efendimizin 632 yılında Arafat’ta binlerce Müslüman huzurunda yapmış olduğu konuşmasına ne denir?

A) Hırka-i Şerif B) Veda Hutbesi

C) Veda Haccı D) Mekke Konuşması

14. 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara …………, Medine’de onları misafir eden ve onlara her türlü yardımı yapanlara ise ………… denir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) ensar / muhacir B) ensar / hacer

C) muhacir / ensar D) muhacir / suffe

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberimiz İslam’ı anlatırken tehdit, baskı ve zorlama yolunu benimsememiştir.

B) Müslümanlar çoğalıp güçlendikleri zaman Peygamberimiz müşriklerden intikam almıştır.

C) Peygamberimiz kendisine zulüm ve işkence yapan Mekkeli müşrikleri Mekke’nin Fethi’nden sonra affetmiştir.

D) Peygamberimizin ailesine ve soyundan gelenlere Ehl-i Beyt denir.

16. Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde “Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler…”

Yukarıdaki cümle nasıl tamamlanmalıdır?

A) Sahabe ve Kur’an

B) Bilim ve Kur’an

C) Birliktelik ve Kardeşlik

D) Kur’an ve Sünnetim

17. Peygamber Efendimiz s.a.v. Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak ne yapmıştır?

A) Dinlenmiştir.

B) Mescid inşâ edilecek yer belirlenmesi için devesini serbest bırakmıştır.

C) Pazara girip alışveriş yapmıştır.

D) Şehri ele geçirmek için savaşmıştır.

18. I. Yesrib’in güvenli bir yurt olacağının anlaşılması

II. Ticaret için yeni pazar arayışları

III. İslâm’ın yayılmasının kolaylaşması

IV. Mekke’de büyük bir salgının yayılması

V. Müslümanlara yapılan baskının ve işkencenin artması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Medine’ye hicretin sebeplerinden değildir?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve IV

19. Suffe adlı yapılar hangi amaçla yapılmamıştır?

A) Eğitim B) Barınma C) Sergi D) Yardım

20. “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Yukarıdaki ayet-i kerimeye göre Peygamberimiz’in yaşadığı olay nedir?

A) İsra B) Miraç C) Şakkul Kamer D) Hicret

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: