8.Sinif Inkilap Tarihi ve Ataturkculuk 1 Unite Online Test

Okuma Süresi:2 Dakika, 47 Saniye
 1. II. Meşrutiyet Dönemi’nin başlamasında ……………………………… Cemiyetinin faaliyetleri etkili olmuştur.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 2. Fransız İhtilali’nden sonra yayılan ……………………………… fikri, çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlamıştır.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 3. Osmanlı Devleti’nde ……………………………… adı verilen anayasa hükümleri gereğince meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 4. I. Hareket Ordusu’nun kurulması
  II. İkinci Meşrutiyet’in ilanı
  III. 31 Mart Vakası
  Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  1.   ?    II – III – I
  2.   ?    III – II – I
  3.   ?    I – III – II
  4.   ?    I – II – III
 5. I. Azınlık isyanlarının çıkması
  II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
  III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi
  Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    I, II ve III
  3.   ?    Yalnız I
  4.   ?    I ve II
 6. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir?
  1.   ?    Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyememesi – Düyûn-u Umûmiye Teşkilatının kurulması
  2.   ?    Azınlık isyanlarının çıkması – Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
  3.   ?    Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi – Meşrutiyet sistemine geçilmesi
  4.   ?    Trablusgarp Savaşı’nın başlaması – Hareket Ordusu’nun kurulması
 7. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Yabancı dil bilgisini geliştirmesi dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesine yardımcı olmuştur.
  2.   ?    Birçok sorunun yaşandığı Balkanlarda doğup büyümesi devlette yaşanan sorunların farkına varmasına zemin hazırlamıştır.
  3.   ?    Yerli ve yabancı fikir insanlarını okuması düşünce dünyasını zenginleştirmiştir.
  4.   ?    Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması millî kültürden uzaklaşmasına neden olmuştur.
 8. I. Coğrafi Keşifler
  II. Sanayi İnkılabı
  III. Rönesans hareketleri
  Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’
  1.   ?    I ve III
  2.   ?    Yalnız III
  3.   ?    I ve II
  4.   ?    I, II ve III
 9. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya karşı savunmakta zorluk yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  1.   ?    Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması
  2.   ?    İtalya’nın Balkan devletlerinden destek alması
  3.   ?    Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısının kalmaması
  4.   ?    Trablusgarp halkının İtalyanlarla birlikte hareket etmesi
 10. Sanayileşmiş ülkelerin, geri kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmalarına ……………………………… adı verilmiştir.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 11. I. Selânik
  II. Sofya
  III. İstanbul
  IV. Manastır
  Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangilerinde askerî eğitim görmüştür?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    I, III ve IV
  3.   ?    I ve III
  4.   ?    I, II ve III
 12. Mustafa Kemal, Batı’daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır.
  Mustafa Kemal’in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir
  1.   ?    Namık Kemal
  2.   ?    Tevfik Fikret
  3.   ?    Mehmet Emin Yurdakul
  4.   ?    Ziya Gökalp
 13. “Vatan Şairi” olarak tanınan ………………………………, Mustafa Kemal’in kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet gibi duyguların kök salmasında etkili olmuştur.
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: