Türkisch

7 Sinif Turkce 1 Donem 3 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:13 Dakika, 36 Saniye

7 Sinif Turkce 1 Donem 3 Yazili Sorulari

7 Sinif Turkce 1 Donem 3 Yazili Sorulari

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3 YAZILI SORULARI

1- “Birikim” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde tasarruf anlamıyla kullanılmıştır?

Bütün birikimlerimizi bu  eve harcadık.

Yeterince birikimi olmayan yazar olamaz.

Uluslar, ancak kendi birikimleri ile gelişir.

Senin gibi birikimli bir arkadaşım olduğu için şanslıyım.

 

2- “ Kırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Bu sözler beni çok kırdı.

Güzelim fidanları kırdılar.

Cevizleri kırıp ayıklayın.

Top oynarken  düştü ve kolunu kırdı.

 

3- “Perde” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde  terim anlamıyla kullanılmamıştır?

Yazdığım oyun üç perde, on iki sahneden oluşuyordu.

Sazının perdesi bozulmuş, çalmaya bir süre ara verdi.

Şu aradaki perdeyi kapatırsan, ışık seni rahatsız etmez.

Gözünün birine perde inmiş, görme yeteneği azalmıştı.

 

4-Aşağıdaki cümlelerden hangisi  “şaşırma”  bildirmektedir?

Bu konularda  Ayşe’ ye güvenilemeyeceğini sana söylemiştim.

Oyunun ortasında  ilacımı aldığımı anımsayıverdim.

Demek o da bunca işi  üç beş saatte bitiriverdi.

Önüne çıkan her şeyi geçiyor , dere tepe demeden yol alıyordu.

 

5-  I- İlk şart

    II- çalışmaktır

   III- başarıya ulaşabilmek için

   IV – başaramamaktan korkmadan

     V- başarısızlıklardan yılmadan

Yukarıdaki sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I-II-III-IV-V

III-I-V-IV-II

III-V-II-IV-I

V-I-IV-III-II

 

6-Aşağıdakilerden hangisi hikayenin ilk bölümüne (giriş bölümüne) verilen isimdir?

      A)  Serim                                         B) Düğüm

      C)  Anlatım                                      D) Çözüm

 

7- ………. Yazarın  düşünce  ve görüşlerini kesin yargılara bağlamadan , kişisel, özgün bir bakış açısıyla yazılmış yazılardır?

Yukarıdaki cümlenin başına aşağıdakilerden  hangisi getirilmelidir?

        A)  Röportaj                                      B) Eleştiri

        C) Anı                                               D) Deneme

 

8- Aşağıdaki  eşleştirmelerden  hangisi  yanlıştır?

Pastoral Şiir- Köy ve çoban hayatını anlatır.

Lirik Şiir-  Felsefi konuları işler.

Didaktik Şiir- Öğretici şiirlerdir.

Epik Şiir-  Kahramanlık  konularını işler.

 

9-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünsüz yumuşamasına uymaz? 

        A) Yanak                                      B) Sağlık

        C)  Halk                                        D) Kelebek

 

10- “Karanlığa  doğru ilerlediğimde  , gönlümün zihninde yaptığı hasarı hissediyorum”

Bu cümledeki sözcüklerin   kaçında ses düşmesi  vardır?

             A)  1        B) 2           C) 3           D) 4

 

11- Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde  ünlü  daralması vardır?

Sesler nereden geliyor diye merak ediyorum.

Öğrencilerim bana dertlerini  anlatıyor.

Her  soruyu  mutlaka yapıyordu.

Her  sabah  heyecanla okula giderim.

 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili  sözcük basit kelimedir?

Askerde amcası yazıcı olmuş.

Çocuğun bilici yerine geldi.

Midyenin içinde inci aramıştık.

Her sürücü  trafik kurallarına uymalıdır.

 

13- Yıllarca  anne ve babasız büyüdüm

     Bu cümlede “-ce” ekinin   sözcüğe kattığı anlam doğru verilmiştir?

             A) Olasılık                                  B) Kesinlik

             C) Beklenmezlik                         D) Aşırılık

 

14- Aşağıdaki  fiillerden hangisinin kökü doğru  verilmiştir?

Karıştırılmıştı  –  Karıştır

Aldatıldık-  Aldatıl

 Uçururuz- Uçur

Bildirecek- Bil

 

15- “Toplumsal sorunları  görmezlikten gelerek , halledemezsiniz.” Cümlesinde kaç tane türemiş  sözcük kullanılmıştır ?

       A)  4            B )  2           C)  1             D) 3

 

16- İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine  baktı. Bir çığlıktır koptu.  “Beye haber verin! Beye haber verin!” diye bağırıyorlardı.

Yukarıdaki parçada belirgin olan duygu aşağıdakilerden  hangisidir?

      A) Sevinç                                     B) Kızgınlık

      C) Telaş                                        D)  Tedirginlik

 

17-“Okuduğun kitabın ana düşüncesi nedir ?” sorusuna  yanıt veren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

     A)   Nesne                                        B) Özne

     C)   Yüklem                                      D) Dolaylı Tümleç

 

18- “Bugün Türkçe dersinden yazılı olacağımızı arkadaşıma söylememişim”  cümlesinde öğelerin sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru  verilmiştir?

Özne – Zarf Tümleci- Yüklem

Belirtili Nesne-Zarf Tümleci- Yüklem

Zarf Tümleci- Belirtili Nesne – Yüklem

Belirtili  Nesne- Dolaylı Tümleç- Yüklem

 

19-Sabah ince  bir tülü  andırıyor. Öteden,  adalardan  serin, diriltici bir rüzgar esiyor. Şehrin orta  yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgar, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar , anneler uyuyor.Uyku eşitliyor insanları. Sabah  yıldızı; uykulara  ıhlamur  kokularına  aldırmadan  hür parlaklığını koruyor.

Paragrafın  anlatımında  aşağıdaki  duyuların  hangisinden yaralanılmamıştır ?

      A)  Dokunmadan                              B) Koklamadan

      C)   İşitmeden                                   D)  Tatmadan

 

20- Son  yıllarda  dünyamız barış ortamından  iyiden iyiye uzaklaştı; hatta  kendi  elleri ile barış ortamını yok etti. Dünya  barışına imza atamadan  da insanın ömrü  tükenecek. Çünkü kimse kimseyi sevmiyor, kendini bile… Böylece herkes kendi  geleceğini karatıyor.

Bu parçanın yazarı, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?

        A) İyimser                                   B) Karamsar

        C)  Umutlu                                   D) Sevecen

 

21 – Neredeyse tüm ömrüm  birilerine  hesap vermekle  geçti. Hiçbirine “ Sana ne !” demedim. Neyi , niçin yaptığımı açıklamak zorunda hissettim kendimi.

Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

      A) Sağduyulu                                     B) Sıkılgan

      C) Alçakgönüllü                                 D) Sorumsuz

 

22-   Yüce tepesinden yol aşan

         Gitmez oldu gönlümüzden endişen

          Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen

          Arkam sensin, kal’am sensin, dağlar hey!

                                                            Köroğlu

         Yukarıdaki  dörtlüğe göre Köroğlu kime güvenmektedir?

       A) Mürüvvetsiz  Beye                           B) Kalelere

       C)  Dağlara                                             D) Ailesine

 

 23-  Denizlerden geçerim, dosttan geçmem. Değil onun iyiliğinden  fenalığından geçmem. Onun yolundan değil, kendi yolumdan geçerim. Dost yok biliyorum ama aramaktan geçmem.

       A) Mutluluk                                         B) Karamsarlık

       C)  İstek                                               D) Umut

 

24- Paylaşıldıkça artan çoğalan nedir? Peki , paylaşıldıkça  azalan nedir? Birincisin  yanıtı “mutluluk”tur. Gerçekten de öyle. Mutluluklar , güzellikler paylaşıldıkça artar.İkincisinin cevabı  “dert” tir.  O da öyle. İnsan derlerini paylaştıkça o  dert azalır, adeta yok olur.  Toplum içinde huzurlu , mutlu , birliktelik içinde  yaşamak istiyorsak  iyi, güzel  olan ne varsa  paylaşalım ki herkes aynı güzellikleri yaşasın ; dertlerimizi bizi üzen  şeyleri de paylaşalım ki onlar da günden güne azalsın yok olsun.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin  hangisine değinilmemiştir?

İnsanların pek çok şeyi paylaştığına

Paylaşımların insanları mutlu ettiğine

Sevinçlerin paylaşıldıkça artacağına

Üzüntülerin paylaşıldıkça  azalacağına

 

25-Diller  tıpkı  ağaçlar gibi  mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar, doğal olarak dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan , çok canlı anlamlı bir  sözcük  , bir süre sonra  ölüden başka bir şey olmayabilir. Bunun nedeni , gelişen düşünce ve kültürün yeni kavramlara gereksinimidir.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Düşünce ve kültür gelişimi dildeki gelişimi etkiler.

Sözcükler canlı bir varlık gibidir, doğar büyür, gelişir ve zamanı gelince de ölürler.

Dil değişkenliği karşısında direnmek yanlıştır.

Hiçbir ulus  geçmişteki sözcükleriyle asla yetinmez

                   HER SORU  4 PUANDIR.

                       Başarılar Dilerim

                        Türkçe Öğretmeni

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: