8 sinif inkilap tarihi ve ataturkculuk 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:5 Dakika, 21 Saniye

T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük DERSİ I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:

NO: SINIFI: 8 / 1. Mustafa Kemal 1.dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?

A) Çanakkale B) Kafkas C) Suriye D) Galiçya

2. Atatürk “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler” demiştir.

Atatürk yukarıdaki sözünde bağımsız bir toplum olarak yaşamak için aşağıdakilerden hangisine önem verilmesini istemiştir?

A) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine

B) Ordumuzun her zaman güçlü ve hazır bulundurulmasına

C) Madenlerimizin Türkler tarafından işletilmesine

D) Milli sanayinin kurulması

3. Mustafa Kemal Atatürk Aşağıdaki hangi eğitim kurumunda eğitim görmüştür?

A) Manastır Askeri İdadisi B) Üsküp Harp Okulu

C) Ankara Askeri Lisesi D) Konya Harp Akademisi

4. 19 Mayıs 1919 Tarihinde Atatürk’ün Samsuna çıkışıyla başlayan Milli mücadele Hazırlık döneminde birçok şehirde kongre v.b toplantılar yapıldı. Aşağıdaki hangi şehrimizde böyle bir kongre yapılmamıştır?

A) Balıkesir B) Sivas C) Erzurum D) Hatay

5. Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A) Milli mücadelenin amacı B) Milli Mücadelenin gerekçesi C) Milli mücadelenin idari merkezi D) Milli Mücadelenin yöntemi

6. Milli mücadelede manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk defa aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

A) Misak-ı milli kararlarında B) Erzurum kongresinde C) Amasya Genelgesinde D) Sivas kongresi karalarında

7. I- Sevr Antlaşmasının imzalanması

II- Amasya görüşmelerinin yapılması

III- İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi

IV- Misaki milli’nin Osmanlı Mebusan Meclisinde kabulü

Yukarda verilen olayların oluşum sırası Aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) III-II-IV-I B) I-II-III-IV

C) IV-III-II-I D) III-IV-I-II

8. Mondros Ateşkes antlaşmasına göre Antalya ve Konya’yı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya B) Fransa C) İngiltere D) Yunanistan

9. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir? A) Düzenli ordunun kurulması B) Halifeliğin kaldırılması C) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi D) Misak-Milli’nin ilanı

10.

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalarla ilgili değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalardır.

B) Yeni Türk Devletinin resmi varlığını onaylamışlardır.

C) I. Dünya Savaşı’nın sonucunda imzalanmıştır.

D) Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet haklarını zedelemişlerdir.

11. Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919 tarihinde ………………… geldi. Bu tarihten itibaren milli mücadelenin merkezi bu şehrimiz oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 de bu şehrimizde açıldı. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki illerimizden hangisi gelmelidir?

A) Sivas B) İstanbul C) Samsun D) Ankara

12. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

B) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç ettirmiştir. (Tehcir Kanunu ile)

C) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

D) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış Antlaşmasından (24.07.1923) sonra yeniden düzenlenmiştir?

A) Boğazlar meselesi B) Türkiye-Bulgaristan sınırı

C) Türkiye-Yunanistan sınırı D) Kapitülasyonlar konusu

14. Lozan Görüşmeleri sırasında, Musul Sorunu ele alınırken Türkiye’ye en fazla sorun çıkartan ve bu sorunun Lozan Görüşmelerinde çözümlenememesine neden olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa B) Yunanistan C) İngiltere D) Sovyet Rusya

15. – Edirne savaş yapılmadan geri alınmıştır.

— Doğu Trakya ve İstanbul Savaş yapılmadan geri alınmıştır.

— Batı cephesinde kazanılan askeri başarıları tamamlayan siyasi bir zafer olmuştur. Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Moskova Antlaşması D) Sevr Barış Antlaşması

16. Birinci İnönü Muharebesi sonucunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye-Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.

Kurtuluş Savaşına ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

B) Milli mücadelenin haklılığı bütün batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.

C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği’ne karşı kazanmıştır.

D) Anadolu’daki tüm işgaller sona ermiştir.

17.

Yukarıda verilen diyagramda soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Milli mücadele ruhunun oluşmasını sağlamaları

B) TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmaları

C) Düzenli düşman birliklerini durduracak güçte olmamaları

D) Düşmanı oyalamaları

18. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel direnişi desteklemek

B) Düzenli ordu birliklerini dağıtmak

C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

D) Ayaklanmaları bastırmak

19.

Yukarıdaki verilenlerden çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece Urfa şehrinde başarı kazanılmıştır.

B) Güney cephesindeki bu mücadeleler aynı anda başlamıştır.

C) Güney cephesinin tamamında düzenli ordu ile savaşılmıştır.

D) Güney cephesindeki bu mücadeleler, düşman kuvvetlerine karşı topyekûn savaş biçiminde yürütülen il savunması şeklindedir.

20. 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nın imzalanması ile TBMM Hükümeti, İstanbul Hükümeti’yle olan her türlü haberleşmeyi kesmiştir.

TBMM Hükümeti bu tutumu ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Silahlı mücadele hareketini başlatmayı

B) Mebusan Meclisi seçimlerini yenilemeyi

C) İstanbul Hükümeti’nin kararlarını kabul etmediğini göstermeyi

D) İtilaf Devletleri ile uzlaşmayı

21. TBMM ile Ermeniler arasında 2-3 Aralık 1920’de Gümrü anlaşması yapılmıştır.

A) Ermenistan Hükümeti Sevr Antlaşmasının hükümlerini geçersiz saymıştır.

B) TBMM’ye olan güven artmıştır

C) Batıdaki birlikler doğuya kaydırılarak bu başarı sağlanmıştır.

D) Kars ve çevresi Ermenilerden geri alınmıştır.

22. Aşağıda Kurtuluş Savaşı’ndaki bazı gelişmeler eşleştirilmiştir.

Bunlardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

A) Sakarya Savaşı Moskova Antlaşması B) Kütahya-Eskişehir savaşları Düzenli ordunun yenilgisi C) 1.İnönü zaferi Düzenli ordunun ilk başarısı D) Londra Konferansı TBMM il kez uluslar arası bir konferansa

davet edilerek hukuken tanınmış oldu.

23. Mustafa Kemal Atatürk nerede kaç yılında doğmuştur?

A) İstanbul-1881 B) Selanik-1881

C) Samsun 1919 D) Ankara- 1938

24. Sakarya Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın “ Hatt-ı Müdâfaa yoktur, sath-ı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır.” Emrinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savunma hattının bir bölümünde düşmana karşı harekete geçilecektir.

B) Mevzilerden geri çekiliş sırasında diğer birlikler de geri çekilecektir. C) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.

D) Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.

25. Yukarıdaki haritada Kurtuluş Mücadelesinin hazırlık dönemi gösterilmiştir. Bu haritada 4 numaralı yer ve önemi nedir?

A) Amasya-Amasya Genelgesi B) Amasya- Amasya Görüşmeleri

C) Erzurum- Erzurum Kongresi D) Sivas- Sivas Kongresi

BAŞARILAR DİLERİM….

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup süre 40’dır.

≈≈Cevaplarını cevap Anahtarına işaretlemeyi UNUTMA!.. ≈

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: