Read Time:4 Minute, 25 Second

7 sinif sosyal bilgiler 2 donem 1 yazili

 

RTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

 

Edirne, İstanbul’un fethine kadar Osmanlı Devletine başkentlik yapan tek şehirdir.

 

Miri topraklar devlete ait topraklardır.

 

Baharat Yolu, Lidyalılar tarafından yapılmıştır.

 

Akdeniz ticaretini canlandırmak için Süveyş Kanalı Projesi gündeme gelmiştir.

 

Resimli yazı denilen Hiyeroglif, Mısırlılar tarafından kullanılmıştır.

 

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz.(5×4=20)

Rumeli

Ekonomik

Kazasker

Anadolu

Siyasi

Sümerler

Mısırlılar

Donanma

Ümit Burnu

Amerika

 

1-Doğu’nun zenginliklerine sahip olmak, Haçlı Seferlerinin ………………………………….sebepleri arasındadır.

2-İstanbul’un fethine hazırlık yapmak için II. Mehmet Anadolu Hisarı’nın karşısına …………………..

Hisarını yaptırmıştır.

3-Bartelmi Diaz ………………………………..keşfini gerçekleştirmiştir.

4-Karasioğulları’nın Osmanlı Devletine bağlanması ile Osmanlı ilk kez ……………………………………

Sahip oldu.

5- Divan ‘daki büyük davalara ……………………………………….bakardı.

C.Aşağıdaki sözcüklerle, ilgili oldukları cümleleri eşleştirin. (5×4=20)

 

Osmanlı Devleti’nde göçebe Türkmenlerin yerleştirme politikası

A Yavuz Sultan Selim

 

Mısır’ın fethini gerçekleştiren padişah

B Voltaire

 

Avrupa Mimarisinin etkisinin görüldüğü mimari yapı

C İskan

Sıfır sayısını, matematiğe kazandıran Türk-İslam bilim insanı

D Harezmi

İnsan hakları üzerine çalışma yapan bilim insanı

E  Dolmabahçe Sarayı

 

 

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız.(8×5=40)

1. İnsanlar Tarih Öncesi Devirlerde tekerleği bulmuşlar, atı evcilleştirmişler ve su yollarını kullanmışlardır.

Buna göre, yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

a)  Savaşların azalmasına

b)  Kültürel etkileşimin artmasına

c)  Göç faaliyetlerinin kolaylaşmasına

d)  Ticaretin gelişmesine

 

5. — Doğu ülkelerinin zenginliği

    — Manyetik pusulanın icadı

    — Gemi yapım tekniğinde ilerleme ve yeni yerlerin bulunması

        Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olan bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

a) Sömürgecilik faaliyetleri başladı.

b) Yeni ticaret yolları bulundu.

c) Avrupalı devletler ekonomik olarak zayıfladı.

d) Farklı kültürler ve toplumlararası ilişkiler gelişti.

 

2. Osmanlı Devleti'nde kitaplar hattatlar tarafından güzel yazılarla çoğaltılır ve satılırdı.

Osmanlı Devleti'nde hattatlığın yaygın bir meslek haline gelmesi, aşağıdakilerden hangisinin kullanımını geciktirmiştir?

a)  Matbaa           b)Kağıt

c)  Kitap              d) Mürekkep

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın sonuçlarından biri değildir?

a) Sanat alanında gelişmeler yaşanması

b) Yeni edebiyat akımlarının doğması

c) Skolastik düşüncenin öneminin artması

d) Bilim ve teknik alanında yeni buluşlar

 

3. I. İspanya ve Portekiz'in geniş sömürge imparatorlukları kurmaları

II. İ pek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesi

III. Yeni yerler, ülkeler, bitkiler ve hayvanlar tanınması

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerin hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

a) Rönesans     b) Reform

c) Sanayi İnkılabı             d) Coğrafi Keşifler

 

7. Aşağıdaki buluşlardan hangisi geçmişte olanların günümüze aktarılmasında daha fazla katkı sağlamıştır?

a) Para                    b) Tekerlek
c) Pusulad) Yazı

 

4.Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın sonuçlarından biri olamaz?

a) Bilim ve düşünce hayatı gelişmesi

b) Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.

c) Eğitim ve öğretimin kilisenin elinden alınarak laik eğitim sisteminin kurulması

d) Skolastik düşüncenin yıkılıp fikir özgürlüğünün ortaya çıkması.

 

8.   — Felsefe, mantık, tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

      — El Kanun Fit-Tıb adlı eseri yazmıştır.

— Ruh hastalıklarını; sevgi, şefkat ve müzikle tedavi etme yöntemini geliştirmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen ünlü Türk-İslam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Birunib) Farabi

c) İbn-i Sina               d) Gazali

 

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın